Images-loading

Інформація про спеціалізовану Вчену Раду Д 26.133.05

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11 липня 2016 року № 820 створено спеціалізовану вчену раду Д 26.133.05Київського університету імені Бориса Грінченка з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертації на здобуття наукового ступеня  доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – Теорія та методика навчання (українська мова) строком до 11 липня 2019 р.

 

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор педагогічних наук, професор Караман Станіслав Олександрович;

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор філологічних наук, професор Стишов Олександр Анатолійович;

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат педагогічних наук, Захарчук-Дуке Ольга Олександрівна.