Images-loading

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Ціннісно-смислові орієнтири студентської молоді”.

16 березня 2011 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Ціннісно-смислові орієнтири студентської молоді”,

В ній взяли участь близько 150 студентів з різних вищих навчальних закладів України, зокрема з Київського університету імені Бориса Грінченка, Національного медичного університету  імені О.О. Богомольця, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Харківського гуманітарного університету “Народна Академія”, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Національного авіаційного університету, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту, Подільського державного аграрно-технічного університету та ін.

Під час пленарного засідання з вітальним словом до учасників конференції звернулася проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор Л.Л.Хоружа.

З науковими доповідями виступили: старший викладач кафедри філософії Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філософських наук Н.І.Семчук (доповідь “Криза цінностей: причини і наслідки: український контекст”); Президент Асоціації “Новий Акрополь” в Україні А.Мусулін (“Цінності й смисли як виміри духовності”); виконавчий директор ГО “Український наукових клуб” Н.І.Шульга (“Роль освіти у подоланні кризи цінностей”); заступник директора з наукової роботи Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент Г.В.Бєлєнька (“Трансформація цінностей у часопросторі “дитинство – юність”); психолог, професійний коуч, засновник та керівник Центру розвитку чоловіка і жінки “Епоха” А.Валенса (“Чоловіки та Жінки – конкурувати чи співпрацювати? (про хибні орієнтири сучасності)”); молодший науковий співробітник лабораторії психології мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України В.Ю.Вінков (“Особливості сприймання громадсько-політичної інформації молоддю”); студентка І курсу спеціальності “Журналістика” Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка Л.Нестеренко (доповідь “Ціннісно-смислові орієнтири студентів-грінченківців”).

Після пленарного засідання студенти взяли участь у презентації конкурсних проектів.

У конкурсі на кращий проект на тему “Сучасне суспільство очима студентів: у пошуках цінностей та смислу життя” переможцями стали:

І місце – Сидорчик Руслана, Бабенко Світлана, Каленик Тетяна, Матвієнко Анна, студенти ІІ курсу Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (конкурсний проект “Цінність рідної мови”), та Бобровнік Євгенія, Шадська Анна, студенти ІІІ курсу Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (конкурсний проект “Сенс життя: миттєвості, хвилини, години, роки”).

ІІ місцеМедведська Євгенія, Ставерська Любов (проект “Образотворче мистецтво як засіб відображення ціннісних орієнтирів суспільства”) та Рибай Микита (конкурсний проект “Вплив конформізму на формування ціннісних орієнтирів сучасної молоді”), студенти IV курсу Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка;

ІІІ місцеГрек Юлія, Качура Вікторія, студенти І курсу Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (проект на тему “Вікові особливості життєвих цінностей та сенсу життя людини”) та Рафіков Олександр, студент ІІІ курсу Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (конкурсний проект “Киянами не народжуються! Киянами стають!”).

У конкурсі на кращий проект на тему “Розвиток соціально-професійної активності студентської молоді в умовах багатопрофільної університетської освіти” кращими були:

І місцеКалюжний Ігор, студент IV курсу Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (конкурсний проект на тему “Розвиток соціально-професійної активності студентської молоді в умовах багатопрофільної університетської освіти”).

ІІ місце Прокопчук Віта Олександрівна, Курило Ірина Михайлівна, студенти ІІ курсу Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (проект “Усвідомлення здоров’язбереження в умовах багатопрофільного університету”);

ІІІ місце Подшивайлов Федір, студент ІІІ курсу Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

При обговоренні проблеми конференції в секції стендових доповідей кращими стали:

Бобро Артур, студент IV курсу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;

Дениско Світлана, студентка ІІ курсу Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Кеня Марина, студентка V курсу Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Кириченко Марина, студентка V курсу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;

Шапаренко Юлія, студентка IV курсу Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка;

Юревич Анна, студентка ІІІ курсу Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

Переможці конкурсів були нагороджені почесними дипломами, грошовими преміями та заохочувальними подарунками. Усі учасники конференції отримали сертифікати.