Images-loading

Рада молодих вчених Університету

Сторінка в розробці

 ІНСТИТУТ СУСПІЛЬСТВА

 

Голова РМУ

БОДНЕНКО

Дмитро Миколайович

Доцент кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін.

Кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Тема дисертації: Підготовка викладачів вищого навчального закладу до здійснення дистанційного навчання” (2008 р.)

Освіта:

Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького (2002 р.). Спеціаліст фізики твердого тіла. Викладач фізики.

Актив РМУ

КУПРІЙ

Тетяна Георгіївна

Доцент кафедри філософії.

Кандидат історичних наук, спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія.

Тема дисертації: “Утворення Християнсько-демократичного союзу Німеччини і його участь у державотворчих процесах (1945-1950 рр.)” (2007 р.).

Освіта:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2002 р.), спеціальність: історія, кваліфікація: історик, викладач історії.

ГЛУШАК

Оксана Михайлівна

Викладач кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2010 – 2014 рр.).

Тема дослідження: “Формування інформаційної культури бакалаврів з філології у процесі вивчення дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу” (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).

Освіта:

НПУ ім. М.П. Драгоманова (2007 р.), спеціальність – математика, інформатика,викладач математики та інформатики.

СПІВАК

Світлана Михайлівна

Викладач кафедри інформатики.

Аспірантура Національного технічного університету України “КПІ” (2012 – 2016 рр.).

Тема дослідження: “Створення та використання персонального електронного навчального середовища студента спеціальності «Інформатика»” (спеціальність: 13.00.10 – ІКТ в освіті).

Освіта:

Київський університет імені Бориса Грінченка (2010 р.), спеціальність: вчитель інформатики, фахівець у галузі освітніх вимірювань.

Склад РМУ

МОХНАТЮК

Ігор Олексійович

Старший викладач кафедри історії України.

Кандидат історичних наук, спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни,

Тема дисертації: “Українська історія в творчій спадщині Івана Франка” (2007 р.).

Освіта:

Київський національний університет імені Т. Шевченка (2004 р.), спеціальність: історія, кваліфікація: історик, викладач історії.

БАРАНОВА

Наталія Валеріївна

Доцент кафедри історії України.

Кандидат історичних наук, спеціальність 07.00.01 – історія України.

Тема дисертації: “Освітня благодійна та місіонерська діяльність митрополита Київського та Галицького Платона Городецького (1882 – 1891 рр.)” (2011 р.).

Освіта:

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (2006 р.), спеціальність: історія, кваліфікація: історик, викладач історії.

ГОРБАТЮК

Ольга Олександрівна

Асистент кафедри історії України.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2010 – 2014 рр.).

Тема дослідження: “Учительство Київщини другої половини 1940-х – початку 1960-х рр.: соціальний портрет і ментальність” (спеціальність 07.00.01 – історія України).

Освіта:

Київський університет імені Бориса Грінченка (2010 р.), спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Історик, викладач історії, фахівець з історичного туризму.

КОЛЯСТРУК

Олександр Петрович

Доцент кафедри історії України.

Кандидат історичних наук, спеціальність 07.00.01 – історія України.

Тема дисертації: “Верховна Рада України у системі владних відносин 1994 - 2002 рр.” (2007 р.).

Освіта:

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського (2004 р.), спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Історія.

ОГНІВЧУК (БІГУН)

Леся Миколаївна

 

Викладач кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін.

 

Освіта:

НПУ ім. М.П. Драгоманова (2007 р.), спеціальність: математика, інформатика, викладач математики та інформатики.

БОНДАР (МАЗУР)

Наталія Петрівна

Викладач кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2010 – 2014 рр.).

Тема дослідження: “Формування готовності студентів напряму «Інформатика» до моніторингу навчальних досягнень учнів профільної школи” (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Освіта:

НПУ ім. М.П. Драгоманова (2006 р.), спеціальність: математика, викладач математики.

ВАРЧЕНКО

Лілія Олександрівна

Викладач кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2011 – 2015 рр.).

Тема дослідження: “Електронне середовище університету на основі Вікі-технологій” (спеціальність 13.00.10 – ІКТ в освіті).

Освіта:

КУ імені Бориса Грінченка (2010 р.), спеціальність: інформатика, вчитель інформатики, фахівець у галузі освітніх вимірювань.

БАЙТАЛЮК

Ольга Михайлівна

 

Викладач кафедри правознавства.

 

Освіта:

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (2005 р.), спеціальність: правознавство. Викладач правознавства, юрист. Магістр.

ОБЛОВАЦЬКА

Наталія Олександрівна

Викладач кафедри правознавства.

Аспірантура Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Інститут політології та права (20072011 рр.).

Тема дослідження: “Формування статусу адвокатури  в Україні та Росії: порівняльно-правовий аспект” (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень).

Освіта:

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (2006 р.), спеціальність: правознавство, спеціаліст права; викладач правознавства.

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (2006 р.), спеціальність: правознавство, магістр права.

БОГАШОВ

Олексій Анатолійович

Доцент кафедри правознавства.

Кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

Тема дисертації: “Виборчі комісії у системі органів публічної влади України: конституційно-правовий аспект” (2009 р.).

Освіта:

Харківський національний університет внутрішніх справа (2005 р.), магістр права за спеціальністю “Правоохоронна діяльність”.

КУЗЬМЕНКО

Ольга Миколаївна

Викладач кафедри філософії.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2012 – 2014 рр.).

Тема дослідження: “Посткласичний університет: ідея та моделі розвитку(соціально-філософський аспект)” (спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії).

Освіта:

Київський університет імені Бориса Грінченка (2010 р.), спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти, викладач англійської та німецької мови та зарубіжної літератури.

ШИШОВА

Олена Борисівна

Доцент кафедри фінансів, менеджменту та економіки.

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємством

Тема дисертації: “Бізнес-планування в умовах  адаптації сільськогосподарських підприємств до ринкової економіки” (2009 р.).

Освіта:

Національний аграрний університет (2004 р.), спеціальність: менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, кваліфікація: менеджер.

ЗАГАРІЙ

Вадим Петрович

Викладач кафедри фінансів, менеджменту та економіки.

Аспірантура Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (2011 – 2014 рр.)

Тема дослідження: “Монетарна складова фінансової безпеки держави” (спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством).

Освіта:

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (2009 р.), спеціальність: економіка підприємства, кваліфікація: магістр з економіки підприємства.

РАМСЬКИЙ

Андрій Юрійович

Доцент кафедри фінансів, менеджменту та економіки.

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Тема дисертації: “Формування інвестиційних ресурсів економіки на основі заощаджень населення” (2010 р.).

Освіта:

Київський національний університет технологій та дизайну (2003 р.), спеціальність: економіка підприємства, кваліфікація: магістр з економіки.

 

ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

 

Голова РМУ

 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

Марина Василівна

Доцент кафедри реклами і зв`язків з громадськістю.

Кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.01 – українська мова.

Тема дисертації: “Просодія українського емоційного мовлення (експериментально-фонетичне дослідження)” (2011 р.).

Освіта:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології (2007 р.), спеціальність: магістр філології, фахівець з української мови та літератури, викладач.

Актив РМУ

 

ОЛІЙНИК

Світлана Миколаївна

Доцент кафедри української літератури та компаративістики.

Кандидат філологічних наук, спеціальність 10.01.01 – українська література

Тема дисертації “Інтертекстуальні та жанрово-стильові параметри фантастики Олеся Бердника” (2009 р.).

Освіта:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології (2006 р.), спеціальність: магістр філології, фахівець з української мови та літератури, викладач.

Склад РМУ

 

НІМЕНКО

Ольга Андріївна

Викладач кафедри романо-германських та східних мов.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2010-2014 рр.).

Тема дослідження: “Похідні дієслова з метафоричним компонентом: семантичний та когнітивний аспекти (на матеріалі дієслів на позначення почуттів  сучасної німецької мови)” (спеціальність 10.02.04 – германські мови).

Освіта:

Київський національний лінгвістичний університет (2006 р.), спеціальність: мова та література (німецька та англійська), викладач німецької, англійської мов та зарубіжної літератури.

ТРОЦЬ

Олена Володимирівна

Доцент кафедри германської та романської філології.

Кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.04 – германські мови,

Тема дисертації: “Вербалізація концепту ДОЛЯ у давньогерманських мовах:етнокультурний аспект” (2008 р.).

Освіта:

Київський національний лінгвістичний університет

ЗАХАРЧУК-ДУКЕ

Ольга Олександрівна

Викладач кафедри української мови.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2010 – 2014 рр.).

Тема дослідження: “Сучасний навчально-методичний комплекс як засіб формування лінгводидактичних компетенцій майбутнього вчителя-словесника” (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).

Освіта:

Київський міський педагогічний університет імені Бориса Грінченка (2009 р.), спеціальність: викладач української мови та літератури.

ЗАРУДНЯ

Ольга Миколаївна

Викладач кафедри української мови.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2008 – 2011 рр.).

Тема дослідження: “Моніторинг професійної діяльності вчителя початкових класів” (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).

Освіта:

Київський національний педагогічний університет імені М. Драгоманова (2006 р.), спеціальність: вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури.

ОБЄДА

Вікторія Олександрівна

Аспірант.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2011-2015 рр.).

Тема дослідження: “Формування у студентів педагогічного коледжу професійної комунікативної компетенції в процесі роботи над навчальними текстами” (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).

Освіта:

Київський міський педагогічний університет імені Бориса Грінченка, спеціальність: викладач української мови та літератури.

ГОРОХОВА

Тетяна Олександрівна

Викладач кафедри української мови.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2012 – 2016 рр.).

Тема дослідження “Формування граматичної компетентності студентів філологів на засадах текстоцентричного підходу” (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика (українська мова)).

Освіта:

Київський міський педагогічний університет імені Бориса Грінченка (2010 р.), спеціальність: викладач української мови та літератури, педагогіка і методика середньої освіти (українська мова та література), викладач української мови та літератури та зарубіжної літератури.

СІНЧЕНКО

Олексій Дмитрович

Доцент кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій.

Кандидат філологічних наук, спеціальність 10.01.06 – теорія літератури,

Тема дисертації: “Горизонт сподівань та його функціювання в літературному процесі (на матеріалі української літератури 20-30 років ХХ століття” (2007 р.).

Освіта:

Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка (2001 р.), спеціальність: магістр української мови і літератури.

ВІННІКОВА

Наталія Миколаївна

Доцент кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій.

Кандидат філологічних наук, спеціальність 10.01.01 – українська література,

Тема дисертації: “Естетична система Михайла Ореста: ґенеза, творча реалізація” (2007 р.).

Освіта:

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка (2002 р.), спеціальність: магістр, викладач української мови та літератури, учитель англійської мови та зарубіжної літератури.

КЛІЧАК

Галина Василівна

Старший викладач кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій.

Кандидат філологічних наук, спеціальність 10.01.03 – література слов’янських народів.

Тема дисертації: “Екзистенційна парадигма творів Ладіслава Фукса та Арношта Лустіга” (2010 р.).

Освіта:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2004 р.), спеціальність: чеська мова, література та українська мова, література; магістр філології.

ПОГРЕБНЯК

Інга Василівна

Викладач кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2009 – 2013 рр.).

Тема дослідження: “Концепція українського духовного лицарства в епістолярній спадщині Бориса Грінченка” (спеціальність 10.01.01 – українська література).

Освіта:

Київський міський педагогічний університет ім. Б.Д. Грінченка (2008 р.), спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література; магістр педагогічної освіти, викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури.

БАШКІРОВА

Ольга Миколаївна

Доцент кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій.

Кандидат філологічних наук, спеціальність 10.01.06 – теорія літератури.

Тема дисертації: “Версифікація Ліни Костенко” (2005 р.).

Освіта:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2001 р.), спеціальність: українська мова та література.

АЛЬОШИНА

Марина Дмитрівна

 

Викладач кафедри перекладу.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2010 – 2014 рр.).

Тема дослідження: “Відображення ідіостилю прози Марка Твена в мовній картині світу” (спеціальність 10.02.04 – германські мови).

Освіта:

Київський міський педагогічний університеті імені Б.Д.Грінченка (2009 р.), спеціальність: викладач англійської, французької мови та зарубіжної літератури.

ДЗЮБЕНКО

Оксана Михайлівна

Викладач кафедри перекладу.

Аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2006 – 2014 рр.).

Тема дослідження “Концепт навчання в умовах європейського ареалу (діахронічний аспект)” (спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство).

Освіта:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2006 р.), спеціальність: класична філологія.

КРАВЕЦЬ

Марія Валентинівна

Викладач кафедри перекладу.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2010 – 2014 рр.).

Тема дослідження: “Категорія ірреального в художніх текстах Едгара По” (спеціальність 10.02.04 германські мови).

Освіта:

КМПУ ім. Б.Д. Грінченка (2009 р.), спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська), кваліфікація: викладач англійської, французької мови та зарубіжної літератури.

ЛИСЕНКО

Марина Миколаївна

Викладач кафедри перекладу.

 

Освіта:

Київський університет імені Бориса Грінченка (2013 р.), спеціальність: викладач англійської, німецької мов та зарубіжної літератури.

КЛИМЧУК

Юлія Володимирівна

Викладач кафедри перекладу.

 

Освіта:

Київський університет імені Бориса Грінченка

ПРИСТУПА

Віталій Віталійович

Викладач кафедри англійської філології.

Аспірантура Київського національного педагогічного університету імені М. Драгоманова (2009 – 2013 рр.).

Тема дослідження: “Формування економічної компетентності майбутніх інженерів радіозв’язку в процесі фахової підготовки” (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).

Освіта:

Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського (2005 р.), спеціальність: вчитель англійської, німецької мов і зарубіжної літератури.

СМОЛЯНА

Анна Леонідівна

Викладач кафедри германської та романської філології.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2010 – 2014 рр.).

Тема дослідження: “Лінгвопрагматичні та семантичні особливості текстів обкладинок англомовної літератури ХХІ століття” (спеціальність 10.02.04 – германські мови).

Освіта:

Київський національний університет імені Тараса Шевченко (2009 р.), спеціальність: управління навчальним закладом.

Київський університет імені Бориса Грінченка (2010 р.), спеціальність: вчитель англійської, німецької мов та зарубіжної літератури.

КОЗЛОВА

Ольга Сергіївна

Викладач кафедри англійської філології.

Аспірантура Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Тема дослідження: “Недотримання принципів спілкування в англійському діалогічному мовленні” (спеціальність 10.02.04 – германські мови).

Освіта:

Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка

Київський національний лінгвістичний університет (2002 р.), спеціальність: філолог, викладач англійської та іспанської мов і зарубіжної літератури.

БУГРІЙ

Анастасія Сергіївна

Викладач кафедри англійської філології.

Кандидат філологічних наук, спеціальність 10.01.05 –порівняльне літературознавство,

Тема дисертації: “Жанрова інтерференція у романах Валерія Шевчука та Айріс Мердок” (2010 р.).

Освіта:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2006 р.).

ЗАЯЦЬ

Людмила Іванівна

Викладач кафедри англійської мови.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (спеціальність 2010 – 2014 рр.).

Тема дослідження: “Розвиток сучасної університетської освіти у Нідерландах” (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).

Освіта:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2000 р.), спеціальність: викладач історії.

Київський національний педагогічний університет імені М. Драгоманова (2002 р.), спеціальність: вчитель англійської мови та літератури.

НІКІТЮК

Ганна Василівна

Асистент кафедри англійської філології.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2010 – 2014 р.).

Тема дослідження: “Формування професійно-педагогічної спрямованості майбутніх учителів початкової школи” (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).

Освіта:

Київський національний лінгвістичний університет (2005 р.), спеціальність: викладач англійської мови та зарубіжної літератури.

ЯРОШЕНКО

Роман Васильович

Доцент кафедри реклами і зв`язків з громадськістю.

Кандидат філологічних наук, спеціальність 10.01.01 – українська література

Тема дисертації: “Псалм в українській літературі ХІХ - ХХ ст.: еволюція жанровостильової природи” (2012 р.).

Освіта:

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (2009 р.), спеціальність: магістр філології; українська мова і література.

АНІСІМОВА

Людмила Вікторівна

 

Старший викладач кафедри світової літератури.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2011 – 2015 рр.).

Тема дослідження: “Теорія читацького відгуку в американському літературознавстві ХХ століття (ґенеза, структура та функціонування)” (спеціальність 10.01.06 – теорія літератури).

Освіта:

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (2003 р.); спеціальність: початкове навчання; організатор початкової освіти, вчитель початкових класів;

Київський університет імені Бориса Грінченка (2010 р.), спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська); вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

ВОРНАЧЕВА

Людмила Юріївна

 

Викладач кафедри теорії та історії педагогіки.

 

Освіта:

Східноукраїнський національний університет (2010 р.), спеціальність – соціальна робота.

ПРОЦЬКА

Світлана Миколаївна

Викладач кафедри теорії та історії педагогіки.

 

Освіта:

Київський міський педагогічний університет
імені Б. Д. Грінченка (2009 р.), спеціальність: початкова освіта, вчитель початкових класів, вчитель англійської мови у початкових класах.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (2010 р.), спеціальність: педагогіка вищої школи, викладач вищого навчального закладу.

ГОЛОВЧУК

Світлана Юріївна

Завідувач відділу виховних технологій.

Кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Тема дисертації: “Проблема виховання патріота-державника у педагогічній спадщині Григорія Ващенка (1878-1967)” (2012 р.).

Освіта:

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка (2006 р.), спеціальність: вчитель початкових класів і музики в початкових класах.

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

 

Голова РМУ

 

ГРІНЬОВА

Ольга Михайлівна

Доцент кафедри психології.

Кандидат психологічних наук, спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Тема дисертації: “Психологічні особливості професійного самовизначення майбутніх учителів в умовах підготовки за двома спеціальностями” (2008 р.)

Освіта:

НПУ ім.. М.П.Драгоманова (2004 р.), спеціальність: біологія і практична психологія, викладач біології, валеології, екології, практичний психолог у закладах освіти.

Актив РМУ

 

ВОЛИНЕЦЬ

Юлія Олександрівна

Викладач кафедри дошкільної освіти.

Кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Тема дисертації: “Формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у фаховій підготовці” (2012 р.).

Освіта:

НПУ ім. М.П.Драгоманова (2006 р.), спеціальність: дошкільне виховання, кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки і психології.

НЕЧИПОРЕНКО

Катерина Петрівна

Викладач кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2009 – 2013 рр.).

Тема дослідження: “Розвиток інтелектуально-творчих умінь учнів в початкових школах України  другої половини ХХ- початок ХХІ століття” (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Освіта:

КУ ім. Бориса Грінченка (2009 р.), спеціальність – початкове навчання, кваліфікація: викладач педагогіки і методики початкової освіти, вчитель англійської мови початкової школи.

КРИШЕНЬ

Ірина Володимирівна

Викладач кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2011-2015 р.)

Тема дослідження: “Підготовка майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики” (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Освіта:

Київський університет імені Бориса Грінченка (2010 р.), спеціальність: початкове навчання, кваліфікація за дипломом: викладач педагогіки і методики початкової освіти, вчитель англійської мови початкової школи.

НОВИК

Ірина Михайлівна

Викладач кафедри педагогіки

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2010 – 2014 рр.).

Тема дослідження: “Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів” (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Освіта:

Київський університет імені Бориса Грінченка (2010 р.), спеціальність: дошкільне виховання, кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки і психології.

СИТНИК

Ольга Іванівна

Викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2011 – 2015 рр.).

Тема дослідження: “Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих в Ірландії” (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Освіта:

Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка (2003 р.), спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти, мова і література (англійська), кваліфікація: вчитель англійської мови.

Склад РМУ

 

ЛІТІЧЕНКО

Олена Дмитрівна

Викладач кафедри дошкільної освіти.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2012 – 2015 рр.).

Тема дослідження: “Ідеї трудового виховання дітей дошкільного віку в педагогічній пресі (50-ті–80-ті рр. XХ століття)” (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Освіта:

КУ імені Бориса Грінченка (2011 р.), спеціальність:дошкільне виховання, кваліфікація: викладач дошкільної  педагогіки і психології.

ПАСІЧНИК

Алла Володимирівна

Старший викладач кафедри дошкільної освіти.

Аспірантура Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України (2008 – 2012 рр.).

Тема дослідження: “Розвиток етичних уявлень дітей дошкільного віку засобами художньої літератури” (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Освіта:

НПУ ім. М.П. Драгоманова, спеціальність: дошкільне виховання, кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки і психології та методик дошкільного виховання.

СИРОТИЧ

Наталія Богданівна

Асистент кафедри дошкільної освіти.

 

Освіта:

КУ імені Бориса Грінченка (2011 р.), спеціальність:дошкільне виховання, кваліфікація: викладач дошкільної  педагогіки і психології.

ШИНКАР

Тетяна Юріївна

 

Викладач кафедри дошкільної освіти.

 

Освіта:

КМПУ імені Бориса  Грінченка (2009 р.), спеціальність: дошкільне виховання, кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки і психології.

ДРОФА

Тетяна Петрівна

Асистент кафедри дошкільної освіти.

 

Освіта:

КУ імені Бориса Грінченка (2013 р.), спеціальність: дошкільне виховання, кваліфікація: викладач дошкільної  педагогіки і психології, організатор дошкільної освіти, вчитель англійської мови.

ПОРЯДЧЕНКО

Леся Анатоліївна

Доцент кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін.

Кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.02. – теорія та методика навчання (українська мова).

Тема дисертації: “Наступність у навчанні опису дітей дошкільного та молодшого шкільного віку” (2007 р.).

Освіта:

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (2001 р.), спеціальність: початкове навчання, кваліфікація – вчитель початкових класів.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (2007 р.), спеціальність: педагогіка вищої школи, кваліфікація: викладач педагогіки у ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації.

КИПИЧЕНКО

Наталія Сергіївна

Викладач кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2011 – 2015 рр.).

Тема дослідження: “Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики” (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Освіта:

КУ ім. Бориса Грінченка (2010 р.), спеціальність: початкове навчання, кваліфікація: викладач педагогіки і методики початкової освіти, вчитель англійської мови початкової школи.

КОВАЛЕНКО

Любов Володимирівна

Асистент кафедри іноземних мов і методик їх навчання.

 

Освіта:

Київський національний лінгвістичний університет (2006 р.), спеціальність: мова та література (англійська), кваліфікація: філолог, викладач англійської мови і зарубіжної літератури.

РУДНІК

Юлія Вікторівна

Викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання.

 

Освіта:

Київський університет імені Бориса Грінченка (2011 р.), спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти, мова та література (англійська), кваліфікація: викладач англійської мови, японської мови та зарубіжної літератури.

АНТИПІН

Євген Борисович

Викладач кафедри педагогіки.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2010 – 2014 рр.)

Тема дослідження: “Ідеї наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняній педагогічній думці (кін. XIX-го – 30-ті роки XX століття)” (спеціальність 13.00.01 – теорія та історія педагогіки).

Освіта:

Київський університет імені Бориса Грінченка (2010 р.), спеціальність: дошкільне виховання, кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки і психології.

НАБІЛЬСЬКА

Ольга Вікторівна

Старший викладач кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2011 – 2015 рр.)

Тема дослідження: “Підготовка майбутніх учителів початкової школи до екологічного виховання учнів у процесі вивчення природничих дисциплін” (спеціальність 13.00.01 – теорія та історія педагогіки).

Освіта:

Київський університет імені Бориса Грінченка (2009 р.), спеціальність: початкове навчання, кваліфікація за дипломом: викладач педагогіки і методики початкової освіти.

ТЕПЛЮК

Анна Анатоліївна

Викладач кафедри психології.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2012 – 2015 рр.)

Тема дослідження: “Емоційні переживання, як чинник розвитку довільної поведінки дітей дошкільного віку в умовах сім’ї” (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

Освіта:

КУ імені Бориса Грінченка (2011 р.), спеціальність: дошкільне виховання, кваліфікація: викладач дошкільної  педагогіки і психології.

 

ІНСТИТУТ ЛЮДИНИ

 

Голова РМУ

 

БРЕУС

Юлія Володимирівна

Молодший науковий співробітник лабораторії розвитку людини.

Аспірантура Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (2010–2014 рр.).

Тема дослідження: “Емоційний інтелект як чинник професійного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій у вищих навчальних закладах” (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія)

Освіта:

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (2009 р.), спеціальність: психологія, магістр психології, викладач психології.

Актив РМУ

 

ПЕТРЕНКО

Олексій Олександрович

 

Старший викладач кафедри анатомії і фізіології людини.

Кандидат медичних наук, спеціальність: 14.01.26 – фтизіатрія.

Тема дисертації: “Обґрунтування застосування меропенему в лікуванні хворих на хіміорезистентний туберкульоз” (2012 р.).

Освіта:

Медичний інститут Української асоціації народної медицини (2008 р.), спеціальність: лікувальна справа, кваліфікація: магістр медицини.

ПОПОВА

Альона Олексіївна

 

Асистент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

 

Освіта:

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (2013 р.), спеціальність: соціальна педагогіка, магістр соціальної педагогіки; викладач соціально-педагогічних дисциплін; практичний психолог.

Склад РМУ

 

ПАВЛЮК

Роман Олександрович

Заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Інституту людини.

Кандидат педагогічних наук, спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Тема дисертації: “Формування умінь майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної педагогічної взаємодії” (2009р.).

Освіта:

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (2005 р.), спеціаліст, спеціальність дошкільне виховання, мова і література (англійська); (2006 р.), магістр, спеціальність: дошкільне виховання.

КОХАНОВА

Олена Петрівна

 

Викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

Кандидат психологічних наук, спеціальність: 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія.

Тема дисертації: “Психологічні особливості формування партнерської культури майбутніх учителів” (2012р.)

Освіта:

Глухівський Державний педагогічний інститут ім. С.М. Сергєєва-Ценського (2001 р.), спеціальність: дошкільне виховання та практична психологія, кваліфікація: викладач педагогіки та психології дошкільної, практичного психолога у закладах освіти.

МОСКАЛЬОВ

Максим Володимирович

 

Старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

Кандидат психологічних наук, спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Тема дисертації: “Психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації” (2009 р.).

Освіта:

Київський національний торговельно-економічний університет (2001 р.), спеціальність: товарознавство і комерційна діяльність, кваліфікація: товарознавець.

ТЕРЕЩЕНКО

Марія Вікторівна

Викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

Кандидат психологічних наук, спеціальність: 19.00.07 – загальна, вікова психологія.

Тема дисертації: “Чинники становлення образу сім’ї у дітей дошкільного віку” (2013 р.).

Освіта:

Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка (2009 р.), спеціальність: магістр практичної психології.

ЦИГАНЧУК

Тетяна Володимирівна

Викладач кафедри практичної психології.

Кандидат психологічних наук, спеціальність: 19.00.01 – загальна психологія і історія психології.

Тема дисертації: “Динаміка переживання стресів студентами вищих навчальних закладів” (2011р.).

Освіта:

Київський міжнародний університет (2005 р.), спеціальність: психологія.

ВАКУЛИЧ

Тетяна Михайлівна

Доцент кафедри практичної психології.

Кандидат психологічних наук, спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Тема дисертації “Психологічні чинники запобігання Інтернет-залежності підлітків” (2006 р.).

Освіта:

Міжрегіональна академія управління персоналом (2003 р.), спеціальність: магістр практичної психології.

ШЕРЕМЕТА

Марина Миколаївна

Завідувач кабінетом, викладач кафедри анатомії і фізіології людини.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2010 – 2014 рр.).

Тема дослідження: “Формування здоров’язберігальної компетентності у майбутніх соціальних педагогів в процесі професійної підготовки” (спеціальність: 13.00.05 – соціальна педагогіка).

Освіта:

Київський університет імені Бориса Грінченка (2010 р.), спеціальність: соціальна педагогіка, магістр соціальної педагогіки, викладач соціально-педагогічних дисциплін.

ВОЛКОВСЬКА

Ганна Ігорівна

Викладач кафедри анатомії і фізіології людини.

Аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра фізіології людини і тварин (2011–2015 рр.)

Тема дослідження: “Міжпівкулева взаємодія при реалізації оперативної пам’яті у людини” (спеціальність 03.00.13 – фізіологія людини і тварин).

Освіта:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2007 р.), спеціальність: магістр біології; біохімік; вчитель біології.

ЖУРАВЕЛЬ

Тетяна Василівна

Старший викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи.

Кандидат педагогічних наук, спеціальність: 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Тема дисертації: “Соціальна профілактика ВІЛ/СНІДу серед вихованців пенітенціарних установ для неповнолітніх” (2012 р.).

Освіта:

Педагогічний коледж Головного управління освіти і науки держадміністрації м. Києва при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2002 р.), спеціальність: бакалавр педагогіки, соціальний педагог, організатор соціально-педагогічної допомоги населенню; Міжрегіональна академія управління персоналом (2004 р.), спеціальність: магістр психології.

ПЕРШКО

Галина Олексіївна

Старший викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи.

Кандидат педагогічних наук, спеціальність: 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Тема дисертації: “Підготовка соціальних педагогів до соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх закладах” (2011 р.).

Освіта:

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (2002 р.), спеціальність: дефектологія, кваліфікація: викладач корекційної педагогіки і спеціальної психології, вчитель початкових класів шкіл для сліпих та слабозорих, тифлопедагог-реабілітолог соціальних служб.

ФІРСОВА

Ірина Миколаївна

Викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2010–2014 рр.).

Тема дослідження: “Підготовка майбутніх соціальних педагогів до рекламно-інформаційної діяльності” (спеціальність: 13.00.05 – соціальна педагогіка).

Освіта:

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (2004 р.), спеціальність: початкове навчання, магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки, вчитель початкових класів та музики.

БРУСЕНКО

Олена Леонідівна

Викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2010-2014 рр.)

Тема дослідження: “Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з сім’ями, які виховують ВІЛ-інфікованих дітей” (13.00.05 – соціальна педагогіка).

Освіта:

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (2004 р.), спеціальність: соціальна педагогіка, кваліфікація: соціальний педагог.

СНІТКО

Марина Аркадіївна

Асистент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2010–2014 рр.).

Тема дослідження: “Соціально-педагогічні умови формування у підлітків безпечної поведінки в Інтернет-мережі” (спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка).

Освіта:

Київський університет імені Бориса Грінченка (2010 р.), спеціальність: соціальна педагогіка, кваліфікація: викладач соціально-педагогічних дисциплін.

ВОЛКІВСЬКА

Діана Анатоліївна

Керівник відділу виховних технологій.

Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (2012–2016 рр.).

Тема дослідження: “Розвиток лідерського потенціалу студентського активу в університетському  середовищі” (спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка).

Освіта:

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (2011 р.), спеціальність: магістр соціальної педагогіки, викладач соціально педагогічної дисципліни, практичний психолог.

ЛЕБІДЬ

Неля Костянтинівна

Старший науковий співробітник лабораторії розвитку людини.

Кандидат психологічних наук, спеціальність: 19.00.04 – медична психологія.

Тема дисертації: “Структура стресового епізоду у хворих з функціональними порушеннями ритму серця” (2010р.)

Освіта:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2005 р.), спеціальність: психологія, магістр психології.

ГУТИНСЬКА

Людмила Володимирівна

Викладач кафедри анатомії і фізіології людини.

Кандидат медичних наук, спеціальність: 14.01.26 – фтизіатрія

Тема дисертації: “Вплив антиретровірусної терапії на клінічний перебіг та результати лікування хворих на ко-інфекцію туберкульоз / ВІЛ” (2009 р.).

Освіта:

Медичний інститут Української асоціації народної медицини (2002 р.), спеціальність: лікувальна справа, кваліфікація: лікар.

ГЕВЧУК

Наталія Сергіївна

Доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи.

Кандидат педагогічних наук, спеціальність: 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Тема дисертації: “Виховання дітей трудових мігрантів в умовах соціально-освітнього середовища” (2012 р.)

Освіта:

Кам’янець-Подільский державний університет (2007 р.), спеціальність: соціальна педагогіка.

МЕЛЬНІЧЕНКО

Тетяна Василівна

Викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти.

Аспірантура Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (2011-2014 рр.).

Тема дослідження: “Формування фонологічного компоненту мовлення в учнів 5-6 класів з тяжкими мовленнєвими розладами(спеціальність 13.00.03 – корекційна педагогіка).

Освіта:

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (2009 р.), спеціальність: педагогічна освіта, дефектологія, логопедія.

ПІРКОВА

Оксана Дмитрівна

Доцент кафедри практичної психології.

Кандидат філософських наук, спеціальність: 09.00.04. – філософія культури, філософська антропологія.

Тема дисертації: “Антропомірність контекстів ствердження ідеї раціональності” (2006 р.)

Освіта:

Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність: психологія, англійська мова, кваліфікація: психолог, викладач англійської мови і зарубіжної літератури.

 

ІНСТИУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 

Голова РМУ

 

ДУДАР

Ольга Володимирівна

Доцент кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання

Кандидат історичних наук, спеціальність – 07.00.01, історія України.

Тема дисертації:““Черниговские губернские ведомости» у суспільно-політичному житті України в другій половині ХІХ - на початку ХХст.

Освіта:

Ніжинський Державний педагогічний Університет імені М.Гоголя (2004 р.), спеціальність: методика середньої освіти, вчитель історії і правознавства.

Актив РМУ

 

КРИКУН

Анастасія Юріївна

Старший викладач кафедри методики та психології дошкільної та початкової освіти

Аспірантура КУ імені Бориса Грінченка (2009 – 2013 рр.).

Тема дослідження: “Формування професійної готовності вихователів до роботи в інклюзивних группах” (спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Освіта:

Інститут корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова

ХАРЧЕНКО

Олена Іванівна

Викладач кафедри методики та психології дошкільної та початкової освіти

Аспірантура НМАУ ім. П. І. Чайковського (рік вступу 2007).

Тема дослідження: “Духовні концерти в культурному середовищі Києва (кінець ХІХ початок ХХ століття (1900-1917 рр.)” (спеціальність: 26.00.01 – історія і теорія культури).

Освіта:

НМАУ ім. П.І. Чайковського

КАГАЛО

Олександра Олександрівна

Методист НМЦ української мови та літератури

Аспірантура Інституту української мови НАН України (2010-2013 рр.).

Тема дослідження: “Семантико-синтаксичні сфери парних сполучників в українській літературній мові” (спеціальність: 10.02.01 – українська мова).

Освіта:

ВМУРоЛ “Україна” (2010 р.), кафедра української мови та літератури, спеціальність: українська мова і література.

БОЙЧЕНКО

Валентин Валентинович

Завідувач НМЦ інформаційних технологій.

 

Освіта:

ВНЗ Університет “Україна”, спеціальність: інженерні технології, кваліфікація: науковий співробітник (електроніка та телекомунікації), електроніка та телекомунікації (2010 р.).

Дочірні категорії