Переможці ІІ (заключного) туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

2018/2019 навчальний рік

І МІСЦЕ

1. Боярин Анастасія Андріївна, студентка 4 курсу Інституту журналістики (група КББб-1-15-4.0д) – зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Науковий керівник – Поліщук Тетяна Ігорівна, старший викладач кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики.

2. Кабанова Крістіна Юріївна, студентка 5 курсу Педагогічного інституту (група ПВШм-1-18-1.4д) – зі спеціальності «Професійна освіта».

Науковий керівник – Хоружа Людмила Леонідівна, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту, доктор педагогічних наук, професор.

3. Куліш Ярослава Олександрівна, студентка 3 курсу Інституту журналістики (група ВСРб-2-16-4.0д) – із галузі знань «Журналістика».

Науковий керівник – Масімова Лариса Гагіківна, завідувач кафедри видавничої справи Інституту журналістики, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.

4. Овдієнко Анна Іванівна, студентка 4 курсу Інституту людини (група ППб-2-15-4.0д) – із галузі знань «Загальна та соціальна психологія».

Науковий керівник Циганчук Тетяна Володимирівна, доцент кафедри практичної психології Інституту людини, кандидат психологічних наук.

5. Стрельченко Анастасія Владиславівна, студентка 5 курсу Інституту людини (група ППм-1-18-1.4д) – іноземною мовою за професійним спрямуванням з гуманітарних наук нефілологічного профілю за напрямом «Соціологія, менеджмент і психологія»

Науковий керівник – Грубі Тамара Валеріївна, доцент кафедри практичної психології Інституту людини, кандидат психологічних наук.

ІІ МІСЦЕ

1. Іщук Тетяна Михайлівна, студентка 5 курсу Інституту філології (група ФАм-1-18-2.0д) – із галузі знань «Романо-германські мови та літератури (з методикою їх викладання)».

Науковий керівник – Калитюк Лілія Петрівна, доцент кафедри германської філології Інституту філології, кандидат філологічних наук, доцент.

2. Космідайло Ірина Олександрівна, студентка 6 курсу Інституту філології (група УМм-1-17-1.4д) – зі спеціальності «Українська мова та література (з методикою їх викладання включно)».

Науковий керівник – Караман Станіслав Олександрович, завідувач кафедри української мови Інституту філології, доктор педагогічних наук, професор.

3. Лукова Леся Богданівна, студентка 3 курсу Історико-філософського факультету (група ІСб-1-16-4.0д) – зі спеціальності «Історія та археологія».

Науковий керівник – Будзар Марина Михайлівна, доцент кафедри історії України Історико-філософського факультету, кандидат історичних наук, доцент.

4. Сердюк Людмила Сергіївна, студентка 6 курсу Інституту людини (група ПСм-1-17-1.4д) – іноземною мовою за професійним спрямуванням з гуманітарних наук нефілологічного профілю за напрямом «Соціологія, менеджмент і психологія».

Науковий керівник – Канюка Інна Олександрівна, старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини, кандидат психологічних наук.

5. Шахова Оксана Антонівна, студентка 3 курсу Факультету права та міжнародних відносин (група КРб-1-16-4.0д) – зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Науковий керівник – Слюсаренко Ірина Юріївна, доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент.

ІІІ МІСЦЕ

1. Бойко Марія Іванівна, студентка 6 курсу Інституту філології (група УМм-1-17-1.4д) – зі спеціальності «Соціолінгвістика».

Науковий керівник – Вінтонів Михайло Олексійович, професор кафедри української мови Інституту філології, доктор філологічних наук, професор.

2. Гайдаш Альбіна Анатоліївна, студентка 4 курсу Інституту журналістики (група ЖУРб-1-15-4.0д) – із галузі знань «Журналістика».

Науковий керівник – Ангелова Мар’яна Степанівна, завідувач Навчально-виробничої майстерні тележурналістики Інституту журналістики, старший викладач кафедри журналістики та нових медіа Інституту журналістики.

3. Даценко Марія Сергіївна, студентка 5 курсу Інституту мистецтв (група ММм-1-18-1.4д) – зі спеціальності «Професійна освіта».

Науковий керівник – Олексюк Ольга Миколаївна, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв, доктор педагогічних наук, професор.

4. Колесник Марія Миколаївна, студентка 3 курсу Педагогічного інституту (група ПОб-1-16-4.0д) – зі спеціальності «Початкова освіта».

Наукові керівники: Вишнівська Наталія Володимирівна, старший викладач кафедри початкової освіти Педагогічного інституту, кандидат педагогічних наук; Кипиченко Наталія Сергіївна, старший викладач кафедри початкової освіти Педагогічного інституту, кандидат педагогічних наук.

5. Лябах Оксана Юріївна та Продан Марина Олександрівна, студентки 6 курсу Факультету інформаційних технологій та управління (група УЕНм-1-17-2.0з) – із галузі знань «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».

Науковий керівник – Вембер Вікторія Павлівна, доцент кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління, кандидат педагогічних наук, доцент;

6. Мудрак Марина Сергіївна, студентка 5 курсу Історико-філософського факультету (група ІСм-1-18-2.0д) – зі спеціальності «Історія та археологія».

Науковий керівник – Саган Галина Василівна, професор кафедри всесвітньої історії Історико-філософського факультету, доктор історичних наук, доцент.

7. Прохорчук Віра Андріївна, студентка 4 курсу Педагогічного інституту (група УЕНм-1-17-2.0з) – із галузі знань «Дошкільна освіта»

Науковий керівник – Кошарна Наталія Володимирівна, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту, кандидат педагогічних наук.

8. Терлецька Олеся Олександрівна та Щиглинська Мирослава Михайлівна, студентки 4 курсу Інституту журналістики (група КББб-1-15-4.0д) – зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Науковий керівник – Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна , завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник.

9. Щока Ольга Федорівна, студентка 4 курсу Інституту філології (група ФУб-1-15-4.0д) – із галузі знань «Гендерні дослідження».

Науковий керівник – Вишницька Юлія Василівна, доцент кафедри світової літератури Інституту філології, доктор філологічних наук, доцент.


2017/2018 навчальний рік

 

 І МІСЦЕ

Локазюк Олександра, студентка шостого курсу Факультету інформаційних технологій та управління (група МАм-1-16-2.0д) – зі спеціальності «Математика та статистика. Прикладна математика (механіка)» .

Науковий керівник – Самойленко Валерій Григорович, професор кафедри інформаційних технологій та управління Факультету інформаційних технологій та управління, доктор фізико-математичних наук, професор.

Москальчук Ганна, студентка шостого курсу Педагогічного інституту (група ПВШм-1-16-2.2з) – зі спеціальності «Професійна освіта».

Науковий керівник – Хоружа Людмила Леонідівна, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту, доктор педагогічних наук, професор.

Ткаченко Катерина , студентка п’ятого курсу Педагогічного інституту (група ДОм-1-17-2.0д) – зі спеціальності «Освітні, педагогічні науки».

Науковий керівник – Новик Ірина Михайлівна, викладач кафедри педагогіки і психології Педагогічного інституту, кандидат педагогічних наук.

Сидорук Катерина, студентка четвертого курсу Інституту журналістики (група ВСРб-2-14-4.0д) – із галузі знань «Журналістика».

Науковий керівник – Гридчина Вікторія Віталіївна, доцент кафедри журналістики та нових медіа Інституту журналістики, кандидат наук із соціальних комунікацій.

 

ІІ МІСЦЕ

 

Гондюл Олександра, студентка п’ятого курсу Факультету права та міжнародних відносин (група МВм-1-17-1.4д) – зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Науковий керівник – Алієв Максим Михайлович, доцент кафедри міжнародних відносин та права Факультету права та міжнародних відносин, кандидат політичних наук.

Хорошко Інна , студентка шостого курсу Історико-філософського факультету (група ПОм-1-16-2.0д) – зі спеціальності «Історія та археологія».

Наукові керівник – Будзар Марина Михайлівна, доцент кафедри історії України Історико-філософського факультету, кандидат історичних наук, доцент.

Курінна Владислава, студентка другого курсу Інституту людини (група ППб-2-16-4.0д) – зі спеціальності «Педагогічна та вікова психологія».

Науковий керівник – Власенко Інна Анатоліївна, старший викладач кафедри загальної, вікової, та педагогічної психології Інституту людини, кандидат психологічних наук.

Черкасова Анастасія , студентка п’ятого курсу Інституту людини (група ППм-1-17-1.4д) – зі спеціальності «Загальна та соціальна психологія».

Науковий керівник – Циганчук Тетяна Володимирівна, доцент кафедри практичної психології Інституту людини, кандидат психологічних наук.

Рекша Михайло , студент четвертого курсу Інституту філології (група ФАб-2-14-4.0з) – зі спеціальності «Романо-германські мови і літератури (у т.ч. методика їх викладання)».

Науковий керівник – Калитюк Лілія Петрівна, доцент кафедри германської філології Інституту філології, кандидат філологічних наук, доцент.

Філіппова Анастасія, студентка четвертого курсу Інституту філології (група ФАб-1-14-4.0з) – зі спеціальності «Соціолінгвістика».

Науковий керівник – Ригованова Вікторія Анатоліївна, доцент кафедри англійської філології Інституту філології, кандидат філологічних наук.

Лимаренко Валерій, студент шостого курсу Інституту мистецтв (група ММм-1-16-2.0д) – зі спеціальності «Професійна освіта».

Науковий керівник – Олексюк Ольга Миколаївна, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв, доктор педагогічних наук, професор.

Міщенко Ольга, студентка четвертого курсу Педагогічного інституту (група ПОб-2-14-4.0д) – зі спеціальності «Початкова освіта».

Науковий керівник – Семеній Наталія Олегівна, старший викладач кафедри початкової освіти Педагогічного інституту, кандидат педагогічних наук.

Щерба Анастасія, студентка третього курсу Інституту журналістики ( група РЗГб-2-15-4.0д ) із галузі знань «Журналістика».

Науковий керівник – Гусак Ольга Петрівна, доцент кафедри реклами та зв’язків з громадкістю Інституту журналістики, кандидат наук із соціальних комунікацій.

 

ІІІ МІСЦЕ

 

Литвинова Анастасія, студентка п’ятого курсу Інституту журналістики (ІБАм-1-17-1.4д) –зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Науковий керівник – Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна, завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник.

Сінозацька Тетяна, студентка четвертого курсу Педагогічного інституту (група ДОб-1-14-4.0д) – зі спеціальності «Дошкільна освіта».

Науковий керівник – Вертугіна Валентина Миколаївна, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту, кандидат педагогічних наук.

Пугачук Дар’я, Тимошенко Людмила , студентки шостого курсу Інституту людини ( (група СПм-1-16-2.0д ) – зі спеціальності «Соціальна робота».

Науковий керівник – Спіріна Тетяна Петрівна, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини, кандидат педагогічних наук.

Іваненко Ірина, студентка п’ятого курсу Інституту філології (група УМм-1-17-1.4 д) –зі спеціальності « Українська мова і література (у т.ч. методика їх навчання)».

Науковий керівник – Караман Ольга Володимирівна, професор кафедри української мови Інституту філології, кандидат педагогічних наук, професор. 


 

2016/2017 навчальний рік

 

І МІСЦЕ

 • Сізоненко Катерина, студентка п’ятого курсу Педагогічного інституту (група ПОм-1-16-2.0д) – у галузі «Педагогічні науки».

Науковий керівник – Бондаренко Геннадій Леонідович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти Педагогічного інституту.

 • Файдюк Олена, студентка шостого курсу Інституту людини (група СПм-1-15-2.0д. ) – у галузі «Корекційна та соціальна педагогіка».

Науковий керівник – Лях Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини.

 • Поджара Альона, студентка четвертого курсу Інституту людини (група КОб-1-13-4.0д ) – у галузі «Корекційна та соціальна педагогіка».

Науковий керівник – Луцько Катерина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини.

 • Царенко Юлія, студентка четвертого курсу Інституту людини (група КОб-1-13-4.0д ) – за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти».

Науковий керівник – Мартинчук Олена Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини.

 • Вишневецька Марина, студентка п’ятого курсу Інституту мистецтв (група ММм-1-16-2.0д) – у галузі «Мистецтвознавство».

Науковий керівник – Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв.

 

ІІ МІСЦЕ

 

 • Ткачук Богдан, студент шостого курсу Педагогічного інституту (група ДОм-1-15-2.0д) – у галузі «Дошкільна освіта».

Науковий керівник – Ліннік Олена Олегівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту.

 • Друць Ірина, студентка п’ятого курсу Педагогічного інституту (група ПОм-1-16-2.0д) – у галузі «Початкова освіта».

Наукові керівники – Ващенко Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти, Романенко Людмила Віталіївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової освіти Педагогічного інституту.

 • Новик Олеся, студентка четвертого курсу Інституту філології (група ФІТ-1-13-4.0д) – у галузі «Гендерні дослідження».

Науковий керівник – Бітківська Галина Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри світової літератури Інституту філології.

 • Резнік Тетяна, студентка четвертого курсу Інституту філології (група ФУб-1-13-4.0д) – зі спеціальності «Українська мова і література (у т.ч. методика їх навчання)».

Науковий керівник – Караман Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови Інституту філології.

 • Турта Юлія, студентка п’ятого курсу Інституту філології (група ФАм-1-16-2.2з) – у галузі «Романо-германські мови і літератури».

Науковий керівник – Калитюк Лілія Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології Інституту філології.

 • Кулик Вікторія, студентка п’ятого курсу Історико-філософського факультету (група ІСм-1-16-2.0д) – зі спеціальності «Історичні науки».

Науковий керівник – Будзар Марина Михайлівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України Історико-філософського факультету.

 • Захарчук Олеся, студентка п’ятого курсу Інституту журналістики (група ВСРм-1-16-2.0 д) – у галузі «Видавнича справа та редагування».

Науковий керівник – Масімова Лариса Гагіківна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, завідувач кафедри видавничої справи Інституту журналістики.

 • Цюра Маргарита, студентка п’ятого курсу Інституту журналістики (група ІБАм-1-16-2.0д) – зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Науковий керівник – Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики.

 

ІІІ МІСЦЕ

 

 • Ключник Тетяна, студентка п’ятого курсу Інституту філології (група УМм-1-16-2.0д) – зі спеціальності «Українська мова і література (у т.ч. методика їх навчання).

Науковий керівник – Кудряшова Оксана Валентинівна , кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури і компаративістики Інституту філології.

 • Крещенко Вікторія, студентка п’ятого курсу Педагогічного інституту (група ДОм-1-16-2.0д) – у галузі «Гендерні дослідження».

Науковий керівник – Гріньова Ольга Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту.

 • Король Тетяна, студентка шостого курсу Педагогічного інституту (група ПВШм-1-15-2.0д) – зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти».

Науковий керівник – Желанова Вікторія В’ячеславівна , доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту.


2015/2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

І МІСЦЕ

 

 • Рогозна Юлія, студентка четвертого курсу Інституту людини (група СРб -1-12-2.0д) – у галузі “Корекційна та соціальна педагогіка”.

Науковий керівник – Журавель Тетяна Василівна, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини, кандидат педагогічних наук.

 • Кольцова Юлія, студентка четвертого курсу Педагогічного інституту (група ДОб-3-12-4.0д) – у галузі “Дошкільна освіта”.

Науковий керівник – Лінник Олена Олегівна, доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту, кандидат педагогічних наук, доцент.

 • Новик Олеся, студентка III курсу Гуманітарного інституту (група ФІТб-1-1-4.0д) – у галузі “Романо-германські мови і літератури”.

Науковий керівникБітківська Галина Володимирівна, доцент кафедри світової літератури Гуманітарного інституту, кандидат педагогічних наук, доцент.

 

ІІ МІСЦЕ

 

 

 • Бородавко Марія, студентка шостого курсу Педагогічного інституту (група ПОм-14-2.0.д) – у галузі “Педагогічні науки”.

Науковий керівникДубовик Світлана Григоріївна, доцент кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін Педагогічного інституту, кандидат педагогічних наук, доцент.

 • Лінкова Олена, студентка четвертого курсу Гуманітарного інституту (група РЗГб-1-12-4.0д) – у галузі “Соціальні комунікації”.

Науковий керівникГорбенко Галина Василівна, завідувач кафедри завідувача кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Гуманітарного інституту, кандидат педагогічних наук, доцент.

 • Захарчук Олеся, студентка четвертого курсу Гуманітарного інституту (група ВСРб-1-12-4.0д) – у галузі “Видавнича справа та редагування”.

Науковий керівник – Масімова Лариса Гагіківна, доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Гуманітарного інституту, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.

 • Малієнко Олександра, студентка четвертого курсу Інституту людини (КОб-1-12-4.0д) – у галузі “Корекційна та соціальна педагогіка”.

Науковий керівникСавенкова Ірина Іванівна, професор кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини, доктор психологічних наук, доцент.

 • Огарь Юлія, студентка шостого курсу Гуманітарного інституту (група ФІТб-1-13-4.0д) – у галузі “Українська мова і література (у т.ч. методика їх викладання)”.

Науковий керівник Дика Наталія Михайлівна, доцент кафедри української мови Гуманітарного інституту, кандидат педагогічних наук, доцент.

 • Мазніцький Сергій, студент шостого курсу Інституту мистецтв (група ММм-1-14-2.0д) – у галузі “Мистецтвознавство”.

Науковий керівник – Бондаренко Лариса Анатоліївна, доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв, кандидат педагогічних наук.

 

ІІІ МІСЦЕ

 

 • Комарова Юлія, студентка ІІІ курсу Інституту суспільства (група ІСб-1-13-4.0д) – у галузі “Історичні науки”.

Науковий керівник – Баранова Наталія Валеріївна, доцент кафедри історії України Інституту суспільства, кандидат історичних наук.

 • Науменко Марина, студентка ІІІ курсу Педагогічного інституту (група ДОб-2-13-4.0д) – у галузі “Гендерні дослідження”.

Науковий керівник – Гріньова Ольга Михайлівна, доцент кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту, кандидат психологічних наук, доцент.

 • Топольницька Ольга, студентка ІV курсу Педагогічного інституту (група ПОб-3-14-2.0д) у галузі “Початкова освіта”.

Науковий керівник – Музика Олена Оксентівна, доцент кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту, кандидат психологічних наук. 

2014/2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І МІСЦЕ

 • Дудар Марічка, студентка п’ятого курсу Гуманітарного інституту у галузі «Гендерні дослідження». Науковий керівник – Кудряшова Оксана Валентинівна, доцент кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій, кандидат філологічних наук, доцент;
 • Шкавро Володимир, студент шостого курсу Гуманітарного інституту у галузі «Українська мова, література (у т.ч. методика їх викладання)». Науковий керівник – Горошкіна Олена Миколаївна, професор кафедри української мови, доктор педагогічних наук, професор;
 • Ященко Дар’я, студентка четвертого курсу Гуманітарного інституту у галузі «Соціолінгвістика». Науковий керівник – Доценко Олена Леонідівна, доцент кафедри української мови, кандидат філологічних наук, доцент;
 • Магас Марія, студентка п’ятого курсу Педагогічного інституту у галузі «Педагогічні науки». Науковий керівник – Мартиненко Світлана Миколаївна, завідувач кафедри завідувач кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін, доктор педагогічних наук, професор;
 • Качуровська Вікторія, студентка п’ятого курсу Інституту людини у галузі «Корекційна та соціальна педагогіка». Науковий керівник – Лях Тетяна Леонідівна, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент.

 

ІІ МІСЦЕ

 

 • Тютюкіна Аліна, студентку ІІ курсу Гуманітарного інституту у галузі «Гендерні дослідження». Науковий керівник – Бітківська Галина Володмирівна, доцент кафедри світової літератури, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Новик Олеся, студентка другого курсу Гуманітарного інституту у галузі «Романо-германські мови і літератури». Науковий керівник – Бітківська Галина Володимирівна, доцент кафедри світової літератури, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Дениско Світлана, студентка шостого курсу Педагогічного інституту у галузі «Теорія і методика професійної освіти». Науковий керівник – Данієлян Анаіт Яшевна, доцент кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін, кандидат педагогічних наук;
 • Голубнича Юлія, студентка п’ятого курсу Інституту суспільства у галузі «Історичні науки». Науковий керівник – Срібняк Ігор Володимирович, завідувач кафедри всесвітньої історії доктор історичних наук, професор.

 

ІІІ МІСЦЕ

 

 • Литвиненко Світлана, студентка четвертого курсу Педагогічного інституту у галузі «Дошкільна освіта». Науковий керівник – Кишинська Алла Володимирівна, старший викладач кафедри дошкільної освіти, кандидат психологічних наук;
 • Феофентова Марина, студентка четвертого курсу Педагогічного інституту у галузі «Початкова освіта». Науковий керівник – Кошарна Наталія Володимирівна , доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання кандидат педагогічних наук;
 • Редько Наталія, студентка п’ятого курсу Інституту суспільства у галузі «Інформаційні технології». Науковий керівник – Василевич Леонід Федорович, доцент кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін, кандидат технічних наук, доцент;
 • Лимар Тетяна, студентка п’ятого курсу Інституту людини у галу зі «Педагогічна та вікова психологія». Науковий керівник – Циганчук Тетяна Володимирівна, доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук.

 

2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 
 
І МІСЦЕ
 
 • Хрієнко Дарина, студентка третього курсу Педагогічного інституту у галузі “Педагогічна та вікова психологія”.

Науковий керівник – Гріньова Ольга Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Педагогічного інституту.

 • Бєлишева - Кімнатна Анастасія Михайлівна, студентка шостого курсу Інституту людини у галузі “Корекційна та соціальна педагогіка”.

Науковий керівник Лях Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Інституту людини.

 

ІІ МІСЦЕ

 

 • Бунтовська Інна Анатоліївна, студентка третього курсу Гуманітарного інституту у галузі “Романо-германські мови і літератури”.

Науковий керівник – Бугрій Анастасія Сергіївна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської філології Гуманітарного інституту.

 • Линьов Всеволод Костянтинович, студент шостого курсу Інституту суспільства у галузі “Інформаційна безпека”.

Науковий керівник – Бессалов Анатолій Володимирович, доктор технічних, професор кафедри інформатики Інституту суспільства.

 • Висоцька Марія Іванівна, студентка третього курсу Педагогічного інституту у галузі “Педагогічні науки”.

Науковий керівник – Бондаренко Геннадій Леонідович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти та методик гуманітарного циклу Педагогічного інституту.

 

ІІІ МІСЦЕ

 

 • Байрамли Сабіна Мубазіровна, студентка третього курсу Гуманітарного інституту у галузі “Українська мова і література (у т.ч. методика їх викладання)”.

Науковий керівник – Башкирова Ольга Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій Гуманітарного інституту.

 • Купрієнко Вероніка Миколаївна, студентка третього курсу Інституту суспільства у галузі “Політичні науки”.

Науковий керівник – Купрій Тетяна Георгіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії Інституту суспільства.

 • Дудар Марія Олександрівна, студентка четвертого курсу Гуманітарного інституту у галузі “Гендерні дослідження”.

Науковий керівник – Кудряшова Оксана Валентинівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій Гуманітарного інституту.

 • Горай Марія В’ячеславівна, студентка третього курсу Гуманітарного інституту у галузі “Переклад”.

Науковий керівник – Чала Юлія Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри перекладу Гуманітарного інституту.

 • Ященко Дар’я Олегівна, студентка третього курсу Гуманітарного інституту у галузі “Соціолінгвістика”.

Науковий керівник – Доценко Олена Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Гуманітарного інституту.

 

2012/2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

І МІСЦЕ

 

 • Євсович Тетяна, студентка четвертого курсу Педагогічного інституту у галузі “Педагогічні науки”.

Науковий керівник – Дубовик Світлана Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін Педагогічного інституту.

 • Качанюк Наталія, магістрантка Інституту людини у галузі “Корекційна освіта та соціальна педагогіка”.

Науковий керівник – Єжова Тетяна  Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини.

 

ІІ МІСЦЕ

 

 • Недашківська Дарина, студентка п’ятого курсу Гуманітарного інституту у галузі “Теорія і методика професійної освіти”.

Науковий керівник – Терентьєва Наталія Олександрівна, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного інститут.

 

ІІІ МІСЦЕ

 

 • Дудар Марія, студентка третього курсу Гуманітарного інституту у галузі “Гендерні дослідження”.

Науковий керівник – Кудряшова Оксана Валентинівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій Гуманітарного інституту.

 • Норкін Ілля, студент четвертого курсу Гуманітарного інституту у галузі “Фізичне виховання та спорт”.

Науковий керівник – Корнійко Уляна Володимирівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичної культури та спортивної майстерності Гуманітарного інституту.

 • Шлапунова Наталія, магістрантка Гуманітарного інституту у галузі “Романо-германські мови та літератури”.

Науковий керівник – Чеснокова Ганна Вадимівна, професор, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології Гуманітарного інституту.

 • Осокіна Юлія, студентка третього курсу Гуманітарного інституту у галузі “Переклад”.

Науковий керівник – Чала Юлія Петрівна, доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу Гуманітарного інституту.

 • Патлатюк Ірина, студентка четвертого курсу Інституту суспільства у галузі “Історичні науки”.

Науковий керівник – Іванюк Олег Іванович, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України Інституту суспільства.

 • Нестеренко Людмила, студентка третього курсу Гуманітарного інституту у галузі “Соціолінгвістика”.

Науковий керівник – Доценко Олена Леонідівна, доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Гуманітарного інституту.

2011/2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

І МІСЦЕ

 

 • Постой Ірина, студентка другого курсу Гуманітарного інституту у галузі “Романо-германські мови та літератури”.

Науковий керівник – Бітківська Галина Володимирівна, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри світової літератури Гуманітарного інституту.

 • Строкач Ольга, студентка третього курсу Інституту людини у галузі “Корекційна та соціальна педагогіка”.

Науковий керівник – Журавель Тетяна Василівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Інституту людини.

 

ІІ МІСЦЕ

 

 • Михайловська Анна, студентка другого курсу Інституту людини; Бондаренко Роман студент другого курсу Гуманітарного інституту у галузі “Педагогічна та вікова психологія”.

Науковий керівник – Неведомська Євгенія Олексіївна, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри анатомії і фізіології людини Інституту людини.

 • Медведська Євгенія, студентка п’ятого курсу Інституту мистецтв у галузі “Мистецтвознавство”.

Науковий керівник – Кузьменко Галина Василівна, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Інститут мистецтв.

 • Ольшанська Катерина, студентка другого курсу Гуманітарного інституту у галузі “Переклад”.

Науковий керівник – Чала Юлія Петрівна, доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу Гуманітарного інституту.

 • Шелест Наталія, студентка четвертого курсу Педагогічного інституту у галузі “Педагогічні науки”.

Науковий керівник – Мартиненко Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін Педагогічного інституту.

 • Юрченко Ірина, студентка третього курсу Гуманітарного інституту у галузі “Гендерні дослідження”.

Науковий керівник – Гусейнова Олена Григорівна, старший викладач кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій Гуманітарного інституту.

 

ІІІ МІСЦЕ

 

 • Карпенко Анастасія, студентка п’ятого курсу Інституту суспільства у галузі “Інформатика та кібернетика”.

Науковий керівник – Василевич Леонід Федорович, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін Інституту суспільства.

 • Смислова Тетяна, студентка четвертого курсу Педагогічного інституту у галузі “Педагогічні науки”.

Науковий керівник – Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Педагогічного інституту.

 • Токар Іванна, студентка п’ятого курсу Гуманітарного інституту у галузі “Українська мова, література (у т.ч. методика їх викладання)” .

Науковий керівник – Караман Станіслав Олександрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Гуманітарного інституту;

 • Шамаріна Анастасія, студентка другого курсу Інституту суспільства у галузі “Історичні науки”.

Науковий керівник – Іванюк Олег Іванович, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України Інституту суспільства.

2010/2011 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

І МІСЦЕ

 • Токар Іванна, студентка четвертого курсу Гуманітарного інституту у галузі “Українська мова, література (у т.ч. методика їх викладання)” .

Науковий керівник – Караман Станіслав Олександрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Гуманітарного інституту;

 • Семак Володимир, магістрант Гуманітарного інституту у галузі “Педагогічні науки”.

Науковий керівник – Макаренко Ольга Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного інституту.

 

ІІ МІСЦЕ

 

 • Годлевська Юлія, студентка четвертого курсу Гуманітарного інституту у галузі “Романо-германські мови та літератури”.

Науковий керівник – Гусейнова Олена Григорівна, старший викладач кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій Гуманітарного інституту;

 • Кохніченко Оксана, студентка п’ятого курсу Педагогічного інституту у галузі “Педагогічні науки”.

Науковий керівник – Осколова Мар’яна Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії початкової освіти те методик викладання дисциплін гуманітарного циклу Педагогічного інституту;

 • Михайловська Анна, Нікольська Анна, студентки другого курсу Інституту людини у галузі “Педагогічна та вікова психологія”.

Науковий керівник – Неведомська Євгенія Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри анатомії і фізіології людини Інституту людини;

 • Майборода Тетяна, магістрантка Гуманітарного інституту у галузі “Історичні науки”.

Науковий керівник – Іванюк Олег Леонідович, старший викладач кафедри історії України Інституту суспільства.

 • Лещенко Анастасія, студентку третього курсу Інституту людини у галузі “Педагогічні науки”.

Науковий керівник – Денисюк Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Інституту людини.

 

ІІІ МІСЦЕ

 

 • Комлик Вікторія, студентка третього курсу Гуманітарного інституту у галузі “Фізичне виховання та спорт”.

Науковий керівник – Поляничко Олена Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри фізичного виховання Гуманітарного інституту.

 • Охман Яна, студентка другого курсу Інституту людини у галузі “Корекційна педагогіка”.

Науковий керівник – Лях Тетяна Леонідівна, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Інституту людини.

 • Дедкало Юлія, студентку четвертого курсу Інституту суспільства у галузі “Історичні науки”.

Науковий керівник – Тарасенко Ольга Олексіївна, доцент, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Інституту суспільства.