Images-loading

Методологічний семінар “Компетентнісна парадигма у сучасній вищій освіті”

2 лютого 2011 року відбувся методологічний семінар “Компетентнісна парадигма у сучасній вищій освіті”, учасником якого був увесь професорсько-викладацький колектив Університету.

Зі вступним словом до присутніх звернувся Ректор Університету, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України В.О.Огнев’юк. З доповідями виступили: С.А.Калашнікова, проректор з науково-методичної та інноваційної роботи Університету, кандидат наук з державного управління, доцент (доповідь “Навчання студентів на засадах лідерства як важливий чинник компетентнісної освіти”); С.О.Сисоєва, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології Університету, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (доповідь “Інтерактивні технології навчання та їх роль у реалізації компетентнісної освіти”). У ході семінару відбулося обговорення виголошених доповідей.