Вступникам та здобувачам

Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів

в аспірантурі і докторантурі Київського університету імені Бориса Грінченка

Основною формою підготовки фахівців вищої наукової кваліфікації є аспірантура. В Київському університеті імені Бориса Грінченка на постійній основі здійснюється набір на навчання в аспірантурі з відривом та без відриву від виробництва за науковими спеціальностями:

 

 • 07.00.01 – історія України
 • 07.00.02 – всесвітня історія
 • 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
 • 09.00.10 – філософія освіти
 • 09.00.11 – релігієзнавство
 • 10.01.01 – українська література
 • 10.01.06 – теорія літератури
 • 10.02.04 – германські мови
 • 10.02.15 - загальне мовознавство
 • 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
 • 13.00.02 – теорія та методика навчання української мови
 • 13.00.02 – теорія та методика навчання музики
 • 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
 • 13.00.05 – соціальна педагогіка
 • 13.00.07 – теорія і методика виховання
 • 13.00.09 – теорія навчання
 • 13.00.10 – інформаційно-комунікативні технології в освіті
 • 19.00.05 - соціальна психологія; психологія соціальної роботи
 • 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
 • 26.00.01 - теорія та історія культури (мистецтвознавство)

 

Навчання в докторантурі – за науковими спеціальностями:

 • 10.01.01 – українська література
 • 10.01.06 – теорія літератури
 • 13.00.02 – теорія і методика навчання української мови
 • 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
 • 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Профіль підготовки аспірантів відповідає пріоритетним напрямам наукової діяльності університету та фактично охоплює всі напрями, за якими в університеті здійснюється підготовка фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:

Зарахування проводиться за результатами конкурсних вступних іспитів  у відповідності до рішення приймальної комісії.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста.

     Вступники до аспірантури подають особисто такі документи:

1. Заяву на ім’я ректора університету
2. Особовий листок з обліку кадрів, завірений печаткою за місцем роботи або навчання з фотокарткою 4×6.
3. Список опублікованих наукових праць (за наявності) та їх ксерокопії (у разі їх відсутності – реферат з обраної спеціальності обсягом не менше 20 стор. комп’ютерного тексту через 1,5 інтервали, шрифтом 14);
4. Медичну довідку про стан  здоров’я за формою № 086-у;
5. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра та копію додатку до диплому, засвідчені в установленому порядку (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома);
6. Посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності).
7. Копію паспорта (1,2 ст., сторінки реєстрації).
8. Копію ідентифікаційного коду.
9. Рекомендацію Вченої ради Університету до вступу в аспірантуру (за наявності).

Усі документи  подаються у паперовій папці-скорозшивачі з 2-ма конвертами з марками, 20 файлами та 5 аркушами паперу А4.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

У разі вступу до докторантури, крім того, подаються:

 • Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • Копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію нострифікованого диплома).

Допуск до вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією університету за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.

Особам, допущеним за рішенням  приймальної комісії  до  вступних випробувань в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України – 10 днів на кожний вступний іспит.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра), із філософії, однієї із іноземних мов (на вибір) в обсязі навчальних програм для ВНЗ ІV рівня акредитації, затверджених Міносвіти. Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

Взаємозобов'язання університету та аспіранта, який навчається за бюджетні кошти, визначаються в угоді, за кошти фізичних та юридичних осіб – у контракті, які аспірант підписує з університетом одразу після зарахування.

За умови успішного завершення дисертаційної роботи аспіранти мають змогу її захищати у відповідних спеціалізованих вчених радах Київського університету імені Бориса Грінченка.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва – 3 роки, без відриву від виробництва – 4 роки; у докторантурі – 3 роки.

Критерії відбору претендентів до аспірантури університету та підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів в аспірантурі і докторантурі Київського університету імені Бориса Грінченка розроблені на підставі Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів» від 01.03.1999 №309 та Положення про аспірантуру і докторантуру Київського університету імені Бориса Грінченка.

Документи приймаються:

з 25 серпня до 19 вересня 2014 року щодня (крім суботи та неділі)

з 900 до 1600 за адресою: вул. Воровського 18/2, кімн. 114

Довідки за тел.: (044) 272 15 83

або ел. поштою: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

Вступні випробування проводяться з 1 жовтня по 15 жовтня.

Зарахування до аспірантури і докторантури – 1 листопада.

 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка

 

О Г О Л О Ш У Є

прийом в аспірантуру на 2013-2014 навчальний рік

(з відривом та без відриву від виробництва)

за науковими спеціальностями:

 

07.00.01 – історія України

07.00.02 – всесвітня історія

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

09.00.10 – філософія освіти

09.00.11 – релігієзнавство

10.01.01 – українська література

10.01.06 – теорія літератури

10.02.04 – германські мови

10.02.15 – загальне мовознавство

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

13.00.02 – теорія та методика навчання української мови

13.00.02 – теорія та методика навчання музики

13.00.04 – теорія та методика професійної освіти

13.00.05 – соціальна педагогіка

13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи

 

Спеціальності докторантури:

10.01.01 – українська література

10.01.06 – теорія літератури

13.00.02 – теорія та методика навчання української мови

13.00.04 – теорія та методика професійної освіти

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

 

Підготовка в аспірантурі і докторантурі університету здійснюється за рахунок: ·

 • бюджетних коштів; 
 • коштів юридичних та фізичних осіб.

 

До аспірантури на конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста.

     Вступники до аспірантури подають особисто такі документи:

 1. 1. Заяву на ім’я ректора університету
 2. 2. Особовий листок з обліку кадрів, завірений печаткою за місцем роботи або навчання з фотокарткою 4×6.
 3. 3. Список опублікованих наукових праць (за наявності) та їх ксерокопії (у разі їх відсутності – реферат з обраної спеціальності обсягом не менше 20 стор. комп’ютерного тексту через 1,5 інтервали, шрифтом 14);
 4. 4. Медичну довідку про стан  здоров’я за формою № 086-у;
 5. 5. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра та копію додатку до диплому, засвідчені в установленому порядку (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома);
 6. 6. Посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності).
 7. 7. Копію паспорта (1,2 ст., сторінки реєстрації).
 8. 8. Копію ідентифікаційного коду.

 

Усі документи  подаються у паперовій папці-скорозшивачі з 2-ма конвертами з марками, 20 файлами та 5 аркушами паперу А4.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

У разі вступу до докторантури, крім того, подаються:

 • Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • Копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію нострифікованого диплома).

Абітурієнти складають конкурсні іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська, італійська). Особи, які повністю або частково склали кандидатські іспити, звільняються від відповідних конкурсних іспитів до аспірантури, їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

Допуск до вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією Університету за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.

Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних іспитів, надається відпустка терміном 30 календарних днів зі збереженням заробітної плати за місцем роботи для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

За результатами екзаменів приймальна комісія виносить рішення по кожному кандидату.

Прийом вступних конкурсних екзаменів в аспірантуру проводиться комісіями, які призначаються ректором університету.

Програми зі спеціальності, філософії та іноземних мов, знаходяться на відповідних кафедрах та на сайті університету.

 

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва – 3 роки, без відриву від виробництва – 4 роки.

В Університеті працюють спеціалізовані вчені ради, які можуть приймати до розгляду дисертації та проводити захист на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальностей: 10.01.01 – українська література, 10.01.06 – теорія літератури, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.02 – теорія та методика навчання української мови, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, 13.00.05 – соціальна педагогіка, 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

 

Прийом заяв та документів

З 20 серпня до 20 вересня

 

Вступні іспити проводяться

з 1 жовтня

 

Початок навчання в аспірантурі – 1 листопада.

 

Адреса:

04053, м.Київ, вул. Воровського, 18/2, к. 114.

Телефон для довідок: 272-15-83

www.kubg.edu.ua  

Вимоги до здобувачів наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою

Самостійна робота над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата наук є однією з форм підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів. Здобувачі прикріплюються до вищих навчальних закладів, наукових установ з метою підготовки і захисту кандидатської дисертації, а також для поглибленого теоретичного вивчення спеціальних дисциплін, вивчення іноземної мови та філософії на термін до 5 років. Здобувачами наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою, можуть бути особи, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Для прикріплення до аспірантури Університету з метою написання кандидатської дисертації здобувач подає такі документи:

1.Заява на ім’я ректора.

2.Список опублікованих наукових праць.

3.Копія диплома про вищу освіту (кваліфікацію спеціаліста / магістра).

4. Копія додатку до диплома.

5.Письмовий висновок передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди із здобувачем та висновків відповідної кафедри, відділу.

6.Копія паспорта (1,2 стор., сторінки реєстрації).

7.Копія ідентифікаційного коду.

8.Особовий листок з обліку кадрів.

Здобувачі протягом місяця після прикріплення до вищого навчального закладу, наукової установи подають на кафедру для затвердження погоджений з науковим керівником індивідуальний план роботи. Теми дисертацій здобувачів після погодження на кафедрі, у відділі, лабораторії затверджуються вченими радами Інституту, Університету.

Здобувачі працюють над дисертаціями за індивідуальними планами роботи, щорічно звітують на засіданні на засіданні кафедри, відділу, лабораторії і атестуються науковими керівниками. Здобувачі, які не виконують індивідуального плану роботи без поважних причин на підставі висновків атестації наукового керівника і висновків кафедри, відділу, лабораторії підлягають відрахуванню

Здобувачі прикріплюються до вищих навчальних закладів, наукових установ також з метою складання кандидатських іспитів.

Для прикріплення до аспірантури Університету з метою складання кандидатських іспитів здобувач подає такі документи:

1.Заява на ім’я ректора.

2.Витяг з рішення вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи, де виконується дисертаційна робота.

3.Копія диплома про вищу освіту.

4.Копія додатку до диплома.

5.Копія паспорта. (1,2 стор., сторінки реєстрації).

6.Копія ідентифікаційного коду (1,2 стор., сторінки реєстрації).

Дочірні категорії