Засідання спеціалізованої вченої ради К26.133.02

Дата: 14.09.2016 року

Контактна особа: секретар спеціалізованої вченої ради К26.133.02, Купрій Тетяна Георгіївна т. 461-02-44

  

о 10.00захист дисертації на здобуття наукового ступеня історичних наук зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія Шимкевич Катерини Олександрівни на тему «Участь міжурядових та громадських організацій у подоланні наслідків воєнних злочинів у країнах колишньої Югославії (1991–2008 рр.)».