Images-loading

 

Кафедра іноземних мов і методики їх навчання

Ділова іноземна мова (5 курс)
(Автор: Павлюк Р.О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
Наказ №348 від 27.06.2013 р. Структура
Країнознавство Великої Британії та США (5 курс)
(Автор: Веклич Ю.І.)
Курс призначений для студентів напрямів підготовки 8.01010201 «Початкова освіта» / 7.01010201 «Початкова освіта», ОКР «Магістр» / «Спеціаліст»
Наказ №648 «16» грудня 2013 р. Структура
Іноземна мова (1 курс, ПО, з.ф.н.)
(Автор: Руднік Ю. В.)
Курс призначений для студентів напряму підготовки “Початкова освіта” ОКР «Бакалавр»
Наказ № 582 від «24» грудня 2014 р. Структура
Іноземна мова (1 курс, ДО, з.ф.н.)
(Автор: Веклич Ю. І.) 
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр» 
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р.  Структура 

Сучасна дитяча література англомовних країн (5 курс)
(Автор: Павлюк Р. О.) 

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр» 
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р.  Структура 
Психолого-педагогічні основи навчання англійської мови дітей дошкільного віку (5 курс, ДО)
(Автори: Павлюк Р. О., Лобода О. В.) 
Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст», «Магістр» 
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р.  Структура 
Методика навчання іноземних мов (4 курс, ПО)
(Автор: Котенко О. В.) 
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр» 
Наказ № 200 від «13» квітня 2016 р.  Структура 
Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, ПО)
(Автор: Руднік Ю. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

Наукова англійська мова (5 курс, ПОм)
(Автори: Мельник Н. І., Кошарна Н. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

Теоретичні основи англійської мови
(Автори: Мельник Н. І., Кошарна Н. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, ДО)
(Автори: Котенко О. В.,Плужник І. В., Руднік Ю. В.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 611 від «11» листопада 2016 р. Структура
Практичний курс англійської мови (3 курс, ПО)
(Автори: Петрик Л. В., Ситник О. І.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 611 від «11» листопада 2016 р. Структура
Іноземна мова з методикою навчання (німецька) (1 курс, ПОб)
(Автори: Соломаха А. В.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 249 від «10» квітня 2017 р. Структура

Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ММ, денна)
Автор: Головатенко Т. Ю.

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

 

Наказ № 215 від «01» квітня 2019 р.

 

Кафедра початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін

Педагогічна діагностика (5 курс)
(Автор: Мартиненко C.М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
Наказ №348 від 27.06.2013 р. Структура
Психолого-педагогічні основи навчання (інтегрований курс): українська мова (5 курс)
(Автор: Порядченко Л. А.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
Психолого-педагогічні основи здійснення проектної діяльності у початковій школі
(Автори: Мартиненко С. М., Кипиченко Н. С.)
Курс призначений для студентів
Наказ № 398 від «01» жовтня 2014 р. Структура
Психолого-педагогічні основи здійснення проектної діяльності у початковій школі (5 курс, з.ф.н.)
(Автори: Мартиненко С. М., Кипиченко Н. С.) 
Курс призначений для студентів ОКР «Магістр» 
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р.  Структура 
Методика навчання української мови в початковій школі (3 курс)
(Автор: Дубовик С. Г.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 255 від «03» червня 2015 р. Структура
Психолого-педагогічні основи навчання у початковій школі (інтегрований курс): української мови: навчання грамоти (5 курс, ПО, з.ф.н.)
(Автор: Нечипоренко К. П.)
Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст»
Наказ № 255 від «03» червня 2015 р. Структура
Психолого-педагогічні основи навчання (інтегроіваний курс): українська мова (5 курс, ПО, з.ф.н.)
(Автор: Порядченко Л. А.)
Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст», «Магістр»
Наказ № 255 від «03» червня 2015 р. Структура
Актуальні проблеми початкової освіти (6 курс, з.ф.н.)
(Автор: Сінельнікова Н. О.)
Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
Наказ № 255 від «03» червня 2015 р. Структура
Виховання толерантності в початкових класах (4 курс)
(Автор: Сухопара І. Г.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 255 від «03» червня 2015 р. Структура
Каліграфія
(Автор: Шкарбан Л. В.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 255 від «03» червня 2015 р. Структура

Кафедра початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін

Психолого-педагогічні основи навчання у початковій школі (інтегрований курс): природознавства (5 курс, ПО, з.ф.н.) 
(Автор: Вишнівська Н. В.)
Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст», «Магістр»
Наказ № 255 від «03» червня 2015 р. Структура
Основи архітектонічної творчості (5 курс, ПО, з.ф.н.) 
(Автор: Стаднік Н. В.)
Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст»
Наказ № 574 від «02» грудня 2015 р Структура

Кафедра педагогіки та психології

Дитяча практична психологія (3 курс)
(Автор: Гріньова О.М.)
Курс призначений для студентів напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» ОКР «Бакалавр»
Наказ №348 від 27.06.2013 р. Структура
Психологія дитяча (1 курс)
(Автори: Савченко Ю.Ю., Гріньова О.М.)
Курс призначений для студентів напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» ОКР «Бакалавр»
Наказ №348 від 27.06.2013 р. Структура
Методика викладання дитячої психології (5 курс)
(Автор: Петрунько О.В.)
Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
Наказ №648 «16» грудня 2013 р. Структура
Історія педагогіки
(Автори: Венгловська О. А., Антипін Є. Б.)
Курс призначений для студентів напрямуу підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво», ОКР "Бакалавр"
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
Основи педагогічних досліджень (2 курс)
(Автори: Іванюк Г. І., Новик І. М.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
Дошкільна психолінгвістика (5 курс, ДО, з.ф.н.)
(Автор: Гріньова О. М.)
Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
Наказ № 398 від «01» жовтня 2014 р. Структура
Психологія вікова (3 курс)
(Автор: Юрченко В. І.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 398 від «01» жовтня 2014 р. Структура
Психологія вікова (3 курс, ПО, з.ф.н.)
(Автор: Юрченко В. І.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 582 від «24» грудня 2014 р. Структура
Психологія позитивного мислення (2 курс)
(Автор: Калошин В. Ф.) 
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр» 
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р.  Структура 
Порівняльна педагогіка (5 курс, ДО)
(Автори: Голота Н. М., Карнаухова А. В.)
Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
Наказ № 255 від «03» червня 2015 р. Структура
Основи наукових досліджень (3 курс, ОМ)
(Автори: Іванюк Г. І., Новик І. М.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 255 від «03» червня 2015 р. Структура
Загальна психологія (1 курс, ДО, з.ф.н.)
(Автор: Музика О. О.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 255 від «03» червня 2015 р. Структура
Основи психолого-педагогічної співпраці з родинами та консультування (4 курс)
(Автор: Новик І. М.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 255 від «03» червня 2015 р. Структура
Педагогіка загальна (1 курс, ДО, з.ф.н.)
(Автори: Січкар А. Д., Антипін Є. Б., Дем'яненко В. І.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 255 від «03» червня 2015 р. Структура
Психологія творчості (5 курс, з.ф.н.)
(Автор: Гріньова О. М.)
Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
Наказ № 317 від «08» липня 2015 р Структура
Основи наукових досліджень (1 курс, ДО, з.ф.н
(Автори: Іванюк Г. І., Куземко Л. В.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 317 від «08» липня 2015 р Структура
Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами (5 курс, ДО)
(Автори: Машовець М. А., Голота Н. М.)
Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст»
Наказ № 600 від «18» грудня 2015 р Структура
Психологія позитивного мислення (2 курс, ДО, з.ф.н.)
(Автор: Гріньова О. М.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 728 від «30» грудня 2016 р. Структура
Педагогіка (1 курс, ПО)
(Автори: Іванюк Г. І., Венгловська О. А., Дем'яненко В. І.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 728 від «30» грудня 2016 р. Структура
Психологія (1 курс, ХКСб)
(Автор: Музика О. О.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 249 від «10» квітня 2017 р. Структура
Технологія психолого-педагогічних досліджень (5 курс, ДО)
(Автори: Іванюк Г. І., Новик І. М.)
Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
Наказ № 392 від «12» червня 2017 р. Структура
Педагогічна антропологія (5 курс, ПО)
(Автор: Паламар С. П.)
Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
Наказ № 392 від «12» червня 2017 р. Структура

Технологія психолого-педагогічних досліджень (5 курс, ПО, денна)
(Автори: Іванюк Г. І., Новик І. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ №741 від «14» листопада 2017 р.

 

Психологія (1 курс, ММ, денна)
(Автор: Музика О. О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 846 від «28» грудня 2017 р.

 

Тренінгові студії педагога-дослідника (2 курс, КВД, денна)
(Автор: Паламар С. П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 846 від «28» грудня 2017 р.

 

Тренінгові студії педагога-дослідника (3 курс, КВД, денна)
(Автор: Паламар С. П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 846 від «28» грудня 2017 р.

 

Педагогічна антропологія (5 курс, ДО, денна)
(Автор: Паламар С. П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 846 від «28» грудня 2017 р.

 

Педагогічна діагностика (5 курс, ДО, денна)
(Автор: Новик І. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 264 від «16» квітня 2018 р.

 

Педагогічна діагностика (5 курс, ДО, заочна)
(Автор: Новик І. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 264 від «16» квітня 2018 р.

 

Технологія психолого-педагогічних досліджень (5 курс, ДО, заочна)
(Автори: Іванюк Г. І., Венгловська О. А., Новик І. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 549 від «04» вересня 2018 р.

 

Технологія психолого-педагогічних досліджень (5 курс, ПО, заочна)
(Автори: Іванюк Г. І., Венгловська О. А.,
Новик І. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 549 від «04» вересня 2018 р.

 

Психологія (1 курс, ПО, заочна)
(Автор: Музика О. О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 549 від «04» вересня 2018 р.

 

Психологія (2 курс, ПО, заочна)
(Автор: Музика О. О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 549 від «04» вересня 2018 р.

 

Психологія (2 курс, ПО, денна)
(Автор: Музика О. О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 736 від «13» листопада 2018 р.

 

Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ДО, денна)
(Автор: Іванюк Г. І.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 843 від «26» грудня 2018 р.

 

Педагогіка (4 курс, ДО, денна)
(Автори: Січкар А. Д., Дем'яненко В. І., Матюшинець Я. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 843 від «26» грудня 2018 р.

 

Педагогіка з основами інклюзивної освіти: Дидактика початкової школи (1 курс, ПО, денна)
(Автор: Васьківська Г. О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 843 від «26» грудня 2018 р.

 

Кафедра дошкільної освіти

Теорія і методика музичного виховання дітей дошкільного віку (3 курс)
(Автор: Шевчук А.С.)
Курс призначений для студентів напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» ОКР «Бакалавр»
Наказ №648 від «16» грудня 2013 р. Структура
Вступ до спеціальності (1 курс)
(Автор: Бєлєнька Г. В.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 398 від «01» жовтня 2014 р. Структура
Організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей в природі (5 курс, ДО, з.ф.н.)
(Автор: Шинкар Т. Ю.) 
Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст», «Магістр» 
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р.  Структура 
Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти (3 курс, ДО)
(Автор: Гаращенко Л. В.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 255 від «03» червня 2015 р. Структура
Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей (5 курс, ДО, з.ф.н.)
(Автор: Ліннік О. О.)
Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
Наказ № 255 від «03» червня 2015 р. Структура
Сучасні технології в дошкільній освіті (5 курс, ДО)
(Автор: Мельник Н. І.)
Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст»
Наказ № 574 від «02» грудня 2015 р. Структура
Альтернативні педагогічні технології в дошкільній освіті (5 курс, ДО)
(Автори: Мельник Н. І., Бєлєнька Г. В.)
Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
Наказ № 392 від «12» червня 2017 р. Структура

Кафедра теорії та історії педагогіки

Етнопедагогіка (2 курс)
(Автори: Паламарчук Л.Б., Горохова Т.О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 459 від «05» жовтня 2012 р. Структура

Педагогіка загальна (2 курс)
(Автори: Процька С.М., Фруктова Я.С.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ №648 від «16» грудня 2013 р. Структура
Основи педагогічної інноватики (6 курс)
(Автор: Козак Л.В.)
Курс призначений для студентів  напряму підготовки 8.01010601 «Соціальна педагогіка», ОКР «Магістр»
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
 Педагогічний менеджмент (4 курс)
(Автори: Максименко В.П., Леонтьєва І.В.)
 Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
 Наказ № 398 від «01» жовтня 2014 р.  Структура

Методика викладання у ВНЗ (6 курс)
(Автори: Малихін О. В., Фруктова Я. С.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р. Структура

Методика виховної роботи (3 курс, Ф(А), з.ф.н.)
(Автори: Козир М. В., Саврасова-В’юн Т. О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Гендерна педагогіка (6 курс)
(Автори: Мельниченко О. В., Ворначева Л. Ю.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Інтеграційні процеси у вищій освіті (5 курс)
(Автори: Чернуха Н. М., Муромець В. Г.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Педагогіка загальна (2 курс, з.ф.н.)
(Автори: Стеблецький А. Л., Козир М. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 317 від «08» липня 2015 р

Структура

Педагогіка вищої школи (5 курс, ПВШм)
(Автори: Хоружа Л. Л., Чернуха Н. М., Паламарчук Л. Б., Тернопільська В. І., Желанова В. В., Саврасова-В'юн Т. О., Стеблецький А. Л., Козир М. В., Леонтьєва І. В., Петрухан Л. Ю., Процька С. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 200 від «13» квітня 2016 р.

Структура

Історія педагогіки (1 курс)
(Автори: Головчук С. Ю., Леонтьєва І. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

Соціальна педагогіка: теорія і практика: Модуль 6. Соціологія виховання (2 курс, СП, денна)
(Автори: Хоружа Л. Л., Петрухан-Щербакова Л. Ю.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 736 від «13» листопада 2018 р.

 

Кафедра початкової освіти

Дитяча література з методикою навчання
(2 курс, ПО, денна)

(Автори: Бондаренко Г. Л., Порядченко Л. А., Шкарбан Л. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 846 від «28» грудня 2017 р.

 

Методика навчання освітньої галузі «Технології»: Трудове навчання з методикою (1 курс, КО, денна)
Автор: Сакалюк О. П.

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

 

Наказ № 215 від «01» квітня 2019 р.

 

Українська мова та література з методикою навчання (3 курс, ДО, заочна)
Автор: Порядченко Л. А.

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

 

Наказ № 215 від «01» квітня 2019 р.