Images-loading

Батечко Ніна Григорівна

Контактна інформація

426-84-05
n.batechko@kubg.edu.ua

Батечко Ніна Григорівна

Завідувач

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, доцент

Біографія

  • Після закінчення КДПІ ім. О.М. Горького за спеціальністю «Математика» (1985 р.) працювала стажером-дослідником Інституту кібернетики НАН України, навчалася в аспірантурі за спеціальністю 01.01.02 «Диференціальні рівняння» Київського інженерно-будівельного інституту, працювала асистентом, а згодом доцентом кафедри вищої та прикладної математики, начальником відділу магістратури, деканом педагогічного факультету, деканом факультету підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів агропромислової та природоохоронної галузей Національного університету біоресурсів і природокористування України. З вересня 2016 року – провідний науковий співробітник науково-дослідної освітології Київського університету імені Бориса Грінченка.
  • Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему «Асимптотичне інтегрування систем лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з повільно змінними та осцилюючими коефіцієнтами» за спеціальністю 01.01.02 «Диференціальні рівняння» (березень 1992 р.).
  • Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Теоретико-методологічні засади підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (квітень 2016 р.).
  • Поєднує наукову роботу з науково-педагогічною діяльністю. Професор кафедри теорії та історії педагогіки нашого університету.
  • Відповідальний секретар наукового англомовного видання «The modern higher education review».
  • Автор понад 110 наукових праць, з них монографій – 2, навчальних посібників та підручників – 2.

 

Професійний і науковий інтерес

  • Освітологія
  • Освітологічні чинники забезпечення якості освіти в університеті
  • Підготовка викладачів вищої школи в умовах магістратури.
  •