Images-loading

Інформація про спеціалізовану Вчену Раду К 26.133.04

Відповідно до наказу атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад  від 09 березня 2016 року № 241 створено спеціалізовану вчену раду К 26.133.04 Київського університету імені Бориса Грінченка з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія строком до 25 лютого 2018 р.

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор психологічних наук, професор Сергєєнкова Оксана Павлівна;

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор психологічних наук, доцент Міляєва Валерія Робертівна;

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат психологічних наук, доцент Подшивайлова Лідія Іванівна.