Images-loading

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та аспірантів "Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки"

 Всеукраїнська науково-практична конференція

 «ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НАУКИ»

 

       19 квітня 2012 року у навчальному корпусі № 1 (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки». Її організатори – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Київський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти імені Бориса Грінченка.

       Мета заходу – визначення креативних ідей щодо подальшого розвитку університетської освіти, визначення ролі молодих науковців у цьому процесі.

       До учасників конференції звернувся ректор нашого Університету, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України В. О. Огнев’юк. Він, зокрема, зазначив, що слід розрізняти вимоги дня сьогоднішнього і речі неминущі. Адже нові продукти науково-технічного прогресу з часом стають звичними атрибутами повсякденного життя, а є таке, що в усі часи залишається актуальним, потребує постійної уваги і дбайливого ставлення. Це – мова, а також базові цінності суспільства, серед яких – освіта, формальна й неформальна. Ставлення до фундаментальних основ і визначає саме суспільство, його якість. За відсутності ціннісної бази з’являється невизначеність у русі, у питаннях самоідентифікації нації та позиціювання країни у світі.

       Наприкінці свого виступу ректор зауважив, що чітко розставлені акценти і ціннісні пріоритети, помножені на багатовіковий досвід, у поєднанні з наукою та освітою, котрі постійно розвиваються, удосконалюються – головні чинники, що допоможуть Україні посісти гідне місце серед європейських держав.     

       На пленарному засіданні виступили: завідувач кафедри філософії Гуманітарного інституту нашого Університету, доктор філософських наук, професор О. С. Александрова (доповідь «Сучасна гуманітарна освіта: проблема глобальної переорієнтації»); завідувач відділу філософських та етно-психологічних проблем українознавства Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії, кандидат філософських наук, доцент Т. П. Кононенко («Перспективи розвитку гуманітарних досліджень в Україні»); аспірантка Закарпатського державного університету Р. Ю. Кривенкова («Геополітичні виклики для України протягом найближчих 10 років та їхні наслідки»); доцент кафедри психології, заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної  роботи Педагогічного інституту нашого Університету, кандидат педагогічних наук Ю. Ю. Савченко («Педагогічна освіта: проблеми та перспективи розвитку»); керівник відділу ІТ-технологій в освіті компанії «ІНКОМ» Г. О. Проценко («ІКТ- інструменти наукової комунікації») та інші.

       З підсумковим словом на пленарному засіданні виступила проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор Л. Л. Хоружа.

Далі конференція працювала за секціями:      

1. Історія освіти.

2. Професійна освіта.

3. Соціальна педагогіка.

4. Філологія.

5. Філософія освіти.

6. Історія України.

7. Всесвітня історія.

8. Психологія.

9. Інноваційні технології.