Вітаємо Митника Олександра Яковича

imagesВітаємо Митника Олександра Яковича із значною подією в житті –успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

Щиросердно зичимо щастя, здоров'я, добра, натхнення та нових здобутків у роботі й наукових пошуках.

Професорсько- викладацький колектив Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

8 квітня 2010 року успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Митник Олександр Якович на тему «Теоретико-методичні основи майбутнього вчителя до формування культури мислення молодого школяра». Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України Бондар Володимир Іванович, директор Інституту педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.01 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.