Images-loading

Засідання спеціалізованої вченої ради К26.133.01

Дата: 11 квітня 2017 року
Контактна особа: секретар спеціалізованої вченої ради К26.133.01, Венгловська Олена Анатоліївна, т. 295-35-24

 

о 10.00. захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Антипіна Євгена Борисовича на тему «Ідеї наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття)».

 

о 13.00. захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Остапчук Світлани Сергіївни на тему «Оцінювання навчальних досягнень учнів у вітчизняній освіті (80-ті роки ХІХ – початку 40-х років ХХ ст.)».