Images-loading

Інформація про Спеціалізовану Вчену Раду К 26.133.01

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 травня 2017 року № 693 у Київському університеті імені Бориса Грінченкастворено спеціалізовану Вчену раду К 26.133.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01– загальна педагогіка та історія педагогіки та 13.00.05 – соціальна педагогіка строком до 31 грудня 2019 р.

 

Голова спеціалізованої вченої ради – Іванюк Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор;

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – Тернопільська Валентина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор;

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – Венгловська Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук.