Images-loading

Засідання спеціалізованої вченої ради Д26.133.05

Дата: 02 червня 2017 року 
Контактна особа: Секретар спеціалізованої вченої ради Д26.133.05 Захарчук-Дуке Ольга Олександрівна т. 426-46-60

 

о 10.00. захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) Горошкіна Ігоря Олександровича на тему «Лінгводидактичні засади формування мовної особистості майбутніх перекладачів у процесі навчання української мови».

 

о 12.30. захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література) Яценко Таміли Олексіївни на тему «Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)».