НДЛ освітології

Запрошуємо до подання наукових статей до наукових фахових журналів

Київського університету імені Бориса Грінченка

 

«Освітологія» – наукове фахове видання, що входить до переліку фахових видань категорії «Б» (галузь знань: Освіта / Педагогіка) (наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643)
«Педагогічний процес: теорія і практика» – фахове видання з педагогіки (Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015) та психології (Наказ МОН № 820 від 11.07.2016).
«Неперервна професійна освіта: теорія і практика» – наукове фахове видання, що входить до переліку фахових видань категорії «Б» (галузь знань: Освіта / Педагогіка) (наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643)  
«Освітологічний дискурс» – наукове фахове електронне видання, що входить до переліку фахових видань категорії «Б» (галузь знань: Освіта / Педагогіка) (наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643)  «Освітологічний дискурс»

 

Запрошуємо до подання наукових статей в англомовний міжнародний журнал

«The Modern Higher Education Review»

The Modern Higher Education Review

 

05 22 oholoshennia conference

Науково-дослідна лабораторія освітології є структурним підрозділом Київського університету імені Бориса Грінченка.

Ідея створення та реалізації НДЛ освітології належить фундатору нового наукового напряму – освітологія – доктору філософських наук, професору, академіку Національної академії педагогічних наук України – Віктору Олександровичу Огнев’юку.

З довідкою про науковий напрям – освітологію, можна ознайомитись у Вікіпедії (https://uk.wikipedia.org/wiki/Освітологія)

Мета діяльності НДЛ освітології полягає у проведенні цілісного наукового аналізу та моніторингу закономірностей, тенденцій та пріоритетів сучасної освіти; розвитку методології інтегрованого дослідження сфери освіти на різних рівнях: міждисциплінарному, мультидисциплінарному, трансдисциплінарному; обґрунтуванні освітологічних засад забезпечення якості освіти в університеті.

Напрями діяльності НДЛ освітології включають:

  • науково-дослідницьку діяльність;
  • науково-методичну діяльність;
  • науково-організаційну діяльність;
  • науково-інтегративну діяльність;
  • науково-інформаційну діяльність.

Ознайомитись зі змістом наукової продукції лабораторії, навчальними програмами, підготовленими науковцями, Ви можете на інтернет-сторінці (http://e-learning.kubg.edu.ua/osvitologiya/)

У рамках Фестивалю науки в Університеті НДЛ освітології проводить такі заходи:

10 травня 2016 р. в 11.00 - 12.30 - методологічний семінар «Середня шкільна освіта: європейські тенденції розвитку»

25 травня 2016 р. о 14.00. - науковий семінар «Апробація наукових досліджень: публікації у наукометричних журналах»

27 травня 2016 р. о 14.00 - засідання дискусійного клубу «Навчання на дослідницькій основі: яким воно має бути?»

Місце проведення: вул. М. Тимошенка 13-Б, ауд. 407

Запрошуємо науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників, студентів, аспірантів, докторантів Університету