Images-loading

Інформація про спеціалізовану Вчену Раду Д 26.133.03

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від  13 березня 2017 року № 374 створено спеціалізовану вчену раду Д26.133.03 Київського університету імені Бориса Грінченка з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертації на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук зі спеціальностей 10.01.01 “Українська література” та 10.01.06 “Теорія літератури” строком до 31 грудня 2019 р.

 

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор філологічних наук, професор Бондарева Олена Євгенівна;

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор філологічних наук, професор Єременко Олена Володимирівна;

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат філологічних наук, доцент Плющик Оксана Валентинівна.