Images-loading

Шановні аспіранти і здобувачі наукового ступеня!

Осіння сесія з прийому кандидатських іспитів буде проходити у листопаді 2017 р.

Аспіранти, що мають намір складати екзамени поза планом (або додаткові – для тих, хто не має базової освіти), а також здобувачі наукового ступеня мають написати заяви про допуск до складання відповідних іспитів. Заяви приймаються до 1 жовтня. Реферати з філософії та іноземної мови необхідно подати на відповідні кафедри (філософії; англійської філології та перекладу) до 30 жовтня!

Аспіранти, що складають іспит зі спеціальності, мають подати на профільну кафедру для затвердження Додаткову програму (10-15 питань з теми дослідження та список літератури), яка містить нові розділи відповідної наукової спеціальності і питання, пов’язані з напрямом досліджень здобувача із врахуванням останніх досягнень у відповідній галузі науки та найновішу наукову літературу. Додаткові програми затверджуються на засіданні профільної кафедри та подаються у відділ аспірантури по закінченню екзамену разом із протоколами складання іспитів.