Images-loading

Документи у справі

 

Перелік обов'язкових документів,

що зберігаються в особовій справі докторанта

До укомплектованого пакету документів, підготовлених під час вступу до докторантури на І році перебування в докторантурі додаються:

   1. Витяг з наказу про зарахування до докторантури.

   2. Договір про навчання в докторантурі (копія).

   3. Витяг з наказу про призначення стипендії.

   4. Витяг з протоколу засідання Вченої ради Університету про затвердження теми докторської дисертації.

   5. План роботи докторанта на весь період перебування в докторантурі.

   6. План роботи докторанта на перший рік.

   7. Звіт докторанта про роботу на першому році перебування в докторантурі, затверджений на засіданні кафедри;

   8. Атестація за перший рік перебування в докторантурі, затверджена вченою радою Інституту, Університету

 

На II році перебування в докторантурі

До документів, підготовлених на першому році перебування в докторантурі, додаються:

   1. План роботи докторанта на другий рік.

   2. Звіт докторанта про роботу на другому році перебування в докторантурі, затверджений на засіданні кафедри.

   3. Атестація за другий рік перебування в докторантурі, затверджена вченою радою Інституту, Університету.

 

На III році перебування в докторантурі

до документів додаються:

   1. План роботи докторанта на третій рік.

   2. Звіт докторанта про роботу на третьому році перебування в докторантурі, затверджений на засіданні кафедри.

   3. Атестація за третій рік перебування в докторантурі, затверджена вченою радою Інституту, Університету

   4. Витяг з наказу про відрахування зі складу докторантів.