Студентська наукова робота

Вимоги до оформлення матеріалів до збірки студентських праць “Наукові студії студентів-­грінченківців”

Статті подаються за рубриками:

 • Психолого­педагогічні пошуки;
 • Методична лабораторія;
 • Мовознавчі студії;
 • Літературознавчі студії;
 • Історичні розвідки;
 • Економічні розвідки;
 • Студентські конференції;
 • Поетичні студії.

Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК України (Постанова президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7­05/1). 

 • Стаття має містити наступні структурні елементи: постановку й обґрунтування актуальності проблеми;   аналіз наукових досліджень,   на які спирається автор;   виокремлення аспектів проблеми,   які ще недостатньо вивчені;  постановка мети та завдань статті;  виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень; список джерел.
 • Порядок розміщення матеріалу:   назва   –   великими літерами посередині; у правому верхньому куті під назвою вказати прізвище та ім’я (повністю)   автора;  групу,   курс і назву структурного підрозділу КУ імені Бориса Грінченка (інститут, коледж); вчене звання, науковий ступінь і посаду (вказати кафедру) наукового керівника.
 • Мова рукопису – українська. 
 • Орієнтовний обсяг матеріалів публікації складає 6­7 стор.
 • Рукопис подається на дискеті,   набраний у вигляді документа

Word  (редактор Microsoft Word 98 Windows чи пізніших версій). До дискети додається підписаний автором і науковим керівником роздрук тексту   (1 примірник).

 • Текст набирається гарнітурою Times New Roman  14   пунктів, міжрядковий інтервал  1,5, верхній і нижній береги  –  20мм, лівий  –  30мм, правий – 10мм  (не більше 40 рядків на сторінку). Сторінки нумеруються у нижньому правому куті.

З приводу розміщення статей звертатися до науково-методичного центру досліджень, наукових проектів та програм (тел. 234-41-12); e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.