НДЛ соціології

Сторінка в розробці

Метою діяльності Лабораторії є удосконалення навчально-виховної роботи в Універ­ситеті шляхом підвищення оперативності прийняття управлінських рішень й ефективності зворотного зв’язку між адміністрацією Університету, викладачами та студентами, а саме:

 • аналіз та прогнозування особливостей розвитку національного та регіонального ринків освітніх послуг з метою посилення конкурентних переваг Університету;
 • удосконалення зворотного зв’язку між адміністрацією, викладачами та студентами з метою підвищення рівня ефективності управлінських рішень та створення комфортної атмосфери для навчання та роботи у стінах Університету;
 • підвищення оптимальної організації навчально-виховного процесу структурних підрозділів Університету;
 • посилення ефективності участі студентського товариства у процесі управління Університетом;
 • подальший розвиток знань, умінь і навичок та застосування їх на практиці студентами Університету (психологів, соціальних працівників тощо) в результаті залучення їх до науково-дослідної роботи Лабораторії;
 • підвищення ефективності профорієнтаційної роботи з абітурієнтами, моніторинг каналів інформування потенційних студентів Університету;
 • дослідження особливостей професійних орієнтацій студентів Університету, підвищення потенціалу кар'єрного успіху випускників;
 • дослідження соціокультурних, ціннісних, дозвіллєвих та інших орієнтацій й трансформацій студентів різних курсів Університету;
 • моніторинг думок, орієнтацій та настанов співробітників Університету, сприяння підвищенню ефективності навчально-виховної діяльності.
 • виконання планових робіт як внутрішнього, так і зовнішнього фінансування, у тому числі договірні теми, гранти тощо;
 • участь у міжнародному співробітництві у сфері удосконалення навчально-виховної діяльності.

 

Основні завдання та функції:

 • дослідження ціннісних орієнтацій, пов’язані з вибором майбутньої професії, випускників середніх шкіл м. Києва та прилеглих територій;
 • з’ясування критеріїв та мотивів вибору конкретного вищого навчального закладу серед випускників середніх шкіл м. Києва та прилеглих територій;
 • визначення рівня настанов щодо можливого навчання в Київському університеті ім. Б. Грінченка серед випускників середніх шкіл м. Києва та прилеглих територій;
 • дослідження причин, завдяки яким студенти обрали навчання в Київському університеті ім. Б. Грінченка;
 • дослідження основних показників навчально-виховної діяльності в Університеті, рівня взаємостосунків студентів з викладачами й адміністрацією;
 • вивчення поширеності шкідливих звичок серед студентів та вироблення шляхів їх подолання;
 • розробка заходів щодо попередження явних та латентних конфліктів, покращення мікроклімату у структурних підрозділах Університету;
 • систематизація та розповсюдження результатів діяльності Лабораторії.

 

Основні напрямами роботи:

 • науково-дослідна діяльність;
 • соціологічні дослідження серед співробітників, студентів та потенційних абітурієнтів Університету;
 • вивчення громадської думки
 • запровадження освітніх інновацій.

Дочірні категорії