Підрозділи Університету з соціально-гуманітарної діяльності

Cучасний стан розвитку освітніх послуг в Україні ставить принципово нові завдання до соціально-гуманітарної діяльності у вищому навчальному закладі, які передбачають зростання інтелектуальних і особистісних здібностей студентів.

Соціально-гуманітарна діяльність в Університеті покликана сприяти створенню умов для адаптації студентів до навчально-виховного середовища, а також для залучення їх до культурно-мистецької сфери в умовах вільного часу.

Даний вид діяльності спрямований на надання соціальних і соціально-культурних послуг через поширення просвітницьких і культурно-освітніх знань, об'єктивної інформації про види соціальних послуг та механізми їх надання.

Соціальна-гуманітарна діяльність в Університеті реалізується за двома рівнями: 

  • по структурних підрозділах Університету (організація роботи здійснюється заступником директора структурного підрозділу); 
  • загальноуніверситетський рівень (координація діяльності – НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії та організації дозвілля студентів).

 

Загальноорганізаційну та контролюючу функцію виконує проректор з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Університету.

Сторінка в розробці