Images-loading

Запитання: Хто такий профорг і що входить до його обов’язків?

Відповідь: Профгрупорг (профспілковий організатор групи) – уповноважений представник профспілкової організації студентів в академічній групі.

Профгрупоргом академічної групи може бути обраний студент даної академічної групи (іншої групи), який має організаторські здібності та досвід роботи в даній сфері, зарекомендував себе з позитивної сторони, бере активну участь у студентському самоврядуванні.

Профгрупорг обирається на посаду на загальних профспілкових зборах групи шляхом відкритого чи таємного голосування. Обраним вважається той кандидат, який набрав більшу кількість голосів присутніх на борах. Збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь більше 2/3 студентів групи.

Функціональні обов’язки профгрупорга:

1) Представляти інтереси студентів групи на засіданнях профбюро факультету, профкому університету, в інших громадських організаціях та адміністрації університету;

2) Здійснювати постанову на профспілковий облік студентів групи;

3) Вести облік студентів із числа дітей – сиріт, чорнобильців, інвалідів, малозабезпечених тощо;

4) Здійснювати збір коштів на пільгові проїзні студентські квитки та розподіляти їх в групі;

5) Надавати методичну та правову допомогу студентам групи з питань віднесених до його компетенції;

6) Проводити профспілкові збори групи та голосувати на них;

За належне виконання своїх функціональних обов’язків профгрупоргам передбачається матеріальне заохочення (премія) за підсумками роботи. І за представленням їх головою профбюро інститут або коледжу на засіданні профкому.

Запитання: Як отримати матеріальну допомогу?

Відповідь:

Процедура отримання матеріальної допомоги у ППОС:

1.Студент Університету, що потребує надання матеріальної допомоги, звертається до відділу виховної роботи свого інституту або коледжу;

2.Заява на отримання матеріальної допомоги повинна бути мотивованою, а також підтвердженою документами, які зазначатимуть стан студента;

3.Копії(ксерокопії) супроводжувальних документів звіряються методистами ВВР, за пред’явлення оригіналів;

4.Заяви студентів розглядаються на засіданні профкому і у разі відсутності зауважень погоджуються головою профспілки університету;

5.Підстава надання матеріальної допомоги:

- копія свідоцтва про народження,

- копії свідоцтва про смерть батьків(одного із них), або копії рішень судових органів про позбавлення батьків(одного із них) батьківських прав;

- копія рішення місцевого органу виконавчої влади про встановлення опіки, піклування(якщо такий факт мав місце);

- довідка із дитячого будинку або школи – інтернату для дітей – сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків (якщо такий факт мав місце);

- копія свідоцтва про розлучення батьків(якщо такий факт мав місце) і документ про визнання матері(батька) такими, що один виховує дитину(дітей).