Images-loading

Професійна адаптація молодого вчителя

У другий день конференції – 18 лютого – її учасники взяли участь у теоретичному обговоренні питань, пов’язаних із адаптацією молодого вчителя в умовах сьогодення.

В Університеті відбулося пленарне засідання, на якому з науковими доповідями виступили: І.А.Зязюн, дійсний член АПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, доктор філософських наук, професор, О.М.Отич, доктор педагогічних наук, завідувач відділу педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Г.С.Лозко, завідувач кафедри філософії Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, Н.В.Гузій, завідувач кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, Н.М.Дятленко, завідувач кафедри методики та психології дошкільної та початкової освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук, доцент, О.В.Питюр, учитель Політехнічного ліцею НТУУ “КПІ” м. Києва, Г.М.Серба, директор НМЦ Деснянського РУО м. Києва.

Після пленарної частини учасники конференції взяли участь у засіданні круглого столу “Педагогічна майстерність як засіб адаптації майбутнього вчителя”, головуючим якого були: І.А.Зязюн, дійсний член АПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, доктор філософських наук, професор, та Л.Л.Хоружа, проректор з наукової роботи Київського унверситу імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор. Під час круглого столу були заслухані доповіді В.О.Огнев’юка, ректора КУ імені Бориса Грінченка, доктора філософських наук, професора, члена-кореспондента АПН України, С.М.Мартиненко, доктора педагогічних наук, професора кафедри теорії та історії педагогіки, проректора з соціально-гуманітарних питань КУ імені Бориса Грінченка, та Е.О.Помиткіна, завідувача відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, доктора психологічних наук.

У заході взяли участь провідні вчені, науковці, педагоги, аспіранти, магістранти та студенти, які представили державні наукові установи, вищі навчальні заклади та інститути післядипломної педагогічної освіти різних регіонів України.

За результатами конференції було схвалено резолюцію.

DSC02510 DSC02511
DSC02515 DSC02517
DSC02523 DSC02531
DSC02545 DSC02549
DSC02550 DSC02551