Images-loading

Тригуб Ілона Іванівна

Контактна інформація

426-84-05
i.tryhub@kubg.edu.ua

Тригуб Ілона Іванівна

Науковий співробітник

Біографія

 • Після закінчення з відзнакою Національного педагогічного університету імені
  М. П. Драгоманова (2010 р.) за спеціальністю «Соціальна педагогіка, практична психологія» працювала лаборантом відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, лаборантом науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка. З квітня 2012 року – молодший науковий співробітник, з вересня 2015 року – науковий співробітник НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка.
 • Аспірантка кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (спеціальність 13.00.04 - «Теорія і методика професійної освіти»). Тема дисертаційного дослідження: «Професійна підготовка експертів у галузі освіти у країнах Східної Європи».
 • Секретар Благодійного фонду імені Антона Макаренка, діяльність якого спрямовано на підтримку наукових досліджень у галузі педагогіки та психології.
 • Випускаючий редактор збірника наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика», включеного до переліку наукових фахових видань ВАК України в галузях педагогіки та психології, який входить до польської міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus та російської наукометричної бази РІНЦ.
 • Член Української Академії Акмеологічних Наук України.
 • Автор понад 20 наукових публікацій, з них: параграфи розділів у навчально-методичних посібниках – 4; авторські свідоцтва – 1; статті у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України та внесених до науко метричних баз – 5; статті у зарубіжних виданнях та внесених до наукометричних баз – 1; статті у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України – 2; статті у електронних фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України – 1; статті, опубліковані у збірниках наукових праць – 5; тези конференцій - 1.

Професійний і науковий інтерес

 • Освітологія.
 • Підготовка експертів у галузі освіти.
 • Проблеми творчого розвитку та формування особистості майбутніх фахівців в умовах вищої школи.