Науково-методичний центр мультимедійних ресурсів є структурним підрозділом Київського університету імені Бориса Грінченка. Його спеціалізація і склад визначаються згідно з потребами Університету.

Метою діяльності Центру є сприяння діяльності Університету шляхом:

Виконання науково-дослідних досліджень із впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання (далі – ІКТ) щодо реалізації освітньої політики держави.

Супроводження і координація своєчасного і якісного втілення результатів цих робіт в навчальний процес.

Надання організаційної та технічної підтримки підрозділам Університету, Інститутам, підпорядкованим йому, в тому числі викладацькому складу, аспірантам, науковим співробітникам та науковому студентському товариству, в реалізації потреб щодо використання ІКТ в навчальній, науковій та науково-методичній роботі.

Основними функціями Центру є:

 • Дослідження та узагальнення сучасного стану розвитку і впровадження ІКТ щодо реалізації завдань освіти.
 • Визначати напрями діяльності Центру у відповідності до потреб Університету в сучасних ІКТ.
 • Всебічно розвивати зв'язки з науково-методичними центрами і лабораторіями Університету та підпорядкованих йому Інститутах з метою залучення до досліджень Центру наукових співробітників і членів наукового студентського товариства.
 • Розробляти пропозиції з організаційного і методичного забезпечення навчального процесу Університету ІКТ.
 • Пропагувати і рекламувати діяльність Університету в Україні та за її межами шляхом наданням технічної та організаційної допомоги у проведенні інтерактивних конференцій і форумів.
 • Брати участь в організації обміну передовим досвідом впровадження ІКТ в сучасній освіті в Україні і за кордоном.
 • Проводити підготовку викладацького складу Університету до використання ІКТ для розробки комплектів методичного забезпечення навчального процесу.
 • Надавати технічну та організаційну допомогу в розробці комплектів методичного забезпечення навчального процесу Університету ІКТ.
 • Здійснювати апробацію застосування та практичного використання ІКТ в навчальному процесі Університету.
 • Забезпечувати консультаційну підтримку Інтернет-порталу Університету та Інститутів, підпорядкованих йому.
 • Забезпечувати консультаційну підтримку електронного каталогу бібліотеки Університету.