Images-loading

 

Кафедра практичної психології

Психологія ментальності клієнта (5 курс)
(Автор: Лозова О.М.)

Курс призначений для студентів напрямів підготовки 7.03010301 та 8.03010301 «Практична психологія» , ОКР «Спеціаліст», «Магістр»
наказ №348 від 27.06.2013 р. Структура

Основи короткотривалої психотерапії (6 курс)
(Автор: Тохтамиш О.М.)

Курс призначений для студентів спеціальності «Практична психологія» ОКР «Спеціаліст» , «Магістр»
наказ №114 від 13.03.2013р. Структура

Психологія самосвідомості (6 курс)
(Автор: Таран О.П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
Наказ №71 від «28» лютого 2014 р. Структура

Психологія релігії (6 курс)
(Автор: Циганчук Т. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
Наказ №600 від «18» грудня 2015 р. Структура
Психологія спілкування (5 курс, з.ф.н.)
(Автори: Старинська Н. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

Стратегії розвитку науки (2 курс, ПП, денна)
(Автор: Литвиненко О. О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 264 від «16» квітня 2018 р.

 

Психологія ментальності клієнта: Модуль 1. Психологія буденної свідомості (5 курс, ПП, денна)
(Автор: Лозова О. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 264 від «16» квітня 2018 р.

 

Основи наукових досліджень психіки: Модуль 1. Психодіагностика (3 курс, ПП, денна)
(Автор: Лебідь Н. К.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 549 від «04» вересня 2018 р.

 

Методологія та організація науково-психологічних досліджень (5 курс, ПП, денна)
(Автор: Дятленко Н. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 843 від «26» грудня 2018 р.

 

Організація психологічної служби (5 курс, ПП, заочна)
(Автор: Краєва О. А.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 843 від «26» грудня 2018 р.

 

Основи психопрофілактики і психокорекції (3 курс, СР, денна)
(Автор: Литвиненко О. О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 843 від «26» грудня 2018 р.

 

Експериментальна психологія (2 курс, ПС, денна)
Автор: Литвиненко О. О.

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

 

Наказ № 215 від «01» квітня 2019 р.

 

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

Соціальна-педагогічна робота в ДНЗ з дітьми, які мають особливі потреби (6 курс)
(Автор: Єжова Т.Є.)

Курс призначений для студентів спеціальності "8.010105 Соціальна педагогіка" ОКР «Магістр»
наказ №114 від 13.03.2013р. Структура

Інклюзивна освіта (6 курс)
(Автор: Мартинчук О.В.)

Курс призначений для студентів напряму підготовки "8.01010601 Соціальна педагогіка", ОКР «Магістр»
Наказ №71 від «28» лютого 2014 р. Структура
Інклюзивна освіта (4 курс ДО)
(Автор: Мартинчук О.В.)
Курс призначений для студентів напряму підготовки "6.010101 Дошкільна освіта", ОКР «Бакалавр»
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
Клінічна психологія (4 курс, ПП, з.ф.н.)
(Автор: Савенкова І. І.)
Курс призначений для студентів
Наказ № 582 від «24» грудня 2014 р. Структура
Спецкурс "Освітня інтеграція в сучасному світі" (3 курс, КО(л))
(Автор: Мартинчук О. В.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 600 від «18» грудня 2015 р. Структура
Ігрові технології в логопедичній роботі (5 курс, КОм)
(Автор: Кібальна К. О.)
Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
Наказ № 728 від «30» грудня 2016 р. Структура

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

Організаційно-технологічне забезпечення СПР (6 курс)
(Автор: Тимошенко Н.Є.)

Курс призначений для студентів ОКР «магістр»
Наказ №648 від «16» грудня 2013 р. Структура

Іноваційна діяльність у соціальній сфері (6 курс)
(Автор: Спіріна Т.П.)

Курс призначений для студентів напряму підготовки 7.01010601 «Соціальна педагогіка», ОКР «Магістр»
Наказ №648 від «16» грудня 2013 р. Структура

Особливості рекламно-інформаційної діяльності соціального педагога (5 курс)
(Автор: Фірсова І.М.)

Курс призначений для студентів напрямвів підготовки 7.01010601, 8.01010601 «Соціальна педагогіка», ОКР «Спеціаліст», «Магістр»
Наказ №648 від «16» грудня 2013 р. Структура

Методи соціально-виховної роботи (3 курс)
(Автор: Тимошенко Н.Є.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ №71 від «28» лютого 2014 р. Структура

Методика організації волонтерської діяльності (5 курс)
(Автор: Лях Т.Л.)

Курс призначений для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» ОКР «Спеціаліст», «Магістр»
наказ №459 від 05.10.2012р. Структура

Етика соціально-педагогічної діяльності (2 курс)
(Автор: Спіріна Т. П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 582 від «24» грудня 2014 р. Структура

Основи соціально-правового захисту особистості (3 курс, СП, з.ф.н.)
(Автор: Петрочко Ж. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Актуальні проблеми соціальної педагогіки (5 курс, СП, з.ф.н.)
(Автор: Безпалько О. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст», «Магістр»

Наказ № 317 від «08» липня 2015 р.

Структура

Теорія соціальної роботи (1 курс)
(Автор: Тимошенко Н. Є.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 611 від «11» листопада 2016 р.

Структура

Моніторинг і оцінка соціальних програм і проектів (6 курс, СР)
(Автор: Лях Т. Л.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 728 від «30» грудня 2016 р.

Структура

Соціальна медіація, фасилітація та менторська підтримка (5 курс, СР)
(Автор: Тимошенко Н. Є.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 728 від «30» грудня 2016 р.

Структура

Професійне самовдосконалення соціального педагога (6 курс, СП)
(Автор: Тимошенко Н. Є.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 249 від «10» квітня 2017 р.

Структура

Соціальна молодіжна політика (4 курс, СП, денна)
(Автор: Дуля А. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 264 від «16» квітня 2018 р.

 

Соціальна політика в Україні: Модуль 1. Соціальна сімейна та молодіжна політика (3 курс, СР, денна)
(Автор: Дуля А. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 549 від «04» вересня 2018 р.

 

Соціальна робота з різними групами клієнтів (4 курс, СР, денна)
(Автор: Журавель Т. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 549 від «04» вересня 2018 р.

 

Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна робота з біженцями, мігрантами та внутрішньо переміщеними особами (2 курс, СР, денна)
(Автор: Дуля А. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 736 від «13» листопада 2018 р.

 

Сучасні парадигми соціальної педагогіки: Сучасні теорії соціального благополуччя (5 курс, СП, заочна)
(Автор: Лях Т. Л.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 843 від «26» грудня 2018 р.

 

Сучасні парадигми соціальної педагогіки: Сучасні теорії соціального благополуччя (5 курс, СП, денна)
(Автор: Лях Т. Л.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 843 від «26» грудня 2018 р.

 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології

Вікова психологія (2 курс)
(Автор: Столярчук О.А.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
наказ №459 від 05.10.2012р. Структура
Історія психології (5 курс, ПП(ДВ), з.ф.н.)
(Автор: Коханова О. П.)
Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст»
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р. Структура
Психологія вищої школи (5 курс, ІС, з.ф.н.)
(Автор: Столярчук О. А.)
Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р. Структура
Вікова психологія (5 курс, ПП, з.ф.н.)
(Автор: Чала О. А.) 
Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст» 
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р.  Структура 
Загальна психологія (5 курс, ПП(ДВ), з.ф.н.)
(Автор: Сорокіна О. А.) 
Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст» 
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р.  Структура 
Психологія соціальних об'єднань (5 курс, ПП)
(Автор: Москальов М. В.) 
Курс призначений для студентів ОКР «Магістр» 
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р.  Структура 

Психологія загальна (1 курс, Ф(А), з.ф.н.)
(Автор: Коханова О. П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Соціальна психологія (2 курс, ПП, з.ф.н.)
(Автор: Кутішенко В. П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Психологія загальна (1 курс, СП, з.ф.н.)
(Автор: Сорокіна О. А.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Психологія мас (5 курс, СП, з.ф.н.)
(Автор: Ткачишина О. Р.)

Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст», «Магістр»

Наказ № 317 від «08» липня 2015 р

Структура

Історія психології (4 курс, ПП, з.ф.н.)
(Автор: Коханова О. П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 600 від «18» грудня 2015 р

Структура

Акмеологія і психологія професійної діяльності (6 курс, ПС)
(Автор: Шевцова О. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 600 від «18» грудня 2015 р

Структура

Акмеологія (5 курс, ПП, з.ф.н.)
(Автор: Шевцова О. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

Загальна психологія з практикумом (1 курс, ПП, з.ф.н.)
(Автори: Сорокіна О. А., Васильєв О. О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 728 від «30» грудня 2016 р.

Структура

Історія психології (3 курс)
(Автор: Коханова О. П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 249 від «10» квітня 2017 р.

Структура

Психофізіологія (2 курс, ПП, з.ф.н.)
(Автор: Маруненко І. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 249 від «10» квітня 2017 р.

Структура

Історія психології (2 курс, П)
(Автор: Коханова О. П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 392 від «12» червня 2017 р.

Структура

Історія психології (1 курс, ПС, денна)
(Автор: Коханова О. П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 264 від «16» квітня 2018 р.

 

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

Медико-соціальні основи здоров'я: Модуль 2. Основи дефектології
(Автор: Мельніченко Т. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ №741 від «14» листопада 2017 р.