Images-loading

Факультет інформаційних технологій та управління (78)

 

Кафедра комп'ютерних наук і математики

Технічні засоби навчання (1 курс)
(Автори: Глушак О.М., Мазур Н.П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
наказ №114 від 13.03.2013р. Структура
Сучасні інформаційні технології навчання (1 курс)
(Автори: Глушак О.М., Мазур Н.П.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
наказ №114 від 13.03.2013р. Структура
Інформаційні технології навчання (1 курс)
(Автори: Глушак О.М., Мазур Н.П.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
наказ №114 від 13.03.2013р. Структура
Інформаційні системи та технології (І семестр)
(Автори: Глушак О.М., Мазур Н.П.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
наказ №114 від 13.03.2013р. Структура
Алгебра та геометрія (1 курс, І семестр)
(Автор: Радченко С.П.)
Курс призначений для студентів напряму підготовки 6.040302 «Інформатика», ОКР «Бакалавр»
наказ №114 від 13.03.2013р. Структура
Освітні вимірювання (5 курс)
(Автори: Бодненко Д.М., Мазур Н.П.)
Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
наказ №114 від 13.03.2013р. Структура
Моніторинг навчальної діяльності (5 курс)
(Автор: Мазур Н.П.)
Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
наказ №459 від 05.10.2012р. Структура

Економічна інформатика (2 курс)
(Автор: Глушак О.М.)

Курс призначений для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент ОКР «Бакалавр»
Наказ №648 від «16» грудня 2013 р. Структура
Сучасні інформаційні системи та технології (1 курс)
(Автор: Варченко Л.О.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ №648 від «16» грудня 2013 р. Структура

Інформаційні технології навчання ФВ (1 курс)
(Автор: Варченко Л.О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ №71 від «28» лютого 2014 р. Структура
Інформаційні технології навчання (1 курс, гуманітарні науки)
(Автор: Огнівчук Л.М.)
Курс призначений для студентів для всіх спеціальностей денної форми навчання, ОКР «Бакалавр»
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
Технічні засоби навчання (ФВ) 
(Автор: Юртин І.І.)
Курс призначений для студентів
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
Інформаційні технології навчання (1 курс, ДО, з.ф.н.)
(Автори: Глушак О. М., Мазур Н. П.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р. Структура
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в історичній науці та освіті (5 курс, І, з.ф.н.)
(Автор: Бодненко Д. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Сучасні інформаційні технології навчання (1 курс, ПО, з.ф.н.)
(Автор: Бучинська Д. Л.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Сучасні інформаційні технології навчання (1 курс, Ф(а), з.ф.н.)
(Автор: Кучаковська Г. А.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Методика викладання інформатики у вищій школі (6 курс)
(Автори: Морзе Н. В.,Буйницька О. П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 574 від «02» грудня 2015 р.

Структура

Паралельні та розподілені обчислення (2 курс, І)
(Автор: Литвин О. С.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 574 від «02» грудня 2015 р.

Структура

ІКТ в галузі дизайну (1 курс, ДЗ)
(Автор: Кучаковська Г. А.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 574 від «02» грудня 2015 р.

Структура

Інформаційні технології в соціальній сфері (6 курс, СІ)
(Автор: Вембер В. П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 574 від «02» грудня 2015 р.

Структура

Спецпрактикум з інформатики (4 курс, ПО)
(Автори: Альохіна Г. М., Кучаковська Г. А., Сабліна М. А.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 200 від «13» квітня 2016 р.

Структура

Диференціальне числення функції однієї змінної
(Автор: Астаф'єва М. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 200 від «13» квітня 2016 р.

Структура

Математика для фінансистів (теорія ймовірностей та математична статистика) (1 курс)
(Автори: Жильцов О. Б., Бодненко Д. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 200 від «13» квітня 2016 р.

Структура

Спецкурс із інформатики (4 курс, ПО)
(Автори: Кучаковська Г. А., Сабліна М. А.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 200 від «13» квітня 2016 р.

Структура

Економетрика (1 курс, ФіКб)
(Автори: Глушак О. М., Семеняка С. О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

Інформаційні технології в іноземних мовах (1 курс, ФІНб)
(Автори: Глушак О. М., Мазур Н. П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

Бази даних та інформаційні системи (І семестр)
(Автор: Абрамов В. О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

Бази даних та інформаційні системи (ІІ семестр)
(Автор: Абрамов В. О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

Обробка зображень та мультимедіа (3 курс)
(Автор: Вембер В.П.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ №648 від «16» грудня 2013 р. Структура
Інформаційні технології навчання (1 курс)
(Автор: Литвин О.С.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
Методика навчання інформатики
(Автор: Умрик М.А.)
Курс призначений для студентів напряму підготовки 6.040302 «Інформатика», ОКР «Бакалавр»
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
Соціальна інформатика (5 курс, ЖУР)
(Автор: Носенко Т. І.)
Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р. Структура

Організація та обробка електронної інформації (1 курс, І)
(Автор: Бонч-Бруєвич Г. Ф.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Технічні засоби навчання (1 курс, ПП)
(Автор: Бонч-Бруєвич Г. Ф.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в соціальній сфері (5 курс)
(Автор: Буйницька О. П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст», «Магістр»

Наказ № 317 від «08» липня 2015 р

Структура

Сучасні ІКТ в освіті (ПВШ)
(Автори: Носенко Т. І., Тютюнник А. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 317 від «08» липня 2015 р

Структура

ІКТ у викладацькій діяльності (СРм)
(Автор: Буйницька О.П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 611 від «11» листопада 2016 р

Структура

Сучасні інформаційні технології навчання (3 курс, ПО)
(Автор: Кучаковська Г. А.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 728 від «30» грудня 2016 р.

Структура

Вступ до спеціальності (1 курс, І)
(Автор: Носенко Т. І.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 728 від «30» грудня 2016 р.

Структура

Соціальна інформатика (5 курс, МК)
(Автор: Носенко Т. І.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 728 від «30» грудня 2016 р.

Структура

Теорія ігор (2 курс)
(Автори: Василевич Л. Ф., Глушак О. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 249 від «10» квітня 2017 р.

Структура

Методика викладання фахових дисциплін (ІНм)
(Автори: Морзе Н. В., Буйницька О. П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 249 від «10» квітня 2017 р.

Структура

Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (з.ф.н.)
(Автор: Буйницька О. П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 392 від «12» червня 2017 р.

Структура

Економетричне моделювання (5 курс)
(Автори: Глушак О. М., Семеняка С. О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 392 від «12» червня 2017 р.

Структура

Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання
(Автори: Морзе Н. В., Кузьмінська О. Г.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 392 від «12» червня 2017 р.

Структура

Соціальна інформатика (5 курс, СІНм, IX семестр)
(Автор: Носенко Т. І.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 392 від «12» червня 2017 р.

Структура

ІКТ в галузі фінансів (2 курс, ФІКб)
(Автори: Скоробрещук Г. М., Тютюнник А. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 392 від «12» червня 2017 р.

Структура

Інформаційно-комунікаційні технології у психології (1 курс, ПСб)
(Автори: Трач Ю. В., Тютюнник А. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 392 від «12» червня 2017 р.

Структура

Інформаційно-комунікаційні технології (1 курс, СПб)
(Автори: Трач Ю. В., Тютюнник А. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 392 від «12» червня 2017 р.

Структура

Інформаційні технології в галузі психології (2 курс, ППб)
(Автори: Трач Ю. В., Тютюнник А. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 392 від «12» червня 2017 р.

Структура

Обробка зображень та мультимедіа (2 курс, ІНФ, денна)
(Автори: Гладун М. А., Співак С. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 846 від «28» грудня 2017 р.

 

Вища математика: Геометрія (1 курс, ІНФ, денна)
(Автори: Глушак О. М.,Прошкін В. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 264 від «16» квітня 2018 р.

 

Сучасні методи дослідження соціальної інформації (6 курс, СІН, денна)
(Автор: Носенко Т. І.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 264 від «16» квітня 2018 р.

 

Електронний документообіг (7 курс, ДУ, заочна)
(Автор: Носенко Т. І.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 264 від «16» квітня 2018 р.

 

Фізичні процеси в обчислювальних системах (1 курс, ІНФ, денна)
(Автор: Абрамов В. О.,Рижко-Семенюк С. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 549 від «04» вересня 2018 р.

 

Математичний аналіз 1 (1 курс, МАТ, денна)
(Автор: Астаф'єва М. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 843 від «26» грудня 2018 р.

 

Менеджмент електронного навчання – теоретико методологічні засади, технології, оцінка та застосування: Соціальні медіа в електронному навчанні (5 курс, УЕН, заочна)
(Автор: Вембер В. П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 843 від «26» грудня 2018 р.

 

Менеджмент електронного навчання – теоретико методологічні засади, технології, оцінка та застосування: Телекомунікаційні педагогічні методики (5 курс, УЕН, заочна)
(Автор: Вембер В. П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 843 від «26» грудня 2018 р.

 

Менеджмент електронного навчання – теоретико методологічні засади, технології, оцінка та застосування: Оцінювання в умовах електронного навчання (5 курс, УЕН, заочна)
(Автор: Вембер В. П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 843 від «26» грудня 2018 р.

 

Кафедра управління

Організаційна культура навчального закладу (6 курс)
(Автор: Канафоцька Г.П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
наказ №114 від 13.03.2013р. Структура
Психологія менеджменту (2 курс)
(Автор: Редько С.І.)
Курс призначений для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» ОКР «Бакалавр»
наказ №114 від 13.03.2013р. Структура
Психологія управління (4 курс)
(Автор: Міляєва В.Р.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ №71 від «28» лютого 2014 р. Структура
Правова компетентність керівника навчального закладу (5 курс)
(Автор: Давидова Н. О.)
Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
Управління змістом робіт (5 курс)
(Автор: Панченко А.Г.)
Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
Наказ № 398 від «01» жовтня 2014 р. Структура
Управління навчальною та виховною діяльністю (УНЗ, з.ф.н.)
(Автор: Линьова І.О.)
Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р. Структура

Психологія управління (2 курс, ГСЄ)
(Автор: Редько С. І.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Управління навчально-виховною роботою в НЗ (5 курс, УНЗм, з.ф.н.)
(Автор: Панченко А. Г.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 200 від «13» квітня 2016 р.

Структура

Управління персоналом (5 курс, ЖУР)
(Автор: Поспєлова Т. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 200 від «13» квітня 2016 р.

Структура

Конфліктологія (5 курс, М)
(Автор: Редько С. І.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

Антикризовий менеджмент (4 курс, ФіК)
(Автор: Соболєва-Терещенко О. А.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 611 від «11» листопада 2016 р.

Структура

Лідерство і робота в команді (2 курс, Мб)
(Автор: Редько С. І.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 249 від «10» квітня 2017 р.

Структура

Маркетинг (3 курс, ФІН)
(Автор: Соболєва-Терещенко О. А.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 392 від «12» червня 2017 р.

Структура

Економіка праці та соціально-трудові відносини (1 курс, МЕН, денна)
(Автор: Акіліна О. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 264 від «16» квітня 2018 р.

 

 

Кафедра фінансів та економіки

Контролінг (4 курс) 
(Автор: Веселовська О. В.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
Економіка підприємства (2 курс)
(Автор: Жукова Ю. М.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 582 від «24» грудня 2014 р. Структура
Макроекономіка (2 курс)
(Автор: Жукова Ю. М.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 582 від «24» грудня 2014 р. Структура

Основи підприємництва (2 курс, ГСЕ)
(Автор: Фещук М. Ю.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Мікроекономіка (2 курс)
(Автор: Жукова Ю. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 611 від «11» листопада 2016 р.

Структура