Images-loading

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та аспірантів “Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки”.

20 квітня 2011 року у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція для аспірантів та молодих учених “Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки”.

У заході взяли участь молоді учені з різних регіонів України та Російської Федерації.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся ректор Київського університету імені Бориса Грінченка – доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України В.О.Огнев’юк, який окреслив перспективи сучасної науки, величезний потенціал молодих учених та значення їхніх досліджень для наукового світу.

Ректор Університету В.О.Огнев’юк вручив дипломи переможцям ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт і Всеукраїнської студентської олімпіади та викладачам, які підготували студентів-переможців.

На пленарному засіданні з науковими доповідями виступили: завідувач кафедри перекладу Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, старший науковий співробітник, професор, доктор фізико-математичних наук М.В. Стріха (доповідь “Прогрес науки упродовж ХХ століття і нові горизонти пізнання”); проректор з наукової роботи Київського національного університету культури і мистецтв, доктор філософських наук, професор С.Д. Безклубенко (“Наука і наукові принципи в епоху постмодерну”); завідувач кафедри української мови Національного університету “Києво-Могилянська академія”, доктор філологічних наук, професор Л.Т. Масенко (“Українська мова в освітньому просторі”); професор кафедри комп’ютерних технологій Черкаського державного технологічного університету, доктор педагогічних наук Ю.В. Триус (доповідь “Інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі вищої школи”); заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент М.А. Машовець (“Психолого-педагогічний супровід наукових розвідок молодого вченого”); доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання, голова Ради молодих учених Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук Ю.В. Драгнєв (доповідь “Структура та організація роботи Ради молодих учених Луганського національного університету імені Тараса Шевченка”); доцент кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін Інституту лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка, голова Ради молодих учених, кандидат педагогічних наук Д.М. Бодненко (“Стратегії наукового розвитку очима молодих учених”).

Цього ж дня учасники конференції взяли участь у секційних засіданнях: історія педагогіки та технології освіти; професійна освіта; соціальна педагогіка; філологія; психологія; філософія освіти та історичні розвідки.