Дочірні категорії

Студентське наукове товариство Київського університету імені Бориса Грінченка як громадське об’єднання діє з метою координації, організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової діяльності в процесі навчання у вищому навчальному закладі, участі у вирішенні актуальних науково-педагогічних, гуманітарних та науково-технічних проблем, наукових конкурсах тощо.