Спільнота

Дочірні категорії

До клубу друзів Університету належать особистості, які роблять значний внесок у розвиток Університету та беруть активну участь у його діяльності.

Метою діяльності Асоціації є об'єднання випускників Університету, які бажають долучитися до подальшого розвитку своєї alma mater, зберігати традиції Університету та реалізувати культурно-освітні програми.

у Прес-клубі розміщено посилання на публікації про Університет у засобах масової інформації.

Серед партнерів Університету - відомі зарубіжні освітні інституції, у співпраці з якими реалізуються значущі проекти, що сприяють розвитку освіти в Україні.

У Клубі вітань розміщені привітання для співробітників та студентів Університету з нагоди значних життєвих здобутків.

Проект має за мету представлення Університету як спільноти талановитих, креативних, ініціативних, освічених і небайдужих Особистостей, об’єднаних справою служіння Україні.
Проект реалізується за участі студентів І курсу спеціальності «Журналістика».