Images-loading

Інформація про спеціалізовану Вчену Раду К 26.133.02

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10 травня 2017 року № 693 створено спеціалізовану вчену раду К 26.133.02 Київського університету імені Бориса Грінченка з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями 07.00.01 Історія України 07.00.02 – всесвітня історія строком до 31 грудня 2019 р.

 

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор історичних наук, професор Щербак Віталій Олексійович;

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор історичних наук, професор Срібняк Ігор Володимирович;

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат історичних наук, доцент Горпинченко Інна Володимирівна.