Images-loading

Засідання спеціалізованої вченої ради К 26.133.08

 

Дата: 06 жовтня 2016 року
Контактна особа: секретар спеціалізованої вченої ради К 26.133.08 Калитюк Лілія Петрівна, т. 485-21-73

 

о 10.00 захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство Смирнової Марії Сергіївни на тему «Проповідь у релігійному  православному дискурсі ХХ століття: лінгвопрагматичний аспект».

 

о 13.00 захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови Бірюкової Діани Валеріївни на тему «Інтратекстові  описи  інтер’єру в англомовному  художньому дискурсі (на матеріалі прозових творів ХІХ – ХХ ст.)».