Підвищення кваліфікації НПП

Мета: впровадження системи безперервного підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у галузі використання ІКТ в навчанні та підтримка мотивації до освіти і самоосвіти засобами ІКТ. Розробка стандарту ІКТ-компетентності викладача ВНЗ.

Завдання:

 • Навчати викладачів, авторів курсів створювати якісні електронні ресурси та проводити навчання з використанням електронних навчальних курсів за технологіями змішаного навчання.
 • формувати у студентів навички навчатись з використанням ДТН, он-лайн спілкування, використання Веб2.0 тощо.
 • ознайомлювати НПП із можливостями хмарних технологій для викоритсання їх у  навчально-виховному процесі,
 • створити електронні навчальні курси для всіх дисциплін очної та заочної форм навчання.
 • запровадити та постійно удосконалювати модель використання дистанційних технологій навчання
 • підвищувати якість окремих навчальних ресурсів та удосконалювати існуючі електронні навчальні курси загалом.
 • Буйницька О.П. - загальна координація
 • Носенко Т.І. - організація курсів підвищення кваліфікації, проведення курсів
 • Кузьмінська О.Г. - проведення курсів підвищення кваліфікації, індивідуальне консультування виклдачів
 • Василенко С.В. - проведення курсів підвищення кваліфікації, індивідуальне консультування виклдачів
 • Гончаренко Т.О. - організація курсів підвищення кваліфікації, проведення курсів підвищення кваліфікації, індивідуальне консультування аиклдачів. Організація сертифікації. Ведення статистики сертифікованих курсів
 • Варченко Л. В. - проведення курсів підвищення кваліфікації, індивідуальне консультування виклдачів
 • Кочарян А. Б. -  організація курсів підвищення кваліфікації, проведення курсів підвищення кваліфікації, індивідуальне консультування виклдачів. Організація сертифікації.
 • Кирда А. В. - консультування викладачів в процесі проходження курсчу підвищення кваліфікації
 • Тютюнник А. В. - консультування викладачів в процесі проходження курсчу підвищення кваліфікації

Очікувані результати:

- формування ІКТ-компетентності науково-педагогічних працівників;

- розробка та використання власних електронних навчальних курсів для навчального процесу;

- підвищення ефективності навчання студентів завдяки використанню ДТН.

Співробітники лабораторії (що роблять і висвітлюють):

Документація:

 • Положення про електронні навчальні курси, затверджене 27 жовтня 2011р.
 • Наказ № 304 про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету з питань створення електронних навчальних курсів та їх сертифікації від 23 травня 2012 р.
 • Наказ № 329 про запровадження системи електронного деканату від 14 червня 2013 р.
 • Наказ № 233 про запровадження системи електронного навчання від 26 квітня 2013 р.
 • Наказ № 393 про впровадження електронних навчальних курсів у навчальний процес від 30 серпня 2013 р.
 • Наказ № 14 про проведення конкурсу на кращу розробку складових електронних навчальних курсів від 20 січня 2014 р.
 • Наказ № 187 про підсумки конкурсу на кращу розробку складових електронних навчальних курсів від 28 квітня 2014 р.

Кількість учасників:

Структур-ний підрозділ

Кількість НПП, які пройшли навчання

 

Подано ЕНК на експертизу

 

Сертифіковано

 

Зараховано підвищення кваліфікації

 

 Н.р.

12/13

13/14

12/13

13/14

12/13

13/14

12/13

13/14

ІЛ

56

18

42

16

7

13

19

10

ПІ

37

25

20

21

5

6

4

1

ІМ

6

22

1

11

1

3

1

3

ГІ

72

46

42

49

10

24

24

21

ІС

29

8

26

14

8

20

10

5

УК

34

14

11

4

1

3

3

2

Разом

234

133

142

115

32

69

61

42