Images-loading

VІІІ щорічна Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: трансгресії революцій»

VІІІ щорічна міжнародна наукова конференція «Літературний процес: трансгресії революцій»07-08 квітня 2017 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

  

 

07-08 квітня 2017 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася VІІІ щорічна Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: трансгресії революцій».

З вітальним словом до учасників заходу звернулася Бондарева Олена Євгенівна, проректор з науково-методичної роботи та розвитку лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка, професор кафедри української літератури і компаративістики Інституту філології, доктор філологічних наук, професор.

Модераторами конференції стали Єременко Олена Володимирівна, директор Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, професор кафедри української літератури і компаративістики Інституту філології, доктор філологічних наук, професор та Бровко Олена Олександрівна, завідувач кафедри української літератури і компаративістики Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор.

На пленарному засіданні конференції з доповідями виступили:

Бондарева Олена Євгенівна, проректор з науково-методичної роботи та розвитку лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка, професор кафедри української літератури і компаративістики Інституту філології, доктор філологічних наук, професор (тема доповіді «Революційна п’єса як деструктивний міф: жанрова матриця, квазі-історія, підтекст»); Романенко Олена Віталіївна, професор кафедри історії української літератури, теорії літератури і літературної творчості Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, доцент (тема доповіді «Революція VS еволюція: динаміка сучасного українського літературного процесу»); Кузьменко Володимир Іванович, завідувач кафедри романо-германських мов Національної академії Служби безпеки України, доктор філологічних наук, професор (тема доповіді «Люди зі страху не можуть творити історію: екзистенційна концепція страху в епічних полотнах Р. Андріяшика»); Шестопалова Тетяна Павлівна, професор кафедри української філології, теорії та історії літератури Чорноморського національного університету імені Петра Могили, доктор філологічних наук, професор (тема доповіді «Українська національна революція в критичному дискурсі Юрія Лавріненка»); Жилін Михайло Володимирович, доцент кафедри теорії та історії української і світової літератури Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат філологічних наук, доцент (тема доповіді «Революція і смерть естетики: ідеологічне літературознавство Дмитра Донцова та Льва Троцького»).

Після пленарного засідання конференцію продовжила робота секцій: «Еволюційні та революційні вектори розвитку літератури і мистецтва»; «Урбаністичні коди зламу аграрного ментального простору»; «Жовтень 1917: революція та деструкція»; «Революційно-репресивні дискурси культури»; «Постмодерна травестія революційного топосу. Революції у контексті ідеологій країн “третього світу”: художній інструментарій»; «“На Майдані коло церкви…”: художні трансгресії української пореволюційної свідомості» і круглого столу «Революційні та еволюційні технології у викладанні літератури в школі та ВНЗ», під час яких усі бажаючі взяли активну участь в обговоренні сучасних напрямів розвитку літературознавства.

08 квітня учасники конференції відвідали ретроспективну ювілейну виставку Тетяни Яблонської «І спогади і мрії» у Національному художньому музеї України.