На допомогу науковцям

Завантажити

Шановні аспіранти!

З метою правильності оформлення списку використаних джерел до дисертаційного дослідження пропонуємо вам ознайомитися з Державним стандартом  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання"  та прикладами бібліографічного  опису документів

Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій

Вимоги до публікацій, що подаються для бібліографічного покажчика

Інститут стратегічних оцінок (ІСО) при Президентському фонді Леоніда Кучми «Україна» періодично оприлюднює аналітичні матеріали «Стратегічні оцінки». Уже підготовлено понад 170 випусків таких матеріалів, які розміщуються на сайті ІСО.
 
Матеріали діляться на три розділи:
Політика;
Макроекономіка;
Світові процеси.

 Особлива увага приділяється висвітленню та прогнозуванню політичних процесів, кризових явищ і процесів у економіці, гострих соціальних проблем та шляхів їх розв’язання.

Шановні викладачі!

З метою інформаційної підтримки науково-дослідної діяльності Університету пропонуємо вам Перелік наукових фахових видань України, затверджених ВАК України. Зміни і доповнення до Переліку будуть систематично відображатися у даний рубриці.