Images-loading
Kaunas

Kaunas University of Technology

Заснований в 1922 р. Каунаський технологічний університет проводить дослідження в галузі фізики, технології, біомедицини, а також соціальних та гуманітарних наук. Університет включає 9 наукових інститутів, які працюють за напрямками: діагностика та технології вимірювання, нові матеріали для високих технологій, розумне середовище та інформаційні технології. сталий розвиток та соціокультурні зміни, технології сталого розвитку та енергетики.
Tampere

University of Tampere

Університет Тампере, який веде свою історію від 1925 р., відомий, насамперед, за міждисциплінарні дослідження, які поєднують соціальну та медичну тематику. Університет має 9 наукових підрозділів та 16 науково-дослідних центрів. З 2000 року при університеті відкрито 2 центри передового досвіду, в яких відбувається координація наукової роботи різних профілів. А з 2012 р. університет Тампере виступає партнером в двох центрах, відкритих університетами Оулу та Хельсінки.

Greenwich

University of Greenwich

Заснування університету Грінвіча відбулося в 1890 р., хоча статус університету він отримав лише в 1992 році. Університет має 5 науково-дослідних центрів, діяльність яких спрямована на дослідження в галузі: архітектури, комп’ютерних технологій, бізнесу, освіти та здоров’я, технічних та гуманітарних наук.

Ranmore

Ranmore Consulting Group

Відома англійська компанія, яка надає послуги в сферах управління, планування, маркетингового аналізу, проводить тренінги розвитку лідерських якостей управлінців, створює стратегії ефективного функціонування бізнес-компаній.

EBS

Естонська бізнес-школа

Відкрита в 1988 році, Естонська бізнес-школа не лише орієнтується на надання навчальних послуг, але й проводить обширну науково-дослідницьку та тренінгову діяльність.

Ternopol

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Свою історію Тернопільський національний педагогічний університет веде від братської школи, заснованої в 1620 р. в м. Кремінці. Окрім широкого переліку навчальних програм, університет проводить наукову роботу, яка ведеться в більш ніж двадцяти науково-дослідних лабораторіях Університет випускає одинадцять фахових видань та регулярно організовує наукові конференції.

NAPNU

Національна академія педагогічних наук України

Заснована Указом Президента України Л.М.Кравчуком в 1992 р., Національна академія педагогічних наук (АПН України) є вищою галузевою науковою установою України.

Harkov

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Найстаріший ВНЗ лівобережжя України, НТУ «Харківський політехнічний інститут» було засновано в 1885 р. З його історією пов’язані імена всесвітньо відомих вчених (Л.Д.Ландау, Н.Н.Бекетова, А.М.Ляпунова, С.П.Тимошенко, М.Д. Пальчикова та ін.). Університет випускає шість наукових журналів, веде науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (IBM (США), Вища школа Вісмара (Німеччина), Технічний Університет Острави (Чехія), та ін.).

NAU

Національний авіаційний університет

Історія Національного авіаційного університету пов’язана з іменами видатних вчених, таких, як М.Голего, О.Аксьонов, М.Королько та ін. Сьогодні НАУ – один із найпотужніших авіаційних вищих навчальних закладів світу, де навчається понад 50 тисяч слухачів серед них 1200 іноземних студентів із 49 країн світу. Університет включає до свого складу 5 наукових інститутів, 12 наукових центрів та 13 науково-дослідних лабораторій.

Odessa

Одеський національний університет імені І.І.Мечнікова

Створений в травні 1865 р., Одеський національний університет імені І.І.Мечнікова входить в групу найстаріших та найвідоміших ВНЗ України. Ім’я університету пов’язане с іменами І.І.Мечнікова, О.О.Ковалевської, Ф.Н.Шведовим, М.Г.Крейном, М.Е,Слабченко, В.І.Григоровичем, Д.К.Заболотним, О.О.Богомольцем та ін. Університет випускає 8 фахових журналів. До складу інституту входять 3 науково-дослідних інститути, 11 наукових та науково-навчальних центри, 16 науково-дослідних лабораторій.

DONDUU2

Донецький державний університет управління

ДонДУУ є спеціалізованим навчальним закладом з підготовки всебічно розвинених управлінських кадрів, економістів, фінансистів, соціологів, спеціалістів у галузі права, менеджменту, маркетингу, орієнтованих на діяльність в умовах ринкової економіки України, її входження в міжнародний науковий та освітянський простір. Науково-дослідна робота (НДР) в ДонДУУ проводиться у межах 12 головних наукових напрямів, затверджених вченою радою університету.

NADU

Національна академія державного управління при Президентові України

Національна академія державного управління при Президентові України – це головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

HRForum

Personnel Management Association

Асоціація об’єднує професіоналів з управління персоналом, надає послуги в HR сфері, проводить HR- дослідження, та ін. Мета асоціації - підвищення цінності та конкурентоспроможності професії HR в Україні.

MinOsv

Міністерство освіти та науки України

Назва проекту: «Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging (ELITE)». 
Тривалість проекту: 1 грудня 2013 – 1 грудня 2016 р. 
Цільова група: ВНЗ – студенти, викладачі, тренери; адміністративний персонал; клієнти.

Партнери з країн ЄС: 

 • Університет Тампере, Фінляндія 
 • Університет Гринвічу, Сполучене Королівство 
 • ТОВ Ranmore Consulting, Сполучене Королівство 
 • Естонська бізнес-школа, Естонія 

Партнери з України: 

 • Київський університет імені Бориса Грінченка
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 • Національна академія педагогічних наук України
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 • Національний авіаційний університет
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • HRFORUM – Асоціація з управління персоналом
 • Міністерство освіти і науки України
 • Одеський національний університет імені І.І.Мечнікова

Мета проекту: Посилити роль українських ВНЗ в імплементації державної політики з розвитку людських ресурсів (HRD) як генераторів соціального прогресу шляхом реалізації послуг з розвитку лідерського та організаційного потенціалу (L&OD).

Завдання проекту: 
1. Розробка концепції «Роль університетів у L&OD» 
2. Видання електронного журналу з L&OD у ВН
3. Створення та організація роботи центрів лідерства (CLs) на базі університетів-учасників проекту в Україні
4. Видання посібників з L&OD 
5. Проведення міжнародних конференцій з L&OD 
6. Організація круглих столів для ректорів університетів з L&OD 
7. Проведення тренінгів з L&OD для учасників проекту 
8. Проведення літньої академії лідерства для тренерів з L&OD

Веб-сайт проекту: http://elite-project.eu/content/about-project