Images-loading

Мета: розробка стандартів у сфері ІКТ-компетентності всіх учасників навчального процесу Університету з метою забезпечення якості освіти та створення і подальшого впровадження освітньої політики Університету

Завдання:

 • Проведення анкетування студентів 6 курсу щодо використання ІКТ у навчальному процесі.
 • Проведення курсу “Представлення результатів наукових досліджень магістрів з використанням ІКТ” для студентів 6 курсу
 • Проведення анкетування студентів 6 курсу щодо використання ІКТ під час підготовки науково-дослідної роботи. Збір відгуків щодо курсу “Представлення результатів наукових досліджень магістрів з використанням ІКТ”
 • Аналіз результатів опитувань
 • Розробка корпоративного стандарту ІКТ компетентності магістра. Створити модель, визначити рівні формування компетентності, розробити інструменти моніторингу сформованості компетентностей
 • Проведено курс “Представлення результатів наукових досліджень магістрів з використанням ІКТ”  для 207 студентів магістратури
 • Отримано відгуки  та побажання щодо навичок використання ІКТ у навчальному процесі та науково - дослідній діяльності студентів магістратури
 • Буйницька О.П. - загальна координація, організція курсів, проведення курсів. Участь у розробці стандарту ІКТ компетентності магістра
 • Носенко Т.І. - загальна координація, організція курсів, проведення курсів.
 • Кузьмінська О.Г. - проведення курсів. Участь у розробці стандарту ІКТ компетентності магістра
 • Василенко С.В. -  проведення курсів.
 • Гончаренко Т.О.  - проведення курсів. Участь у розробці стандарту ІКТ компетентності магістра
 • Варченко Л. В. - проведення курсів. Участь у розробці стандарту ІКТ компетентності магістра
 • Наказ № 236 про перевірку магістерських робіт на плагіат від 30 травня 2014 р.
 • Наказ № 252 про впровадження корпоративного стандарту ІКТ компетентності магістра від 12 червня 2014 р.

Запит від ЦА:

Під час реалізації проекту було проведено опитування магістрантів щодо доцільності використання ІКТ у навчальному процесі, форм та методів організації навчального процесу, що мають переважати у підготовці магістра, змін, що відбулися у зв’язку із залученням інформаційних технологій у навчальному процесі, якості матеріалів розміщених у електронному середовищі університету. (додаток 1). Було виявлено потребу у навчанні магістрантів використанню ІКТ при створенні та поданні власної наукової роботи.

Очікувані результати:

Співробітники лабораторії (що роблять і висвітлюють)

Документація:

Кількість учасників:

207 учасників з 360 магістранів