Images-loading

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці»

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці»

28 березня 2018 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

  

28 березня 2018 р. у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці». Конференція була організована та проведена кафедрою інформаційних технологій і математичних дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління Університету Грінченка.

Співорганізаторами Конференції виступили:

  • Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України;
  • Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України;
  • Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;
  • Черкаський державний технологічний університет.

Модерували Конференцію Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник та Яцишин Анна Володимирівна, в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

З вітальним словом до учасників Конференції звернулися: Віннікова Наталія Миколаївна, проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, доцент; Михацька Алла Валер’янівна, декан Факультету інформаційних технологій та управління, кандидат педагогічних наук. Яцишин Анна Володимирівна зачитала вітальне звернення до учасників конференції від Бикова Валерія Юхимовича, директора Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, доктора технічних наук, професора, академіка НАПН України.

На пленарному засіданні Конференції з доповідями виступили:

Шишкіна Марія Павлівна, завідувач відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник (тема доповіді: «Методологічні засади формування і розвитку хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища»); Самойленко Валерій Григорович, завідувач кафедри математичної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор (тема доповіді: «Асимптотичний та чисельний аналіз регуляризованого рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами та сингулярним збуренням»); Семеніхіна Олена Володимирівна, завідувач кафедри інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, доктор педагогічних наук, доцент (тема доповіді: «Формування інтелектуально-графічної культури майбутнього фахівця»); Триус Юрій Васильович, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління Черкаського державного технологічного університету, доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор (тема доповіді: «Комп’ютерно-орієнтовані технології навчання методів оптимізації та дослідження операцій студентів технічних університетів»); Кравченко Володимир Миколайович, доцент кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор економічних наук, доцент (тема доповіді: «Удосконалення логістичних процесів підприємства з застосуванням методів імітаційного моделювання»); Чеховський Степан Андрійович, завідувач кафедри інформаційно-вимірювальної техніки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, кандидат технічних наук, професор та Піндус Наталія Миколаївна, доцент кафедри інформаційно-вимірювальної техніки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, кандидат технічних наук, доцент (тема доповіді: «Деякі аспекти розроблення електронних курсів на прикладі Івано-франківського національного технічного університету нафти і газу»); Соколенко Ігор Володимирович, учений секретар Інституту математики Національної академії наук України, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник (тема доповіді: «Про деякі застосування математики в сучасному цифровому світі»); Бурячок Володимир Леонідович, завідувач кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Гринченка, доктор технічних наук, професор (тема доповіді: «Антологія кіберзагроз об’єктам критичної інфраструктури в Україні та світі»).

Продовжили роботу Конференції секційні засідання:

  • Комп’ютерно-орієнтовні технології в освіті (модератор: Прошкін Володимир Вадимович, професор кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент);
  • Інформаційні технології у фундаментальних та прикладних дослідженнях сучасної науки (модератор: Бодненко Дмитро Миколайович, доцент кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент);
  • Математичне моделювання та обчислювальні методи в освіті та науці (модератор: Астаф’єва Марія Миколаївна, доцент кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін Факультету інформаційних технологій та математичних дисциплін Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат фізико-математичних наук, доцент.).

За підсумками проведення Конференції прийнято резолюцію.

 

Матеріали надано НМЦ досліджень, наукових проектів та програм