Images-loading

НДЛ інформатизації освіти

 

Засідання НДЛ 21.09.2018 р.

Час проведення: 15.00

Аудиторія: 213

Порядок денний:

1. Про підсумки початку нового навчального року (Буйницька О.П.).

2. Про оновлення та переналаштування КТ (Кусий А.О.)

3. Про оновлення інформації на порталі Університету (Буйницька О.П., Смірнова В.А.)

4. Про зміни в методології розрахунку внутрішнього рейтингу підрозділів Університету (Грицеляк Б.І.)

5. Про створення корпоративних пошт студентам та співробітникам (Тютюнник А.В.)

6. Про затвердження графіку проведення структурно-функціональної експертизи ЕНК (Василенко С.В.)

7. Про результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників НДЛ інформатизації освіти в 2018–2019 навчальному році (Василенко С.В.)

8. Різне

 

Засідання НДЛ 30.08.2018 р.

Час проведення: 12.30

Аудиторія: 213

Порядок денний:

1. Про виконання Стратегії (Програми) розвитку Університету у першому півріччі 2018 р.

2. Про роль працівників у реалізації нової освітньої стратегії Університету

3. Про підготовку КТ до нового навчального року (Кусий А.О.)

4. Про оновлення обладнання навчального центу SMART (ауд.213) (Василенко С.В.)

5. Про розробку програми підвищення кваліфікації освітян (Василенко С.В.)

6. Про цифровий кабінет викладача та формування індивідуального плану (Варченко-Троценко Л.О.)

7. Різне

 

Засідання НДЛ 30.07.2018 р.

Час проведення: 15.00

Аудиторія: 004-А

Порядок денний:

1. Про технічну підтримку роботи приймальної комісії (Буйницька О.П.)

2. Про результати вебометричного рейтингу у липні 2018 року (Смірнова В.А.)

3. Про роботу над розробкою е-варіанту індивідуального плану та робочої програми (Варченко-Троценко Л.О.)

4. Про здійснення внутрішньої експертизи сайтів структурних підрозділів (Буйницька О.П., Смірнова В.А.)

5. Різне

 

Засідання НДЛ 08.06.2018 р.

Час проведення: 15.00

Аудиторія: 213

Порядок денний:

1. Звіти про виконання наукових досліджень співробітниками НДЛ ІО (Василенко С.В., Буров Ю.О., Варченко-Троценко Л.О., Бучинська Д.Л., Грицеляк Б.І.)

2. Про порядок планування, моніторингу та звітування про результати наукових досліджень (наказ №319 від 14.05.2018) (Буйницька О.П.)

3. Про надання додаткових освітніх послуг за період 02-06.2018 року (Василенко С.В.)

4. Про проведення структурно-функціональної експертизи ЕНК (Василенко С.В.)

5. Про підготовку комп'ютерної техніки до нового навчального року (Кусий А.О.)

6. Про встановлення веб-камер та гарнітур (Кусий А.О.)

7. Різне

 

Засідання НДЛ 18.05.2018 р.

Час проведення: 10.00

Аудиторія: 213

Порядок денний:

1. Звіти та планування діяльності співробітників для продовження трудових відносин (Тютюнник А.В., Смірнова В.А., Осмолик К.О., Бутовський Д.С., Шнайдрук П.П., Абрамов С.В.)

2. Про підготовку та проведення тестування НПП щодо знання нормативної бази (Буйницька О.П.)

3. Про підготовку ІТ-інфраструктури Університету до початку навчального року (Буйницька О.П., Кусий А.О.)

4. Про виконання плану заходів щодо оновлення системи "Е-портфоліо" (Варченко-Троценко Л.О.)

5. Про підготовку до проведення міжнародного семінару за проектом MoPED (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) (Буйницька О.П.)

6. Про рекомендацію до друку в мережі Інтернет електронного наукового видання «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету», 2018 р., №4 (редакційна колегія: Н.В.Морзе, О.П.Буйницька, Є.Смирнова-Трибульська та ін.) (Буйницька О.П.)

7. Різне

 

Засідання НДЛ 06.04.2018 р.

Час проведення: 15.00

Аудиторія: 004-А

Порядок денний:

1. Про виконання оновленого корпоративного стандарту наукової діяльності співробітників (наказ № 212 від 02.04.2018) (Буйницька О.П.)

2. Про шляхи створення та структуру цифрового кабінету викладача (Буйницька О.П., Варченко-Троценко Л.О.)

3. Про проведення змістового модуля "ІКТ в освіті" для викладачів Університету (Буйницька О.П.)

4. Про розробку статистики використання ЕНК студентами (за критеріями "Лідер року - 2018") (Буйницька О.П.)

5. Про проведення іміджевих заходів (Василенко С.В.)

6. Про проведення структурно-функціональної експертизи ЕНК (Василенко С.В.)

7. Про підготовку аудиторії №502 навчального корпусу №1 для студентського інкубатору YEP (Грицеляк Б.І.)

8. Про розробку сайту «Борис Грінченко» (Смірнова В.А.)

9. Про формування QR-кодів для робочих зошитів проекту «Початкова школа освіта для життя» в рамках реалізації концепції «Нової української школи» (Тютюнник А.В.)

10. Про планування відпусток на 2018 рік (Буйницька О.П.)

11. Різне

 

Засідання НДЛ 16.03.2018 р.

Час проведення: 15.00

Аудиторія: 004-А

Порядок денний:

1. Про підготовку рейтингів структурних підрозділів та підготовку проекту нових вимог (Буйницька О.П.)

2. Про планування діяльності щодо виконання завдань Дорожньої карти якості освітнього процесу (Буйницька О.П.)

3. Про оновлення програмного забезпечення в університеті (Грицеляк Б.І., Кусий А.А.)

4. Про роботу над каталогом курсів для вибору студентами (Матасар Є.І.)

5. Про надання додаткових освітніх послуг за період 01-03.2018 (Василенко С.В.)

6. Про підготовку опису ІТ-складової для розробки комплексної системи захисту інформації (Буйницька О.П.)

7. Про результати вебометричного рейтингу в лютому 2018 та розробку рекомендацій щодо його підвищення (Грицеляк Б.І.)

8. Про розгортання системи edX для створення відкритих курсів MOOC (Грицеляк Б.І.)

9. Різне

 

Засідання НДЛ 09.02.2018 р.

Час проведення: 15.00

Аудиторія: 004-А

Порядок денний:

1. Про підготовку корпоративних шаблонів презентацій та розробку методичних рекомендацій (Василенко С.В.)

2. Про підготовку вагових показників для рейтингу "Лідер року - 2018" (Буйницька О.П.)

3. Про проведення сертифікації ЕНК (Василенко С.В.)

4. Про організацію тренінгових занять зі створення відео-лекцій та розробку методичних рекомендацій (Василенко С.В.)

5. Про ведення та просування електронного наукового журналу "Відкрите електронне середовище сучасного університету" (Буйницька О.П.)

6. Про створення нових рубрик структурних підрозділів на порталі університету (Смірнова В.А.)

7. Різне

 

Засідання НДЛ 12.01.2018 р.

Час проведення: 15.00

Аудиторія: 004-А

Порядок денний:

1. Про діяльність співробітників НДЛ ІО впродовж 2017 року (Буйницька О.П.)

2. Про затвердження плану роботи НДЛ ІО на 2018 рік (Буйницька О.П.)

3. Про затвердження наукового паспорту НДЛ ІО на 2018 рік (Буйницька О.П.)

4. Підготовка наукових публікацій за результатами досліджень у 2018 р. (Буйницька О.П., Василенко С.В.)

5. Про придбання та встановлення КТ (Буйницька О.П., Кусий А.О.)

6. Про розробку електронних ресурсів для підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету (Василенко С.В.)

7. Про адміністрування та технічну підтримку електронних ресурсів університету (Смірнова В.А.)

8. Різне

 

Мета діяльності Центру вебометрії та інформаційних систем:

 • забезпечення участі Університету в рейтингах світового, європейського та загальнонаціонального значення;
 • проведення моніторингу загальноєвропейських та світових індикаторів ефективності діяльності університетів;
 • розроблення та впровадження програмно-технічних, методичних та організаційних інструментів представлення Університету у веб-просторі;
 • дослідження сучасних методик та технологій вебометричного аналізу даних;

 

Основні завдання Центру:

 • розроблення відповідних рекомендацій щодо ефективного представлення Університету в рейтингах;
 • створення візуального дизайну для веб-ресурсів Університету;
 • розроблення стандартів якості веб-ресурсів Університету;
 • контроль якості та диспетчирування стану веб-ресурсів Університету;
 • наповнення контентом центральних web-ресурсів Університету.

 

 

Центр комп'ютеризації і технічного обслуговування інформаційних систем створений для забезпечення функціонування IT- структури Університету, зокрема

 • серверного обладнання,
 • провідної мережі Ethernet,
 • безпровідної мережі Wi-Fi,
 • комп’ютерної техніки,
 • сховищ даних,
 • доступу до всесвітньої мережі Internet та ін.

Системні адміністратори слідкують за тим, щоб кожна одиниця комп’ютерної техніки функціонувала в діапазоні допустимих норм. В середньому, на одного системного адміністратора припадає обслуговування 160 одиниць комп’ютерної техніки, включаючи друкувальну техніку (багатофункціональні пристрої, принтери).

В обов’язки системного адміністратора входить профілактика, аналіз та вузловий блоковий ремонт персональних комп’ютерів (заміна пошкоджених агрегатів, таких як відео карта, процесор та ін.), моніторинг роботи провідної та безпровідної локальної мережі, усунення можливих поломок в її роботі, консультації викладачів з приводу роботи комп’ютерного обладнання, аналіз несправностей друкувальної техніки та передача її до сервісних центрів, моніторинг роботи серверного обладнання.

Взаємна підтримка системних адміністраторів є запорукою успішної командної роботи, взаємонавчання, індивідуального і колективного росту, корпоративної відповідальності.

Діяльність

Cистемні адміністратори самотужки успішно здійснюють невеликої та середньої складності ремонти комп’ютерного устаткування, друкувальної техніки, замінюючи радіоелементи пошкоджених плат, вузлів тощо.

Під час проведення ремонтів системні адміністратори часто використовують власне обладнання. Зокрема, паяльна станція, що допомагає повернути до життя материнські плати, блоки живлення, відеокарти, відновити вузли, які містять SMD-елементи. Стаціонарний універсальний блок живлення допомагає діагностувати проблеми із живленням плат. Завдяки цьому економляться час та кошти на сервісні ремонти, техніка працює до моменту її утилізації, що дає змогу співробітникам Університету виконати належно свою роботу.

Крім того системні адміністратори за потреби і можливості прокладають власними силами провідну мережу Ethernet та безпровідну мережу Wi-Fi, які працюють в діапазоні допустимих норм і забезпечують задовільний зв'язок для доступу до ресурсів Університету та глобальної мережі Internet.

Для отримання допомоги системних адміністраторів скористайтесь електронним журналом:

Ваше повідомлення не залишиться без уваги!

Результати

Впродовж  2016 року співробітниками Центру комп'ютеризації і технічного обслуговування інформаційних систем було:

 • відремонтовано 84 одиниці комп’ютерної техніки (економія 84000 грн);
 • змонтовано 28 точок локальної мережі (економія 65000 грн);
 • виконано 873 замовлення з приводу порушень функціонування обладнання (орієнтовна вартість на аутсорсінгу не менше ніж 218250 грн);

За 2017 рік співробітники долучались до демонтажу та монтажу комп’ютерного та мережевого обладнання через переїзди підрозділів у зв’язку з організацією ремонту приміщень:

 • переміщено та налаштовано 166 одиниць КТ в навчальних корпусах за адресами: вул. М. Тимошенка, 13-Б та бульвар І. Шамо, 18/2;
 • змонтовано 34 точки локальної мережі за адресою вул. М. Тимошенка, 13-Б та 14 точок за адресою бульвар І. Шамо, 18/2, що дозволило зекономити Університету 120000 грн.

Метою діяльності Центру ІКТ-компетенцій є:

 • дослідження та впровадження сучасних методик і технологій розвитку освітнього інформаційного середовища Університету;
 • виконання науково-дослідних робіт з проблематики інформатизації освітньої діяльності в Університеті;
 • надання організаційної та методичної підтримки підрозділам Університету в інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес, здійсненні наукових та прикладних досліджень;
 • участь у міжнародному співробітництві у сфері інформатизації закладів освіти та вищої освіти.

Основні завдання Центру:

 • здійснення наукових досліджень в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, апробація та впровадження отриманих результатів для створення освітнього інформаційного середовища Університету;
 • проектування, створення та розвиток наукового, методичного, нормативного, програмно-інструментального та інформаційного забезпечення навчального, наукового та адміністративного процесів Університету;
 • пропагування освітніх інновацій - організація та проведення: вебінарів; електронних моніторингів; педагогічних експериментів;
 • систематизація, узагальнення та розповсюдження результатів діяльності Центру;
 • розробка та створення освітнього інформаційного середовища Університету (репозиторій, Вікі, Moodle, персонального середовища викладача); мультимедійних ресурсів для навчального процесу; стандартів ІК-компетентностей для магістрів і викладачів;
 • впровадження системи внутрішнього навчання, розвитку та підвищення кваліфікації НПП Університету.

Перелік курсів та тренінгів з підвищення ІК- компетентності викладача/ вчителя

Перелік додаткових освітніх послуг

Підвищення ІК-компетентності студентів та викладачів Київського університету імені Бориса Грінченка

 

Київський університет імені Бориса Грінченка

пропонує додаткові освітні послуги – курси та тренінги

osv posl 1

Використання програмного забезпечення Smart Notebook для роботи з інтерактивними дошками SMART Board

 • SMART Board: складові системи, базові навички використання.
 • середовище SMART Notebook: інструменти, додавання елементів, робота з об’єктами.
 • методика створення дидактичних матеріалів з використанням інтерактивних дощок.

Тривалість: 12 тренінгових годин + 33 години дистанційно.

   
osv posl 2

Створення та ведення корпоративних та індивідуальних сайтів, персональних блогів педагогів

 • ознайомлення з педагогічними можливостями Інтернет сервісів для сайтів, блогів;
 • ознайомлення з сервісами для створення сайтів, блогів: Google сайти, Blogger, Wordpress, WiX.
 • структура та призначення сайту педагога
 • додавання та налаштування віджетів та банерів на сайті
 • підготовка макету до публікації в мережі Інтернет
 • формування ІК-компетенцій вчителя та набуття навичок створення та ведення корпоративних та індивідуальних сайтів, персональних блогів педагогів.

Тривалість: 4 тренінгові години + 26 годин дистанційно.

Додаткові послуги: Створення та супровід сайту школи, створення сайту/блогу викладача.

   
osv posl 3

Основи комп'ютерної грамотності для активних користувачів

 • MS Office;
 • комп'ютерні науки та ІТ-інфраструктура;
 • технічна грамотність викладача;
 • програмні продукти Mіcrosoft.

Тривалість: 2 академічні години очно + дистанційно без часових обмежень

   
osv posl 4

Google Apps

 • Google акаунт та його можливості для організація співпраці учнів та вчителя з використанням хмарних технологій – дистанційне навчання;
 • налаштування персональної поштової скриньки (автоматичний підпис, автовідповідач, групи контактів, переадресація листів, робота із вкладеннями у листах);
 • методи організації спільної роботи з документами, таблицями, презентаціями, формами у Google Docs;
 • методика створення опитувальників, анкет та онлайн-тестування, автоматизована обробка результатів та їх графічне представлення

Тривалість: 6 тренінгових годин.

Додаткові послуги: Налаштування для ЗНЗ корпоративної пошти

   
osv posl 5

Підвищення ІК-компетентності вчителя: стратегія розвитку освітнього закладу

 • шляхи формування в учнів навичок ХХІ століття на основі новітніх ІКТ та освітніх трендів;
 • основні функції і можливості Microsoft Imagine Academy;
 • шляхи використання Web 2.0, Web 3.0 у навчальному процесі;
 • організація співпраці учнів та вчителя з використанням хмарних технологій – дистанційне навчання;
 • дидактичні особливості створення та використання відео у навчальному процесі ЗНЗ;
 • створення інтерактивних вправ у LearningApps;
 • організація, проведення та аналіз опитування у Kahoot!

Тривалість: 6 тренінгових годин.

   
osv posl 6

Платформа Moodle для організації змішаного навчання та використання технологій дистанційного навчання

 • шляхи формування в учнів навичок ХХІ століття на основі новітніх ІКТ та освітніх трендів;
 • технології змішаного навчання;
 • шляхи використання Web 2.0, Web 3.0 у навчальному процесі;
 • організація співпраці учнів та вчителя з використанням хмарних технологій – дистанційне навчання;
 • дидактичні особливості створення та використання відео у навчальному процесі ЗНЗ;
 • е-тестування учнів на основі застосування ефективних тестових завдань.
 • формування цілісної картини предмету/теми, тощо за допомогою інтелект-карт

Тривалість: 25 тренінгових годин + 35 год самостійно.

Додаткові послуги: Налаштування платформи навчального закладу, адміністрування та технічний супровід

   
osv posl 7

3D моделювання та 3D друк (для вчителів, УЧНІВ та батьків)

 • створення 3D моделі та зберігання файлу у форматі STL;
 • перетворення цифрової моделі та передача через USB з'єднання з ПК/копіювання файлу 3D моделі;
 • запуск 3D-принтера, особливості 3D друку;
 • зняття створеного об'єкту з робочої платформи, видалення допоміжних частин, очистка поверхні готової моделі.

Тривалість: 3 години

   
osv posl 8

Навчальна робототехніка (для вчителів, УЧНІВ та батьків)

 • набуття початкових навичок роботи з конструкторами Wedo і EV3;
 • формування базових навичок роботи в середовищах програмування Wedo і EV3;
 • освоєння методів та прийомів активізації пізнавальної діяльності школярів/студентів, прийомів розвитку логічного і алгоритмічного мислення;
 • підвищення рівня ІК-компетентності педагогів;

Тривалість: 20 тренінгових годин + 10 дистанційно

   
 

Контактна особа:

Василенко Світлана Василівна,

заступник завідувача НДЛ інформатизації освіти,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,

(050) 281 8437, (096) 771 1442, (063) 720 8923