Відділ кадрів

ВІДДІЛ КАДРІВ

КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

 

ГРАФІК ПРИЙОМУ

(зокрема прийом документів, видача довідок тощо)

 

Понеділок – 08.30 – 12.00

Вівторок – 08.30 – 12.00

Середа – 13.00 – 17.00

Четвер – 13.00 – 17.00

Пятниця – 08.30 – 12.00

 

Довідки про трудову діяльність, копії трудових книжок співробітників видаються за попереднім замовленням
(тел. 272-19-32) за 5 робочих днів.

 ОГОЛОШЕННЯ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про ресурсний центру підтримки інклюзивної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 року № 617, Статуту університету, Положення про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників Київського університету імені Бориса Грінченка, затвердженого Вченою радою Університету від 25.04.2019р. (Протокол № 4) та введеного в дію наказом від 25.04.2019р. № 300

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:

 

- Інститут філології

директор

- Кафедра психології особистості та соціальних практик

завідувач кафедри

- Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

завідувач кафедри

- Кафедра музикознавства та музичної освіти

завідувач кафедри

- Кафедра іноземних мов

завідувач кафедри

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:

- Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти

завідувач

У конкурсі на посаду директора інституту можуть брати участь особи, які вільно володіють українською мовою, мають вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю інституту, стаж науково-педагогічної (наукової) діяльності не менше 5 років, поділяють цінності корпоративної культури університету, вміють працювати в команді та готові постійно підвищувати рівень професійної компетентності й управлінської культури.

На посади завідувачів кафедр можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років, вільно володіють українською мовою та є впевненими користувачами ПК.

На посаду завідувача Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти можуть брати участь особи, які вільно володіють українською мовою, мають вищу освіту ступеня магістра за спеціальністю “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”, “Дефектологія”) або “Психологія” (“Практична психологія”) та стаж роботи за фахом не менше п’яти років, поділяють цінності корпоративної культури університету, вміють працювати в команді та готові постійно підвищувати рівень професійної компетентності й управлінської культури.

Термін подання документів до 15.05.2019 року (до 15.00).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають: заяву, особовий листок з обліку кадрів із фотокарткою, копії паспорта, документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені (почесні) звання, завірені в установленому порядку, а також список наукових праць (винаходів), опублікованих за останні п’ять років.

Співробітники Київського університету імені Бориса Грінченка, які бажають взяти участь у конкурсі подають лише заяву.

 

Документи надсилати на адресу: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, к. 103

телефон для довідок: 272-19-32, e - mail : vk@kubg.edu.ua

 

 

 


КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

відповідно до Законів України «Про вищу освіту» та «Про наукову і науково-технічну діяльність»

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:

- Кафедра педагогіки і психології

завідувач кафедри

доцент

старший викладач

- Кафедра дошкільної освіти

професор

доцент

старший викладач

викладач

асистент

- Кафедра початкової освіти

професор

старший викладач

викладач

- Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

старший викладач

викладач

- Кафедра теорії та історії педагогіки

доцент

викладач

- Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології

професор

доцент

старший викладач

- Кафедра практичної психології

доцент

старший викладач

- Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

професор

старший викладач

викладач

- Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти

завідувач кафедри

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра методики природничо-математичної освіти і технологій

старший викладач

- Кафедра методики мов та літератури

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра теорії та методики музичного мистецтва

доцент

- Кафедра образотворчого мистецтва

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра дизайну

професор

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра інструментально-виконавської майстерності

завідувач кафедри

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра академічного та естрадного вокалу

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра хореографії

доцент

викладач

- Кафедра фізичного виховання та педагогіки спорту

доцент

старший викладач

- Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології

завідувач кафедри

професор

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра спорту та фітнесу

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра англійської мови

професор

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра публічного та приватного права

завідувач кафедри

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права

доцент

- Кафедра історії України

професор

доцент

асистент

- Кафедра всесвітньої історії

завідувач кафедри

професор

доцент

- Кафедра філософії

професор

доцент

- Кафедра управління

завідувач кафедри

доцент

- Кафедра фінансів та економіки

професор

доцент

- Кафедра комп'ютерних наук і математики

професор

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки

професор

доцент

старший викладач

- Кафедра української мови

професор

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра української літератури і компаративістики

доцент

старший викладач

- Кафедра англійської філології та перекладу

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра східних мов і перекладу

професор

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра світової літератури

професор

доцент

- Кафедра германської філології

професор

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра журналістики та нових медіа

завідувач кафедри

професор

доцент

старший викладач

- Кафедра видавничої справи

доцент

викладач

- Кафедра бібліотекознавства та інформології

доцент

старший викладач

- Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю

доцент

старший викладач

викладач

 

 

НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ:

- Бібліотека

молодший науковий співробітник

- Кафедра спорту та фітнесу

провідний науковий співробітник

- НДЛ інформатизації освіти

науковий співробітник

молодший науковий співробітник

- НДЛ освітології

завідувач

старший науковий співробітник

- Навчально-науковий центр розвитку персоналу та лідерства

завідувач

провідний науковий співробітник

старший науковий співробітник

молодший науковий співробітник

- НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій

старший науковий співробітник

молодший науковий співробітник

- НДЛ археології

молодший науковий співробітник

- НДЛ грінченкознавства

завідувач

старший науковий співробітник

молодший науковий співробітник

На посади завідувачів кафедр можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років, вільно володіють українською мовою та є впевненими користувачами ПК.

На посади завідувачів науково-дослідних лабораторій, навчально-наукового центру можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю лабораторії, стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років, вільно володіють українською мовою та є впевненими користувачами ПК.

На посади професорів, провідного наукового співробітника можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора (почесне звання «народний»), стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років, вільно володіють українською мовою та є впевненими користувачами ПК.

На посади доцентів кафедр та старших наукових співробітників можуть претендувати особи, які мають науковий ступінь кандидата наук та/або вчене звання доцента (почесне звання «заслужений»), стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 3 років, вільно володіють українською мовою та є впевненими користувачами ПК.

На посади старших викладачів кафедр можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст) за відповідною спеціальністю, науковий ступінь кандидата наук або стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років, вільно володіють українською мовою та є впевненими користувачами ПК.

На посади викладачів, асистентів, молодших наукових співробітників можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст) за відповідною спеціальністю, вільно володіють українською мовою та є впевненими користувачами ПК.

Під час конкурсного обрання на посади наукових і науково-педагогічних працівників, крім зазначених вище вимог, буде враховано знання претендентом англійської або іншої іноземної мови (крім регіональних мов і мов меншин) та наявність публікацій у виданнях, що індексуються в провідних міжнародних наукометричних базах.

 

Термін подання документів по 26 квітня 2019 року (до 15.00).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають: заяву, особовий листок з обліку кадрів із фотокарткою, копії паспорта, документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені (почесні) звання, завірені в установленому порядку, а також список наукових праць (винаходів), опублікованих за останні п’ять років.

Співробітники Київського університету імені Бориса Грінченка, які бажають взяти участь у конкурсі подають лише заяву.

 

Документи подавати за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, к.103, м. Київ, 04053.

Додаткова інформація про умови проведення конкурсу за тел. (044) 272-19-32 або e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Відділ кадрів є структурним підрозділом Київського університету імені Бориса Грінченка, який керується Конституцією України, Законами України, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють трудові відносини, а також Статутом, Колективним договором, Правилами внутрішнього розпорядку, розпорядженнями та наказами ректора Університету.

Основними завданнями та функціями відділу є:

Ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань, аналіз якісних та кількісних показників особового складу Університету.
Прийняття від претендентів на вакантні посади документів, перевірка правильності їх оформлення та подання для розгляду ректору Університету.
Підготовка проектів наказів і розпоряджень з кадрових питань та здійснення їх обліку.
Перевірка та подання ректору документів, необхідних для укладення контрактів з працівниками.
Формування та ведення особових справ працівників.
Внесення відповідних записів до трудових книжок працівників та здійснення їх обліку відповідно до чинного законодавства України.
Ознайомлення працівників із колективним договором, правилами внутрішнього розпорядку.
Обчислення загального, спеціального, а також страхового стажу роботи працівників відповідно до норм чинного законодавства України.
Здійснення необхідних організаційних заходів щодо оголошення та проведення конкурсів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних і наукових працівників.
Здійснення підготовки документів для нагородження та заохочення працівників, ведення відповідного обліку.
Здійснення заходів щодо забезпечення трудової дисципліни працівниками усіх структурних підрозділів.
Підготовка проектів наказів щодо накладення дисциплінарних стягнень на працівників та здійснення відповідного обліку.
Підготовка проектів наказів щодо надання відпусток працівникам та здійснення відповідного обліку.
Здійснення підготовки документів (довідок з місця роботи, витягів з трудових книжок тощо) для призначення пенсій працівникам Університету, а також, за бажанням працівника, подання їх до органу Пенсійного фонду України за юридичною адресою Університету.
Підготовка проектів наказів на відрядження працівників, оформлення та видача посвідчень про відрядження.
Підготовка проектів наказів для організації стажування працівників.
Оформлення та видача працівникам Університету службових посвідчень, здійснення відповідного обліку.
Оформлення та видача працівникам довідок з місця роботи про теперішню та минулу роботу в Університеті.
Заповнення листів тимчасової непрацездатності працівників щодо наявності страхового стажу працівника.
Здійснення обліку військовозобов’язаних (призовників) працівників та студентів.
Проведення звірки карток військовозобов’язаних та призовників з районними в місті Києві військовими комісаріатами.
Підготовка відповідної звітності щодо чисельності військовозобов’язаних та призовників.
Здійснення необхідних заходів щодо дотримання законодавства у сфері захисту персональних у процесі проведення кадрової роботи.
Внесення ректору пропозицій з питань удосконалення кадрової роботи в Університеті.
Здійснення інших завдань і функцій, пов’язаних з організацією кадрової роботи.