НМЦ мультимедійних ресурсів

Науково-методичний центр мультимедійних ресурсів є структурним підрозділом Київського університету імені Бориса Грінченка. Його спеціалізація і склад визначаються згідно з потребами Університету.

Метою діяльності Центру є сприяння діяльності Університету шляхом:

Виконання науково-дослідних досліджень із впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання (далі – ІКТ) щодо реалізації освітньої політики держави.

Супроводження і координація своєчасного і якісного втілення результатів цих робіт в навчальний процес.

Надання організаційної та технічної підтримки підрозділам Університету, Інститутам, підпорядкованим йому, в тому числі викладацькому складу, аспірантам, науковим співробітникам та науковому студентському товариству, в реалізації потреб щодо використання ІКТ в навчальній, науковій та науково-методичній роботі.

Основними функціями Центру є:

 • Дослідження та узагальнення сучасного стану розвитку і впровадження ІКТ щодо реалізації завдань освіти.
 • Визначати напрями діяльності Центру у відповідності до потреб Університету в сучасних ІКТ.
 • Всебічно розвивати зв'язки з науково-методичними центрами і лабораторіями Університету та підпорядкованих йому Інститутах з метою залучення до досліджень Центру наукових співробітників і членів наукового студентського товариства.
 • Розробляти пропозиції з організаційного і методичного забезпечення навчального процесу Університету ІКТ.
 • Пропагувати і рекламувати діяльність Університету в Україні та за її межами шляхом наданням технічної та організаційної допомоги у проведенні інтерактивних конференцій і форумів.
 • Брати участь в організації обміну передовим досвідом впровадження ІКТ в сучасній освіті в Україні і за кордоном.
 • Проводити підготовку викладацького складу Університету до використання ІКТ для розробки комплектів методичного забезпечення навчального процесу.
 • Надавати технічну та організаційну допомогу в розробці комплектів методичного забезпечення навчального процесу Університету ІКТ.
 • Здійснювати апробацію застосування та практичного використання ІКТ в навчальному процесі Університету.
 • Забезпечувати консультаційну підтримку Інтернет-порталу Університету та Інститутів, підпорядкованих йому.
 • Забезпечувати консультаційну підтримку електронного каталогу бібліотеки Університету.

 

Науково-методичний центр мультимедійних ресурсів був створений в серпні 2008 року.

Центр надає технічну та візуальну підтримку загальноуніверситетських заходів та міжнародних конференцій, які проводяться в Університеті.

Центр забезпечує відео та фотоматеріалами підрозділи Університету.

Співробітники центру займаються створенням інформаційно-рекламних фільмів про Університет. Вже створені фільми:

 • "Київський Міський Педагогічний Університет імені Б.Д. Грінченка: історія, сучасність та перспективи";
 • "Університетський поступ. 2007-2009: роки динаміки та змін";
 • " Університет очима студентів";
 • " Освіта – сутність часу! "
 • відеоряд до нового гімну Університету;
 • рекламний ролик для показу в метро.
 • рекламні фільми про підрозділи Університету.

Крім того, одним з напрямків роботи центру є активна участь у наповненні електронної бібліотеки Університету шляхом створення електронних версій підручників та посібників спільно з співробітниками університетської бібліотеки.

Співробітники центру завжди раді надати необхідну допомогу.

Фотоматеріали, створені Центром, можна переглянути у фотогалереї.