Images-loading

 

Кафедра англійської філології та перекладу

Лексикологія англійської мови (3 курс)
(Автор: Ільїнкова Н.М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 114 від «13» березня 2013 р. Структура

Теоретична фонетика (4 курс)
(Автор: Мосьпан Н.В.)

Курс призначений для студентів напрямів підготовки: 6.020303 "Філологія (мова та література англійська)", 6.020303 "Філологія (українська мова та література)", ОКР «Бакалавр»
Наказ №71 від «28» лютого 2014 р. Структура
Стилістика англійської мови (4 курс)
(Автор: Стрельченко К. С.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 582 від «24» грудня 2014 р. Структура
Критичне читання (2 курс, ІІІ семестр)
(Автор: Катернюк В. В.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 574 від «02» грудня 2015 р Структура
Критичне читання (1 курс)
(Автори: Цапро Г. Ю., Румбешт Г. Ю.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 574 від «02» грудня 2015 р Структура
Порівняльна граматика англійської та української мов (3 курс, ФПб)
(Автори: Гладуш Н. Ф., Козачук А. М.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 728 від «30» грудня 2016 р. Структура

Переклад стандартизованої документації (6 курс, ФП, денна)
(Автор: Альошина М. Д.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 264 від «16» квітня 2018 р.

 

Кафедра романо-германських і східних мов

Теоретична граматика англійської мови (3 курс)
(Автор: Калитюк Л.П.)

Курс призначений для студентів напрямів підготовки 7.02030302 «Мова та література (англійська)»., ОКР «Бакалавр»
Наказ №71 від «28» лютого 2014 р. Структура

Академічне письмо (2 курс)
(Автор: Зубченко О.С.)

Курс призначений для студентів 6.020303 "Філологія (переклад)", "Філологія (мова і література англійська)", "Філологія (мова і література німецька)", "Філологія (мова і література іспанська)", "Філологія (мова і література італійська)", ОКР "Бакалавр"
Наказ № 114 від «13» березня 2013р. Структура

Лінгвокраїнознавство (німецька мова) (4 курс)
(Автор: Зайченко О.В.)

Курс призначений для студентів  ОКР «Бакалавр»

Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
Спецкурс з німецької мови (6 курс)
(Автор: Смоляна О.Л.)
Курс призначений для студентів напряму підготовки 8.02030302 "Мова і література (англійська)", ОКР «магістр»
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
Країнознавство (нiмецька мова) (2 курс, МЛ)
(Автор: Шапочкіна О.В.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
Теоретична фонетика французької мови (2 курс)
(Автор: Ананьева Л.В.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 398 від «01» жовтня 2014 р. Структура
Практична граматика (німецька мова) (1 курс)
(Автор: Ільчук О. А.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 582 від «24» грудня 2014 р. Структура

Кафедра перекладу

Практика усного та писемного мовлення (4 курс 1 семестр)
(Автор: Альошина М.Д.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 114 від «13» березня 2013 р. Структура

Move Ahead through Movies! (1 курс)
(Автор: Гайдаш А.В.)

Курс призначений для студентівнапряму підготовки 6.020303 "Філологія. Переклад", ОКР «Бакалавр»
Наказ №648 від «16» грудня 2013 р. Структура

Основи прикладної лінгвістики (2 курс)
(Автор: Козачук А.М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 345 від «27» червня 2013р. Структура
Практика усного та писемного мовлення (3 курс, заочна ф.н.)
(Автори: Лагутіна А.К., Козачук А.М.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання
Наказ № 345 від «27» червня 2013 р. Структура
Практика усного та писемного мовлення (1 курс)
(Автор: Климчук Ю.В.)
 Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
 Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
Порівняльна лексикологія (2 курс)
(Автор: Ковалинська І.В.) 
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 398 від «01» жовтня 2014 р. Структура

Порівняльна типологія англійської та української мов (5 курс)
(Автори: Білик Т. П., Гладуш Н. Ф., Козир М. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Теорія&практика перекладу (2 курс)
(Автор: Козачук А. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

Теорія і практика перекладу (5 курс, МЛ(а), з.ф.н.)
(Автор: Козачук А. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

Кафедра світової літератури

Історія зарубіжної літератури (межа 19-20 століть)
(Автор: Вишницька Ю.В.)

Курс призначений для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія (українська мова і література)» ОКР «Бакалавр»
Наказ № 114 від «13» березня 2013 р. Структура

Спецкурс із зарубіжної літератури «Аналіз та інтерпретація художнього тексту» (3 курс)
(Автор: Вишницька Ю.В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 114 від «13» березня 2013 р. Структура

Історія зарубіжної літератури (XVII – XVIII ст.) (2 курс)
(Автор: Бітківська Г.В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 114 від «13» березня 2013 р. Структура

Історія зарубіжної літератури (3 курс)
(Автор: Тверітінова Т.І.)

Курс призначений для студентів апрямів підготовки 6.020303 "Філологія", ОКР «Бакалавр»
Наказ №71 від «28» лютого 2014 р. Структура

Історія зарубіжної літератури (2 курс, ВСР)
(Автор: Гальчук О. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Історія зарубіжної літератури (1 курс, з.ф.н.)
(Автори: Ковбасенко Ю. І., Ліхоманова Н. О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Історія зарубіжної літератури (1 курс, з.ф.н.)
(Автори: Ковбасенко Ю. І., Ліхоманова Н. О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Історія зарубіжної літератури (3 курс, Ф(МЛА), з.ф.н.)
(Автор: Тверітінова Т. І.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 200 від «13» квітня 2016 р.

Структура

Історія зарубіжної літератури (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) (3 курс)
(Автор: Гальчук О. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 728 від «30» грудня 2016 р.

Структура

Історія зарубіжної літератури першої половини ХХ століття (4 курс, ФУб)
(Автор: Гальчук О. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 249 від «10» квітня 2017 р.

Структура

Історія зарубіжної літератури (ХІХ століття, доба романтизму) (2 курс, ФАб, з.ф.н.)
(Автор: Тверітінова Т. І.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 249 від «10» квітня 2017 р.

Структура

Історія зарубіжної літератури (1 курс)
(Автори: Ковбасенко Ю. І., Ліхоманова Н. О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 392 від «12» червня 2017 р.

Структура

Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФУ, денна)
(Автор: Тверітінова Т. І.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 549 від «04» вересня 2018 р.

 

Кафедра української літератури, компоративістики і соціальних комунікацій

Теорія віршування (5 курс)
(Автор: Кудряшова О.В.)

Курс призначений для спеціальності 8.030501 "Українська мова та література", напряму 0305 "Філологія", ОКР «Магістр»
Наказ № 345 від «27» червня 2013 р. Структура

Теорія масової інформації (6 курс)
(Автор: Борисюк І.В.)

Курс призначений для студентів напряму підготовки 6.030301 "Журналістика", ОКР «Бакалавр»
Наказ № 345 від «27» червня 2013 р. Структура

Літературна критика ХХ – ХХІ століть: основні тенденції і постаті (5 курс)
(Автор: Сінченко О.Д.)

Курс призначений для студентів напряму підготовки 8.02030305 "Літературна творчість" ОКР «Магістр»
Наказ №648 від «16» грудня 2013 р. Структура
Вступ до літературознавства
(Автор: Блохіна Н.О.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
Література Стародавнього Сходу (1 курс, Ф(І), з.ф.н.)
(Автор: Луцюк М.В.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 168 від «08» квітня 2015 р. Структура

Типологія стилів і форм у літературі та мистецтві (3 курс, Ф(У))
(Автори: Бондарева О. Є., Олійник С. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 317 від «08» липня 2015 р

Структура

Теорія літератури (5 курс, УМЛ, з.ф.н.)
(Автор: Бровко О.О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст»

Наказ № 600 від «18» грудня 2015 р

Структура

Проблеми аналізу ідіостилю письменника (5 курс, УМЛ, з.ф.н.)
(Автор: Хамедова О. А.)

Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст»

Наказ № 600 від «18» грудня 2015 р

Структура

Майстерність критичної інтерпретації сучасної української літератури (5 курс)
(Автор: Віннікова Н. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст», «Магістр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

Історія української літератури і літературної критики: Українська література і літературна критика другої половини ХІХ ст. (2 курс, ФУ, денна)
(Автор: Хамедова О. А.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 846 від «28» грудня 2017 р.

 

Сучасна теорія та історія літератури: Сучасна теорія літератури (5 курс, УМ, денна)
(Автор: Бровко О. О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 264 від «16» квітня 2018 р.

 

Кафедра української мови

Українська мова (за професійним спрямуванням) (1 курс)
(Автор: Горохова Т.О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 345 від «27» червня 2013 р. Структура

Системна організація української мови (5 курс)
(Автор: Грипас О.Ю.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»
Наказ №648 від «16» грудня 2013 р. Структура

Сучасна російська мова з практикумом (1 курс)
(Автор: Александрова В.Ф.) 

Курс призначений для студентів напряму підготовки 6.010102 "Початкова освіта"
Наказ № 249 від «10» червня 2014 р. Структура
Сучасна українська літературна мова (3 курс) (Семестр 5)
(Автор: Дика Н.М.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 398 від «01» жовтня 2014 р. Структура
Сучасна українська літературна мова (3 курс) (Семестр 6)
(Автор: Дика Н.М.)
Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»
Наказ № 398 від «01» жовтня 2014 р. Структура
Українська мова (за професійним спрямуванням) (1 курс, з.ф.н.)
(Автори: Караман О. В., Горошкіна О. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Сучасна українська літературна мова (лексикологія, фразеологія, лексикографія) (2 курс, Ф(У))
(Автор: Лахно Н. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 255 від «03» червня 2015 р.

Структура

Комунікативна лінгвістика (5 курс, Ф(У))
(Автор: Доценко О. Л.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 200 від «13» квітня 2016 р.

Структура

Сучасна українська літературна мова (3 курс, ФУб, з.ф.н.) (Семестр 5)
(Автор: Дика Н. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

Лінгвокультурологія (5 курс, УМЛ)
(Автор: Cаєвич І. Г.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

Сучасна українська мова (з практикумом) (5 курс, ПО, з.ф.н.)
(Автор: Заєць В. Г.)

Курс призначений для студентів ОКР «Спеціаліст»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

Українська мова (1 курс, СП, СР, ПО)
(Автори: Лахно Н. В., Остапченко О. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 249 від «10» квітня 2017 р.

Структура

Сучасна українська мова (4 курс, ФУб, VII-IX семестр, з.ф.н.)
(Автори: Вінтонів М. О., Вінтонів Т. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 392 від «12» червня 2017 р.

Структура

Сучасна українська літературна мова (морфологія) (3 курс, ФУб, VI семестр, з.ф.н.)
(Автор: Дика Н. М.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 392 від «12» червня 2017 р.

Структура

Українська діалектологія (2 курс, ФУб)
(Автор: Русаченко Н. П.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 392 від «12» червня 2017 р.

Структура

Лінгвокультурологія (5 курс, УМЛ, з.ф.н.)
(Автор: Саєвич І. Г.)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 392 від «12» червня 2017 р.

Структура

Сучасна українська літературна мова (4 курс, ФУ, денна)
(Автор: Вінтонів М. О.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ №741 від «14» листопада 2017 р.

 

 

Кафедра германської філології

Методика викладання іноземної мови в школі (4 курс)
(Автор: Шапочкіна О. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 600 від «18» грудня 2015 р

Структура

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) (2 курс, 2 семестр, ФІН)
(Автори: Торговець Ю. І., Васьківська І. В.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 347 від «30» червня 2016 р.

Структура

Історія англійської мови (3 курс, ФА, заочна)
(Автор: Торговець Ю. І.)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 549 від «04» вересня 2018 р.

 

Кафедра східних мов та перекладу

Наукова китайська мова (6 курс, ФК, денна)

(Автор: Сін Чжефу)

Курс призначений для студентів ОКР «Магістр»

Наказ № 549 від «04» вересня 2018 р.

 

Аналітичне читання китайською мовою (4 курс, ФК, денна)
(Автор: Ху Жунсі)

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

Наказ № 549 від «04» вересня 2018 р.

 

 

Кафедра романської філолології та порівняльно-типологічного мовознавства

Методика викладання іноземної мови в школі (3 курс, ФІН, денна)
Автор: Харченко Т. Г.

Курс призначений для студентів ОКР «Бакалавр»

 

Наказ № 215 від «01» квітня 2019 р.