Бібліотека

Дочірні категорії

Всеукраїнський
День бібліотек


Бібліотека… Серце завмира,
Коли пірнаю в тишу таємничу,
Святилище пізнання і добра,
Що в майбуття через минуле кличе.

І осягнути незбагненну суть
Світобудови прагну заповзято,
Коли мені з полиці дістають
Важкі томи Плутарха і Сократа.

Немов надійний лоцман в морі книг,
Бібліотекар взяв штурвал у руки.
Розкуто мчить моїх фантазій бриг
Крізь холоди занепаду й розлуки.

І поки є ти, сховище книжок,
І поки ти людей рятуєш свято,
Мене не знищить соціальний шок,
Як час не вбив Плутарха і Сократа.

До дива знань і мрій, о друзі, йдіть!
Високий дух летітиме далеко…
Аби сказати: «Зупинися, мить!»
Кажу лише: «Живи, бібліотеко!»

Всеукраїнський День бібліотек відзначається 30 вересня згідно з Указом Президента України від 14 травня 1998 № 471/98.
Перші бібліотеки в Київській Русі почали відкриватися при церквах і монастирях після ухвалення в 988 році християнства. Найбільшою і найбагатшою у той час була бібліотека Софії Київської, заснована у 1037 році Ярославом Мудрим. У цілому в бібліотеці налічувалося до 900 томів рукописних книг - грандіозна для середньовіччя кількість.
Книги, які виходили з майстерень Софійського собору, стали основою інших бібліотек, зокрема величезної бібліотеки Печерського монастиря, яка з кінця ХІ ст. стала найбільшим центром культурного життя Київської Русі.
Під час монголо-татарського нашестя книги загинули у війнах і пожежах. З тих часів збереглися лічені екземпляри бібліотеки Софії. Найвідоміші: Рейнське євангеліє (яке донька Ярослава Мудрого Анна вивезла до Франції з Києва). На цій книзі приносили присягу французькі королі, а нині дають клятву президенти Франції, Остромирове євангеліє (1056-1057), два Ізборники 1073 та 1076 рр.., Мстиславове євангеліє XII ст.
У Західній Україні активний бібліотечний рух починається зі створення галицько-волинського князівства (приблизно з ХІІІ ст.). При дворі князя Володимира Васильковича - книжника і філософа - існувала величезна книжкова майстерня.
З появою книгодрукування в середині XV ст. відбуваються значні зміни у всьому європейському книговиданні і, звичайно, у бібліотечній справі. Значний розвиток бібліотеки набули в XVI ст., Великі книгосховища з'явилися при школах в Острозі й у Львові. У XVII ст. організована бібліотека Київської академії. У XVIII ст. значні бібліотеки мали заможні благородні пологи, козацька старшина, єпископи, монастирі, різні школи.
У другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. в Західній Україні, яка входила на той час до складу Австро-Угорщини, діяла мережа культурно-освітніх осередків «Просвіта». Це суспільство вже в 1914 мало по всьому краю 78 філій, 2944 читальні. У 1914-му власні читальні діяли в 75% українських населених пунктів Галичини, в 1939-му мережею філій та читалень «Просвіти» було охоплено 85% західноукраїнських земель.
У радянські часи бібліотечна справа стала частиною державної політики.
Сьогодні в Україні налічується близько 40 тисяч бібліотек. Серед ведучих - Національна бібліотека імені України В.І. Вернадського, Національна парламентська бібліотека України, Державна бібліотека України для дітей, Державна історична бібліотека України та інші.
Кількість бібліотечних працівників перевищує 52 870.
Послугами книгосховищ користуються більше 17490 тисяч читачів.

Бібліотеки України

Національна парламентська бібліотека України
http://nplu.org/

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
http://www.nbuv.gov.ua/

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського
http://www.dnpb.gov.ua/

Національна історична бібліотека України
http://www.nibu.kiev.ua/


Українські депозитарії

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України
http://dspace.nbuv.gov.ua/

Загальноакадемічний портал наукової періодики
http://nbuv.gov.ua/portal/nanu.html

Електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/

Електронна бібліотека Культура України (парламентська бібліотека)
http://elib.nplu.org

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського
http://www.dnpb.gov.ua/electronic_resources/elec_res/

Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія»
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/

Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім.Вадима Гетьмана»
http://ir.kneu.kiev.ua:8080/

Електронна бібліотека Житомирського державного університету імені І.Франка
http://eprints.zu.edu.ua/

Central and Eastern European Marine Repository
http://www.ceemar.org/dspace/

Електронний архів Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
http://dspace.univer.kharkov.ua/

Таврический Национальный Университет им. В.И.Вернадского
http://www.elib.crimea.edu/

Науковий репозитарій Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
http://arr.chnu.edu.ua/

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
http://school-lib.lg.ua/

Цифровой репозиторий Харьковской национальной академии городского хозяйства (ХНАГХ)
http://eprints.kname.edu.ua/

Інституційний репозитарій Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя
http://elartu.tntu.edu.ua/

Бібліотека Інституту програмних систем НАНУ
http://eprints.isofts.kiev.ua/

Електронний архів Одеського національного університету iмені І.І. Мечникова
http://dspace.onu.edu.ua:8080/

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"
http://ena.lp.edu.ua:8080/

Інституційний репозитарій Української академії банківської справи Національного банку України
http://dspace.uabs.edu.ua/

Електронний архів Сумського державного університету
http://essuir.sumdu.edu.ua/

Цифровий архів Національного університету «Острозька академія»
http://eprints.oa.edu.ua/

Інституційний репозіторій Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/

Електронна бібліотека України
http://www.lib.com.ua/

Російські ресурси
Университетская библиотека online
http://www.biblioclub.ru/

Библиотека Воеводина
http://enbv.narod.ru/

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
http://elibrary.ru/defaultx.asp

Библиотека Максима Мошкова
http://lib.ru/

Лучшие статьи СМИ. Интернет-сервисы
http://www.polpred.com/