Images-loading

Тригуб Ілона Іванівна

Контактна інформація

426-84-05
i.tryhub@kubg.edu.ua

Тригуб Ілона Іванівна

Науковий співробітник

Біографія

  • Після закінчення з відзнакою Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2010 р.) за спеціальністю «Соціальна педагогіка, практична психологія» працювала лаборантом відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, лаборантом науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка. З квітня 2012 року – молодший науковий співробітник, з вересня 2015 року – науковий співробітник НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка.
  • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Професійна підготовка експертів у галузі освіти у країнах Східної Європи» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти захищена у 2017 р.
  • Секретар Благодійного фонду імені Антона Макаренка, діяльність якого спрямовано на підтримку наукових досліджень у галузі педагогіки та психології.
  • Член Української Академії Акмеологічних Наук України.
  • Автор понад 20 наукових публікацій, з них: параграфи розділів у навчально-методичних посібниках – 4; авторські свідоцтва – 1; статті у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України та внесених до науко метричних баз – 5; статті у зарубіжних виданнях та внесених до наукометричних баз – 1; статті у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України – 2; статті у електронних фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України – 1; статті, опубліковані у збірниках наукових праць – 5; тези конференцій – 1.

Професійний і науковий інтерес

  • Освітологія.
  • Підготовка експертів у галузі освіти.
  • Проблеми творчого розвитку та формування особистості майбутніх фахівців в умовах вищої школи.