Конкурс "Лідер року"

Шановні колеги! 

Подання результатів та внесення даних про Вашу професійну діяльність протягом 2019 року до Бази реєстрів, Інституційного репозиторію, Е-Портфоліо завершується 1 грудня 2019 року відповідно до Положення про щорічне рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників "Лідер року".

У період 2-10 грудня відповідальні за реєстри та інституційний репозиторій перевірятимуть подану інформацію з подальшим розміщенням у відкритий доступ. Просимо перевірити достовірність та повноту інформації на персональній сторінці Е-портфоліо до 15 грудня.

Показники щорічного рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників Університету "Лідер року - 2019" - Наказ №214.

Нормативні документи: