Images-loading

Грищук Юлія Володимирівна

Контактна інформація

426-84-05
y.hryshchuk@kubg.edu.ua

Грищук Юлія Володимирівна

Науковий співробітник

Біографія

  • У 2014 році закінчила з відзнакою Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю "Соціальна педагогіка. Соціально-правовий захист населення" і здобула кваліфікацію "Магістр соціальної педагогіки. Викладач соціально-педагогічних дисциплін, соціально-правовий захисник". З червня 2013 року працює лаборантом науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка. З вересня 2014 року – молодший науковий співробітник НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка.
  • Аспірантка кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (спеціальність 13.00.04 - «Теорія і методика професійної освіти»). Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток педагогічної освіти у Республіці Польща в контексті європейських інтеграційних процесів».
  • Випускаючий редактор науково-методичного щорічника «Освітологія» – польсько-українське / українсько-польське видання, включеного до переліку наукових фахових видань ВАК України в галузях філософії та педагогіки, який входить до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar, InfoBase Index.
  • Член Молодіжного відділення Всеукраїнської громадської організації «Українська Академія Акмеології».
  • Автор понад 20 наукових публікацій, з них: параграф розділу у навчальному посібнику – 1; статті у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України та внесених до наукометричних баз – 4; статті у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України – 10; статті, опубліковані у збірниках наукових праць – 1; тези конференцій – 5.

Професійний і науковий інтерес

  • Проблеми та тенденції розвитку педагогічної освіти. 
  • Cоціально-правовий захист дітей та молоді. 
  • Молодіжна субкультура в сучасному соціокультурному просторі.