Images-loading

Засідання спеціалізованої вченої ради Д26.133.06

Дата: 28.02.2017 року

Контактна особа: секретар спеціалізованої вченої ради Д26.133.06, Братко Марія Василівна, т. 559-51-31

 

о 11.00 захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Дереки Тетяни Григорівни на тему «Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання».