Images-loading

2014 рік

 

ЗВІТ

про проведені заходи в рамках тижня науки

 12.05.2014 р. Презентація нових сторінок віртуального музею історії Київської освіти

12 травня 2014 р. в рамках організованого ІППО КУ імені Бориса Грінченка Тижня науки для співробітників Інституту було проведено семінар «Особливості підвищення кваліфікації вчителів  в Україні в 20-30-х роках ХХ ст.». Мета заходу – ознайомлення працівників Інституту з новими архівними документами, які проливають світло на маловідомі сторінки вітчизняної історії педагогіки. Старший викладач кафедри Петрощук Н.Р. презентувала світлини архівних документів, які нещодавно розміщені на сайті «Музейна зала: з історії підвищення кваліфікації вчителів» у підсторінці «Курси підвищення кваліфікації вчителів у період 20-30-х років ХХ ст.». Зокрема було підкреслено величезну роль різних типів курсів у підготовці перепідготовці та підвищенні кваліфікації педагогів, оскільки вчителів не вистачало, адже вчительські кадри, які працювали в Україні до 1917 року майже не допускались до викладання у школах, мали проходити складну процедуру «перевиборів», після яких їх, як правило, звільняли. У 30-х роках координацією підвищення кваліфікації вчителів займався Центральний інститут підвищення кваліфікації педагогів, який мав філіали в обласних центрах країни. Також Петрощук Н.Р. розповіла про напрями подальшої роботи з вивчення даного питання.

 

12.05.2014 р. Методологічний семінар «Методичне забезпечення переходу до платформо-незалежного або Linux- орієнтованого використання ІКТ»

12 травня 2014 року в Інституті післядипломної освіти КУ імені Бориса Грінченка було проведено методичний семінар  "Перспективи платформно незалежної та Linux-орієнтованої інформатики в Україні". Доповаідач - доцент кафедри природничо-математичної освіти і технологій  Олександр Рудик познайомив учасників  з можливостями і перевагами платформно незалежної та Linux-орієнтованої інформатики.

В  умовах стрімкого поширення комп’ютерної техніки особливого значення набуває використання сучасного програмного забезпечення. В ході семінару розкрито переваги використання такого програмного забезпечення. Зокрема, Linux можна встановити паралельно з  Windows і тим самим здійснити плавний перехід до використання нового ПО, а також у разі враження однієї операційної системи скористатися іншою для доступу до файлів.   У Linux практично немає шкідливих програм та він нечутливий до вірусів з інших операційних систем. Разом з установкою Linux відбувається розгортання пакету офісних додатків, які за своїми характеристиками не поступаються програмам MicrosoftOffice, а до того ж є крос платформними і доступними у переносних  версіях.

Посилання на вказане ПО можна знайти внизу сторінки http://kievoit.narod.ru/course.html

13.05.2014 р. Майстер-клас «Скрінкасти як елемент навчання»

Скрінкастом називають авторське відео, створене шляхом захоплення рухомого зображення з монітору комп’ютера. Було відмічено, що дана форма наочності є дуже популярною серед молоді не тільки в плані використання, але і в плані створення. Технологія виготовлення скрінкастів настільки проста, що нею володіють навіть діти молодшої школи, а між тим, якісно зроблений скрінкаст – це, на сьогодні, найпопулярніший інструментів створення відео-інструкцій користувачів ПК та вбудованих систем.  Але з точки зору освітян, створенням відео-інструкцій не обмежується методичний потенціал технології скрінкастів. Бо через авторські відео можна не тільки пояснювати, але і запитувати, і аналізувати, і надавати рецензії.  І нарешті, можна запропонувати учневі створити власний скрінкаст  на задану тему.

У ході обговорення, що виникло навколо питань методичних і технічних рішень  організації дистанційного навчання і оприлюднення навчальних матеріалів через мережу інтернет, було продемонстровано вбудовану у сторінку вебсайту інтерактивну презентацію. Публікація останньої в інтернеті мережі здійснено завдяки безкоштовному сервісу iSpring, який у вигляді розширення вбудовується у  програму  MOPowerPoint . Особливий інтерес викликав той факт, що всі ефекти анімації та гіперпосилання, що створені у офісній програмі-презентаторі  зберігають свою працездатність при відтворенні через інтернет браузери.     

Адреса з переліком безкоштовних програм для створення скринкастівhttp://biblprog.org.ua/ua/video_capture/

Адреса вбудованої презентації https://sites.google.com/site/personalyakunin/classroom-news/novijsablonurokudlapowerpoint

14.05.2014 р. Майстер-клас «Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності»

14 травня 2014 року доцент кафедри методики мов та літератури ІППО КУ імені Бориса Грінченка С.І.Сафарян провела майстер-клас «Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності» для викладачів та методистів Інституту. Мета заходу – ознайомлення з теоретичними та методичними засадами театральної педагогіки та засобами її використання у процесі роботи з педагогами – слухачами курсів підвищення кваліфікації.
Загальновідомо, що театральна педагогіка є ефективним шляхом формування особистості у процесі навчання та виховання через сценічні засоби і дію. Якщо йдеться про особистість педагога, то засоби театральної педагогіки сприяють розвитку такого явища, як педагогічний артистизм, який, своєю чергою, є важливою передумовою формування педагогічної майстерності. Учитель чи викладач, що володіє педагогічним артистизмом, має неабиякий творчий потенціал, добре розвинуті креативні та перцептивні здібності. Він здатний захопити учнів, захопити їх своєю творчістю та повести за собою.
Перша частина майстер-класу була присвячена саме педагогічному артистизму. Було розглянуто компоненти цього явища: чарівливість, ерудицію, самобутність, імпровізацію, образність мовлення та пластику. Учасникам майстер-класу були запропоновані вправи з розвитку артистизму (сценічної майстерності). Так, за допомогою вправи «Побач та запиши» можна розвивати спостережливість і зорову пам‘ять. Вправа «Почути тільки одного» сприяє розвиткові уваги.

У другій частині майстер-класу йшлося про педагогічну техніку, яка, як відомо, поділяється на внутрішню та зовнішню. Викладачі й методисти ознайомилися з прийомами керування своїми емоціями, волею, налаштування на майбутню творчу діяльність, засобами запобігання надмірного професійного вигорання. Працюючи із зовнішньою педагогічною технікою, учасники майстер-класу мали нагоду потренувати свої невербальні та вербальні засоби впливу на інших. Цьому сприяли вправи з ораторського мистецтва «Артикуляційна гімнастика», «Вчимося правильного дихання», «Працюємо з дикцією» та вправи на розвиток пантоміміки і міміки, які, безперечно, стануть у нагоді викладачам і методистам Інституту в їхній практичній діяльності.

14.05.2014 р. Круглий стіл «Освітні інноваційні тенденції в сучасному довкіллі»

14 травня 2014 року в рамках Тижня науки в ІППО КУ імені Бориса Грінченка відбулася зустріч працівників кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти з методистами РНМЦ столиці.
Предметом розмови стало використання інноваційних технологій у дошкільній освіті столиці. Алла Миколаївна Гончаренко, доцент, кандидат педагогічних наук, розповіла про роботу членів кафедри над підготовкою регіональної програми розвитку дитини дошкільного віку. У своєму виступі вона зосередила увагу на мотиваційних чинниках розробки програми, виокремила завдання, які мають бути вирішені. Наочною ілюстрацією багатої мистецької культурної спадщини столиці стала демонстрація репродукцій відомих художніх полотен, присвячених історії Києва, підготовлена Галиною Валентинівною Смольниковою, доцентом, кандидатом психологічних наук.
Про інтеграцію в український освітній простір ідей Вальдорфської педагогіки розповіла спеціаліст Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України Олена Іванівна Мезенцева. Продовженням її виступу стала презентація вперше розробленої на пострадянському просторі комплексної альтернативної програми підтримки розвитку дитини дошкільного віку «Стежина» для дошкільних навчальних закладів, що працюють за Вальдорфською педагогікою (автори: А.М.Гончаренко, Н.М.Дятленко).
Інформацію щодо шляхів підвищення ефективності відкритих занять для слухачів курсів підвищення кваліфікації надала старший викладач кафедри Анастасія Юріївна Крикун.

14.05.2014 р. Міський науково-методичний семінар «Дидактичні умови фундаменталізації змісту освіти в старшій школі в умовах профільного навчання»

Міський науково-методичний семінар організовано спільно з Інститут педагогіки НАПН України, Районним науково методичним центром Дарницького району та гімназією № 290  м. Києва. Учасники семінару обговорювали питання перспективних напрямів розвитку змісту і форм середньої освіти у м. Києві. Було зазначено, що генералізація природничих знань є логічним переходом до їхнього вищого рівня, бо дозволяє учням засвоювати навчальний матеріал на метапредметному (надпредметному) рівні, отримувати методологічні знання та формувати науковий світогляд. Разом з тим йшлося про  мультипрофільну систему організації навчально-виховного процесу, при якій учні мають можливість реалізувати різноманітні індивідуальні запити у змісті освіти у межах одного навчального закладу. До того ж знижається загальний рівень тривожності  дітей, бо вони мають можливість, за  необхідності, змінити профіль навчання та уникнути конкурсних відбіркових випробувань до профільних класів.

На пленарному засіданні з доповідями про відповідні напрямки роботи виступили:

 • «Фундаменталізація змісту профільного навчання в контексті людино центризму»- Васьківська Г.О., завідувач лабораторії дидактики Інституту педагогіки НАПН України, доктор пед. наук.
 • «Мультипрофільне навчання: погляд у майбутнє» - Якунін Я.Ю., завідувач кафедри природничо-математичної освіти і технологій ІППО КУ ім. Б.Грінченка, кандидат хім. наук.
 • «Допрофільна підготовка – важливий чинник фундаменталізації змісту освіти в старшій школі»- Замаскіна П.І.,  директор гімназії № 290 м. Києва.
 • «Генералізація фундаментальних природничих знань як логічний перехід до їх нового рівня – мета предметності» - Липова Л.А., старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, кандидат пед. наук.
 • «Педагогічні засоби вирішення проблеми фундаменталізації змісту варіативного освітнього компоненту у старшій школі» - Кизенко В.І., провідний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, кандидат пед. наук.
 • «Гуманітарний аспект фундаменталізації змісту освіти в умовах профільного навчання» - Барановська О.В., старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, кандидат пед. наук.
 • «Тлумачення поняття єдиного освітнього простору і проблем профільної школи» - Рудик О.Б., доцент кафедри природничо-математичної освіти і технологій ІППО КУ ім. Б.Грінченка, кандидат фіз.-мат. наук.
 • «Технологічний аспект фундаменталізації змісту освіти старшокласників» - Трубачова С.Е., старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, кандидат пед. наук.
 • «Принцип формування системи екологічних знань старшокласників у процесі фундаменталізації змісту освіти». Захарчук Н.В., старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, кандидат пед. наук.
 • «Модель формування ціннісно-смислових орієнтацій учнів старшої школи в процесі вивчення предметів гуманітарного циклу» -  Косянчук С.В., аспірант лабораторії дидактики старший Інституту педагогіки НАПН України.
 •  «Формування екологічної компетентності учнів у процесі вивчення хімії в класах хімічних профілів» - Петрощук Н.Р., методист НМЦ природничо-математичної освіти ІППО КУ ім. Б.Грінченка.
 • «Формування пізнавальної самостійності учнів у процесі вивчення хімії на академічному рівні» -  Філоненко І.О., методист НМЦ природничо-математичної освіти ІППО КУ ім.. Б.Грінченка.
 • «Зміст природознавства початкової школи як важливий момент підготовчого етапу до профільної природничої підготовки учнів» -  Сахно О.І., завідувач НМЦ відділу освіти при Путивльській РДА Сумської області.
 • «Дидактичні умови фундаменталізації змісту математичної освіти» -  Олексюк О.А., методист НМЦ природничо-математичної освіти ІППО КУ ім. Б.Грінченка.
 • «Компетентнісний підхід до вивчення географії в школі в умовах глобалізації» -  Чанцева Н.І., методист НМЦ природничо-математичної освіти ІППО КУ ім. Б.Грінченка.
 • «Перспективи розвитку профільного навчання в закладах дарницького району» -  Кривокінь І.Є. директор Дарницького районного науково-методичного центру.
 • Большакова І. О. Особливості реалізації міжпредметної інтеграції змісту навчання на уроках у початковій школі
 • Голяк О. В. Використання ікт на уроках у початкових класах як засіб підвищення якості навчання молодших школярів
 • Гумега М.  М. Фактори підвищення шкільної освіти
 • Дідух І. О. Формування соціокультурної компетенції учнів    молодшого шкільного віку на прикладах народної казки
 • Дятленко Н. М. Успішна професійна адаптація молодого вчителя як умова забезпечення якості освіти 
 • Ковалевська І. В., Цимбалюк О. А., Василик Т. В. Високий рівень управлінської культури директора школи як шлях до якісної освіти учнів
 • Костяна Н. Б. Психологічні проблеми забезпечення якості освіти в умовах реформування та шляхи їх вирішення
 • Кравчук Л. В. Етичний розвиток молодшого школяра як навід’ємна складова якісної початкової освіти
 • Крикун А. Ю. Психолого-педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу у сучасній інклюзивній освіті
 • Лесюк Л. С. Якість початкової освіти та шляхи її забезпечення
 • Мацейчук Н. А. Шляхи забезпечення якісної освіти у початковій школі
 • Пазюк С. А. Формування педагогічної майстерності вчителя засобами самоосвіти
 • Полякова О. В. Реалізація компетентнісного підходу в оцінювальній  діяльності вчителя початкових класів
 • Пристінська М. С. Врахування індивідуальних психофізіологічних особливостей молодших школярів у навчально-виховному процесі
 • Сабол Д. М. Психологічний комфорт учнів молодшої школи як один із чинників успішного навчання
 • Сітовська Н. О. Моніторинг якості початкової освіти
 • Сквира В. П. Фактори підвищення якості шкільної початкової освіти
 • Смольникова Г. В. Організація  комунікативних  ігор  з  учнями  першого класу
 • Титаренко Ф. М.  Підвищення якості шкільної початкової освіти в умовах «Школи повного року навчання»
 • Філімонова Л. В. Проблеми керування якістю початкової освіти
 • Шведова Ю. Б. Вивчення інформаційних технологій у Кловському ліцеї № 77
 • Яткевич    Н. М.    Формування комунікативних компетенцій молодших школярів шляхом розвитку аудіювання як процесу слухання і розуміння усних висловлювань

14.05.2014 р. Тренінг «Основи ефективного спілкування»

Мета тренінгу: Підвищити компетенції в спілкуванні, ознайомити  зтехніками та методами комунікації. Формування  принципу, який допомагає зрозуміти себе та інших.

Тренер - Кепканова О. І., завідувач НМЦ практичної психології і соціальної роботи

Комунікативний тренінг, або тренінгефективного спілкування розрахований на людей, професійною складовою яких є спілкування, та на тих, хто мав бажання отримати навички  того, як бути ефективним у   спілкуванні. Учасники тренінгуознайомились  зтехніками та видами комунікацій. Значною складовою було самопізнання, кожен з 15 учасників тренінгу мав можливість побачити себе очима інших з нової, цікавої точки зору.          В роботі, яка тривала 2 години використовувались  психотехнічні методи, рольові ігри, нові цікаві форми інтерактивної взаємодії.

15.05.2014 р.Вебінар «Методичні основи розробки навчально-методичних матеріалів з математики для школярів 5-х класів, у рамках дослідно-експериментальної роботи з упровадження елементів дистанційного навчання» 

15 травня 2014 року в рамках Тижня науки в ІППО КУ імені Бориса Грінченка було проведено вебінар «Методичні основи розробки навчально-методичних матеріалів з математики для школярів 5-х класів у рамках дослідно-експериментальної роботи з упровадження елементів дистанційного навчання». Учасники заходу – керівники шкіл і вчителі математики ЗНЗ столиці.

У вебінарі взяли участь 10 учителів математики та заступників директорів шкіл-учасників експерименту з дистанційного навчання.
Учасники вебінару обговорили питання розробки інтерактивного навчального контенту для дистанційного навчання, ознайомились із досвідом розробки дистанційних уроків із використанням програми «SMART Notebook» у НМЦ природничо-математичної освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка та досвідом розробки аналогічних навчальних матеріалів у СЗШ №7 та СЗШ №52 Солом’янського району м. Києва.
З доповідями виступили: методист НМЦ природничо-математичної освіти ІППО О.А.Олексюк, учитель математики СЗШ №7 В.І.Волошина та Р.Г.Заводович, заступник директора з навчально-виховної роботи СЗШ №52.

16.05.2014 р. Науковий семінар «Надбання української педагогічної думки»

(Дудар О. В., доцент кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання)

Метою заходу було популяризація вітчизняного педагогічного досвіду та стимулювання дослідницького  інтересу і викладачів ІППО, і слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації щодо видатних українських педагогів. 

15.05.2014 р. Тренінг «Особистісно зорієнтований підхід до навчання дорослих»

(Ковальчук В.І., заступник директора ІППО)

Мета тренінгу – ознайомлення викладачів з технологіями особистісно орієнтованого підходу в навчанні дорослих. В процесі тренінгу учасники ознайомилися з особливостями навчання дорослих. Технологією організації навчання на основі природного принципу навчання, класифікацією стилів навчання Д. Колба, модальностями навчання та емпіричною моделлю навчання.

В тренінгу взяли участь 16 науково-педагогічних працівників ІППО.

12.05.2014-15.05.2014 р. Інтернет-конференція «Проблеми якості шкільної початкової освіти та шляхи їх розв’язання»

        З 12 по 15 травня 2014 року кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка  проводила науково-практичну Інтернет-конференцію«Проблеми  якості початкової освіти та шляхи їх розв’язання» (у рамках тижня науки). У конференції взяли участь 33 учасники, серед них 9 співробітників кафедри та 24 педагоги ДНЗ та ЗНЗ (1 директор, 3 заступники директорів з НВР, 20 вчителів початкових класів).

        На конференції були представлені статті, розробки та дидактичні матеріали до уроків української мови, математики, читання, природознавства, російської мови, основи здоров’я, природознавства, матеріали до нового курсу «Я у світі» (3 клас). Для педагогів за результатами конференції підготовлений методичний кейс.

Тематика доповідей:

 • Большакова І. О. Особливості реалізації міжпредметної інтеграції змісту навчання на уроках у початковій школі
 • Голяк О. В. Використання ікт на уроках у початкових класах як засіб підвищення якості навчання молодших школярів
 • Гумега М.  М. Фактори підвищення шкільної освіти
 • Дідух І. О. Формування соціокультурної компетенції учнів    молодшого шкільного віку на прикладах народної казки
 • Дятленко Н. М. Успішна професійна адаптація молодого вчителя як умова забезпечення якості освіти 
 • Ковалевська І. В., Цимбалюк О. А., Василик Т. В. Високий рівень управлінської культури директора школи як шлях до якісної освіти учнів
 • Костяна Н. Б. Психологічні проблеми забезпечення якості освіти в умовах реформування та шляхи їх вирішення
 • Кравчук Л. В. Етичний розвиток молодшого школяра як навід’ємна складова якісної початкової освіти
 • Крикун А. Ю. Психолого-педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу у сучасній інклюзивній освіті
 • Лесюк Л. С. Якість початкової освіти та шляхи її забезпечення
 • Мацейчук Н. А. Шляхи забезпечення якісної освіти у початковій школі
 • Пазюк С. А. Формування педагогічної майстерності вчителя засобами самоосвіти
 • Полякова О. В. Реалізація компетентнісного підходу в оцінювальній  діяльності вчителя початкових класів
 • Пристінська М. С. Врахування індивідуальних психофізіологічних особливостей молодших школярів у навчально-виховному процесі
 • Сабол Д. М. Психологічний комфорт учнів молодшої школи як один із чинників успішного навчання
 • Сітовська Н. О. Моніторинг якості початкової освіти
 • Сквира В. П. Фактори підвищення якості шкільної початкової освіти
 • Смольникова Г. В. Організація  комунікативних  ігор  з  учнями  першого класу
 • Титаренко Ф. М.  Підвищення якості шкільної початкової освіти в умовах «Школи повного року навчання»
 • Філімонова Л. В. Проблеми керування якістю початкової освіти
 • Шведова Ю. Б. Вивчення інформаційних технологій у Кловському ліцеї № 77
 • Яткевич    Н. М.    Формування комунікативних компетенцій молодших школярів шляхом розвитку аудіювання як процесу слухання і розуміння усних висловлювань 

23.05.2014 р. Екологічна стежина «Від хати на Пріорці до Тарасового дуба», Круглий стіл «Душа поета святая…» 

23 травня 2014 року в рамках Тижня науки для працівників ІППО КУ імені Бориса Грінченка  була організована екскурсія в Меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка (хата на Пріорці). Хата на Пріорці– це і відділенняМузею Тараса Шевченка, і головний експонат музею. У цій хаті Тарас Шевченко прожив два тижні, перебуваючи востаннє у Києві в серпні 1859 року перед своїм від’їздом до Петербурга.

         Екскурсовод Надія Григорівна, яка стояла біля витоків створення музею, згадує: «Коли з’явилося рішення про створення музею в цій хаті, тут іще жили люди. Це була звичайна київська комунальна квартира, в якій мешкало кілька родин...».  Не менш  цікавою стала розповідь про історію Пріорки, про людей, які мешкали тут у різні часи, про київське оточення Т. Г. Шевченка і про родину, в домі якої поет винайняв квартиру. Безумовно, центральне місце займає постать Варвари Матвіївни Пашковської, за спогадами якої згодом була написана стаття «Несколько слов о Т. Г. Шевченко»,  надрукована у Петербурзькому журналі «Пчела».

           Світлини на стінах хати, ікони на покутті, самовар на столі, гасова лампа, млинок для кави, сімейний альбом, швейна машинка, дитячі іграшки перенесли у життя пріорчан тих часів, відтворили атмосферу оселі київського передмістя.

           Домашня, невимушена атмосфера, яка панує в хаті на Пріорці і навколо неї, спонукає до  щирого спілкування. І ловиш себе на думці, що хочеться повернутися до цього чарівного куточка у центрі Києва ще не один раз.