Images-loading

Інформація про спеціалізовану Вчену Раду Д 26.133.03

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від  13 березня 2017 року № 374 створено спеціалізовану вчену раду Д26.133.03 Київського університету імені Бориса Грінченка з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертації на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук зі спеціальностей 10.01.01 “Українська література” та 10.01.06 “Теорія літератури”.

 

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор філологічних наук, професор Бондарева Олена Євгенівна;

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор філологічних наук, професор Єременко Олена Володимирівна;

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат філологічних наук, доцент Плющик Оксана Валентинівна.