Images-loading

 

Кафедра образотворчого мистецтва

Комп'ютерні дизайн технології (2 курс)
(Автор: Брюханова Г.В.)

Курс призначений для студентівнапряму підготовки 6.020207 «Мистецтво. Дизайн» ОКР «Бакалавр»
Наказ №71 від «28» лютого 2014р. Структура
Комп'ютерні дизайн технології (3 курс)
(Автор: Брюханова Г.Б.)
Курс призначений для студентів напряму підготовки 6.020207 «Мистецтво. Дизайн» ОКР «Бакалавр»
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
Декоративно-прикладне мистецтво (3 курс)
(Автор: Варивончик А.В.)
Курс призначений для студентів напряму підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво», ОКР "Бакалавр"
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура

Теорія та практика орнаментів (5 курс, ОМ, з.ф.н.)
(Автор: Коновалова О. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Принципи стилеутворення в орнаменті (3 курс, ОМб)
(Автор: Варивончик А. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

Декоративно-прикладне мистецтво: художній текстиль (3 курс, ОМ* (Пед, денна)
(Автор: Варивончик А. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 264 від «16» квітня 2018 р.

 

Декоративне мистецтво (5 курс, ОМ, денна)
(Автор: Варивончик А. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 264 від «16» квітня 2018 р.

 

Історія моди (6 курс, ОМ, денна)
(Автор: Варивончик А. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 264 від «16» квітня 2018 р.

 

Кафедра академічного та естрадного вокалу

Мистецтво балетмейстера (1 курс)
(Автор: Шариков Д.І.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
Історія театрального мистецтва (2 курс, ММб)
(Автор: Каблова Т. Б.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

Теорія та методика вокального виконавства (5 курс, ММ)
(Автор: Каблова Т. Б.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 392 від «12» червня 2017 р.

Структура

Хорознавство (4 курс, ММб)
(Автор: Світайло С. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 392 від «12» червня 2017 р.

Структура

Історія театрального мистецтва (3 курс, ММ, денна)
(Автор: Каблова Т. Б.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 549 від «04» вересня 2018 р.

 

 

Кафедра теорії та методики музичного мистецтва

Методологія наукових музично-педагогічних досліджень
(Автори: Олексюк О. М., Бондаренко Л. А.) 
Курс призначений для студентів ОКР «Магістр» 
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р.  Структура 

Сучасна музика
(Автор: Вишинський В. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Теорія музичної освіти (5 курс, ММ, з.ф.н.) (НОВИЙ)
(Автор: Мережко Ю. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Системи музичної освіти зарубіжних країн (5 курс, з.ф.н.)
(Автор: Ткач М. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 611 від «11» листопада 2016 р.

Структура

Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства і музичної педагогіки (5 курс, ММ, денна)
(Автори: Олексюк О. М., Бондаренко Л. А.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 549 від «04» вересня 2018 р.

 

Кафедра дизайну

Технології поліграфії (4 курс, Д)
(Автор: Брюханова Г. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Комп'ютерна графіка та моделювання упаковки (3 курс, Д, V семестр)
(Автор: Брюханова Г. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 392 від «12» червня 2017 р.

Структура

Комп'ютерні дизайн-технології (4 курс, Д)
(Автор: Брюханова Г. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 392 від «12» червня 2017 р.

Структура