Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.133.06

Дата: 31 травня 2016 року
Контактна особа: секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.133.06, Братко Марія Василівна, т. 559-51-31  

 

 

о 10.00. захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Кипиченко Наталії Сергіївни на тему «Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики».